Plantera ett träd för en bättre värld

Genom att plantera träd och restaurera skog i någon av världens regnskogar hjälper du och ditt företag vår planet att överleva. Det är många som får glädjas åt ert bidrag. Hotade djur som gorillor, orangutanger och tigrar kan leva vidare. Lokalbefolkningen får behålla sin skog som en livsviktig källa till vatten, mat, bränsle och naturmediciner. Regnskogarna binder också stora mängder växthusgaser och bromsar därigenom den globala klimat-förändringen.
 

Världsnaturfondens trädprojekt på Borneo

För att rädda regnskogarna och det liv som finns där arbetar WWF med allt från att samla in fröer, etablera plantskolor som driver upp plantor, plantera träden och sedan vårda deras livsmiljö så att de kan växa upp. I dessa projekt ingår också restaurering av skogar som är förstörda. Din företagsgåva går till denna verksamhet. 


Regnskogarna på Borneo hör till jordens mest artrika platser. En försiktig uppskattning är att Borneo hyser 15 000 växtarter av vilka 6 000 inte förekommer någon annanstans i världen. Här finns också orangutangen, trädleoparden och skogselefanten. Stora områden har dock avverkats för att ge plats åt plantager för oljepalmer och idag återstår endast 50 % av Borneos skogar. Avverkningarna hotar mängder av växt-och djurarter samtidigt som lokalbefolkningens källa till mat, mediciner och rent vatten försvinner. Men många områden som tidigare avverkats och som inte används till annat kan bli till skog igen. Pengarna som skänks till detta projekt går till WWF Indonesien som har flera trädplanteringsprojekt. Vissa är små lokala initiativ, andra är större satsningar för att restaurera hela landskap. Här planterar lokalbefolkningen inhemska trädarter för att återigen länka samman skogar som varit isolerade från varandra.

 

Regnskogsområdet Sebangau på södra Borneo

Skogen här har på flera håll blivit kraftigt förstörd och utarmad vilket leder till översvämningar samt i flera fall nya bränder. Vi vill här återplantera dessa "luckor" med inhemska regnskogsträd och återskapa balansen i ekosystemet. Vi gör denna återplantering tillsammans med de lokala byarna som finns i området. När vi planterar träd så sås först olika regnskogsträd i plantskolor ute i dessa områden.

 

När träden har blivit så pass stora att de bedöms kunna klara en utplantering (ungefär vid ca 40-70 cm höjd) planteras de ut i de förstörda områdena. Här måste man först röja bort gräs och annan aggressiv växtlighet för att träden ska ha en chans att kunna etablera sig utan att kvävas. Därefter sker kontinuerlig röjning runt plantan under en femårsperiod. Detta måste göras för att den inte ska kvävas av tex gräs. Vid 5 års ålder är träden oftast så pass stora att de kan klara sig själva, ca. 3-4 meter. Skulle något träd dö under denna femårsperiod så planterar vi ett nytt. Områdena som vi återplanterar tillhör själva Nationalparksområdets buffertzon och har en hög skyddsstatus.


Skogstäcket på Borneo har minskat drastiskt under de senaste 20 åren. Klicka för större bild. © WWF Tyskland

 

Plats: Borneo (Kalimantan)

Trädarter: Ett 20-tal inhemska trädslag för att restaurera låglands- och bergsregnskog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-01-27

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om våra företagssamarbeten.

 

foretag@wwf.se

08-624 74 00