Vill ditt företag stödja WWF

Ditt företag kan stödja WWFs arbete genom att skänka en företagsgåva eller bli WWF Vänföretag. Klicka på respektive  webbanner nedan för mer information. 

 

 

 

 

Dustin och WWF samarbetar med fokus på cirkulär ekonomi

Foto: Istockphoto.com

 

Som ett led i Dustins hållbarhetsarbete inleds ett samarbete med Världsnaturfonden WWF. Syftet är att gemensamt genomföra aktiviteter som bidrar till att minska Dustins och IT-sektorns klimatpåverkan.

 

IT-branschen har stor klimatpåverkan både direkt och indirekt. I Dustins hållbarhetsarbete ingår bland annat att minska koldioxidutsläppen genom hela leverantörskedjan, öka effektiviteten och bidra till bättre resursutnyttjande under produkternas hela livscykel, exempelvis genom att öka återvinningen.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Dustin och stödet till WWF:s klimatarbete. Det betyder mycket att göra gemensam sak med viktiga aktörer i privata sektorn om vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Vår förhoppning är att Dustins ambitiösa mål att minska koldioxidutsläppen, öka materialåtervinningen och jobba för en cirkulär ekonomi kommer att inspirera andra att följa efter, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Inom ramen för samarbetet stödjer Dustin WWFs globala klimatinitiativ Climate Solvers.

– Vi verkar i en bransch som har en stor påverkan på miljön genom transporter, tillverkning och vad som händer med produkterna efter användning. Därför är det viktigt att alla bidrar till att steg för steg hitta nya arbetssätt för att minska miljöpåverkan. Vi har valt att inleda ett långsiktigt samarbete med WWF för att med hjälp av deras kunskap och erfarenheter hitta nya vägar framåt där vi kan bidra till hela branschens utveckling, säger Caroline Rudbeck, kommunikationschef på Dustin.

Samarbetet med WWF fokuserar på:

 

  1. Att minska Dustins egen klimatpåverkan genom att sätta mätbara mål.
  2. Cirkulär ekonomi – öka livslängden, återtaget och reparationsgraden på produkter samt öka andelen och mängden återvunna produkter som kommer ut på marknaden.
  3. Lätt att göra rätt – underlätta för kunderna att göra fler miljövänliga produktval. 

 

Kort om Dustin
Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.


Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.


Bolaget har drygt 900 medarbetare. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. För mer information www.dustingroup.com

 

Senast uppdaterad 2018-01-29

 

WWFs samarbetspartners

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om våra företagssamarbeten.

 

foretag@wwf.se

08-624 74 00