Vill ditt företag stödja WWF

Ditt företag kan stödja WWFs arbete genom att skänka en företagsgåva eller bli WWF Vänföretag. Klicka på respektive  webbanner nedan för mer information. 

 

 

 

 

 

Inbyggd energieffektivitet med SKF

Foto: Bruno Arnold / WWF-Canon

 

SKF har arbetat med energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp i många år, men för att höja ribban ytterligare och för att stärka trovärdigheten och transparensen valde företaget att samarbeta med WWF som medlem i Climate Savers.

 

SKF har satt samman en portfölj av produkter som kan hjälpa SKFs kunder att minska sin miljöpåverkan genom ökad energieffektivitet och effektivare resursutnyttjande. Några exempel är extra energieffektiva spårkullager, delsystem för start/stoppfunktion för bil- och motorcykelmotorer, lager för vindkraftverk och ställdon som får solfångare att följa solens gång.


BeyondZero och Climate Savers
Produktportföljen kallas BeyondZero och är en stor del av SKFs åtagande som medlem i WWFs Climate Savers: Fram till och med 2016 ska försäljningen av BeyondZero-produkter fyrfaldigas till 10 miljarder kronor per år. För var och en av dessa produkter har SKF räknat ut miljöpotentialen. Ett exempel är det elektromekaniska ställdonet för bussdörrar som kan spara 1,2 ton koldioxid per buss i stadstrafik om de ersätter tryckluftsdrivna don.


— Vi är stolta över att ha antagits i Climate Savers och hoppas kunna inspirera andra företag, säger Helena Ingemarson, som är projektledare på avdelningen Corporate Sustainability med inriktning på SKFs klimatstrategi.

Minskad elförbrukning med 12 procent
SKF lyckades minska den totala energiförbrukningen i koncernen med tolv procent mellan åren 2002 och 2010, samtidigt som företagets omsättning ökade med hela 45 procent. Men det är inte i tillverkningen, utan i användningen av produkterna som den största potentialen finns för att minska den totala energianvändningen. Produkterna från SKF ingår i fordon, elmotorer, industriprocesser, vindkraftverk med mera och varje liten energibesparing i en ingående komponent kan få stort genomslag i global skala. Detta är bakgrunden till BeyondZero-produkterna.


SKF har också tagit fram riktlinjer för sin produktutveckling med sikte på att väga in potentiell inverkan på miljön i samtliga steg i produktens livscykel.

Företagen har nyckelroll
— Företagen har en nyckelroll i utvecklingen mot miljömässig hållbarhet, dels genom att leverera produkter som bidrar till hållbarhet, dels genom att influera och inspirera andra företag, konsumenter och beslutsfattare att vidta de djärva åtgärder som krävs, säger Helena Ingemarson.


SKFs produkter ingår som komponenter i en mängd system och produkter som tillverkas av andra företag. Därför har SKF goda möjligheter att påverka andra företags produktutveckling i riktning mot minska energiförbrukning.
— Jag tror att principen att sträva efter att ha en positiv nettoinverkan på de globala miljöproblemen i grunden är den enda vägen framåt, säger Helena Ingemarson.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-03-29

 

WWFs samarbetspartners

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om våra företagssamarbeten.

 

foretag@wwf.se

08-624 74 00 

SKF– ledande global leverantör

SKF-koncernen är ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, elektromekaniska komponenter, service och smörjsystem. Företaget grundades 1907 och växte snabbt till ett globalt företag. Så tidigt som 1920 var företaget väl etablerat i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. I dag har SKF runt 48 000 anställa och är representerat i mer än 130 länder. Företaget har fler än 100 tillverkningsplatser samt säljbolag som stöds av återförsäljare på cirka 15 000 platser. Försäljningen för 2014 uppgick till drygt 70 975 MSEK.

 

>> Läs mer om SKFs hållbarhetsarbete