fisk-Daniel-Versteeg-WWF

 Samarbetet bygger vår kapacitet
att köpa in ”grön” fisk

 

Axfood och WWF driver ett samarbete kring hållbart fiske. Syftet är att bidra till att förbättra balansen i haven med målet att Axfood till år 2022 enbart ska sälja ”grönlistade” fiskprodukter enligt WWFs Fiskguide.

Intervju med Axfood, februari 2018

Varför är det viktigt för er att verka för hållbara fiskprodukter inom Axfood?

– För att ha fisk i framtiden måste vi se till att det finns hållbara bestånd, annars kommer vi inte att ha någon fisk att sälja till våra kunder. Och för att vi ska vara en attraktiv butik är det viktigt att vi har ett brett sortiment. Vi vill kunna erbjuda många olika fiskarter, något som är en stor utmaning nu när biodiversiteten har gått ner så kraftigt i haven, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

– Det är viktigt att WWF och andra fortsätter att arbeta med fiske- och havsfrågor så att det finns hållbara produkter att äta. Det är också viktigt att de märkningar som arbetar med hållbar sjömat, som MSC och ASC, utvecklas och certifierar fler råvaror.

– Alla måste dra sitt strå till stacken. Därför känns det väldigt positivt att en stor aktör som Axfood har lagt in en högre växel och ytterligare bidrar till ett mer hållbart utbud av fiskprodukter, säger Inger Näslund, expert marint och fiske på WWF.

Vad har ni satt upp för mål?

Fiskguiden– Det är ett tufft och kaxigt mål vi satt att bara sälja fisk och skaldjur med grönt ljus enligt WWFs Fiskguide år 2020. Med tuffa mål börjar man leta efter möjligheter att nå dem, även om man inte från början vet hur. Innovationskraft frigörs som annars inte skulle ha påbörjats, säger Åsa Domeij.

– Vi har inte mål om x-procent MSC-märkt eller y-procent ASC-märkt. Istället arbetar vi för att få så mycket grönt som möjligt vilket innebär en stor del MSC- och ASC-certifierade produkter även om annat kan ha grönt ljus också tack vare hållbara bestånd och bra fångstmetoder.

Hur ligger ni till avseende målsättningen med bara ”grönt” i fiskdiskarna till år 2020?

– Det tog tid att skapa en fullständig kartläggning av alla våra produkter som innehåller fisk och skaldjur, vi har allt ifrån laxfilér till såser med ett litet innehåll av fiskråvara. Nu är vi i princip klara och kan börja jämföra med hur vi ligger till mot målet 2020, säger Susanna Wadegård, kvalitetschef på Dagab Inköp & Logistik.

– Även om inte hela kartläggningen varit på plats har vi kontinuerligt arbetat med att öka mängden produkter med grönt ljus enligt WWFs Fiskguide. Idag är 50-60 % av artiklarna gröna. Redan idag har allt det vildfångade i frysdiskarna grönt ljus och när det kommer till odlad fisk är till exempel pangasius ASC-märkt.

– Det är bra att Axfood har nått grönt ljus för 50-60 % av sitt fisksortimentet. Vi är förstås intresserade av vad det betyder i viktvolym, så vi ser fram emot när den siffran kommer eftersom den visar vilken förbättring som skett bakåt i ledet för fiske och odling, säger Daniel Robertsson, chef för samhälls- & näringslivsutveckling på WWF.

Vilka är utmaningarna för att nå målet?

– En av de största utmaningarna har varit att få in tillräckliga volymer av arterna med grönt ljus, till exempel norsk lax som är ASC-märkt och att göra denna relativt nya märkning känd. Den stora volymen odlad fisk som säljs är lax och nu kommer äntligen mer ASC-märkt lax som kan göra att vi tar flera stora kliv. Här konkurrerar vi med andra när det gäller att få tillgång till stora volymer. Det är också en fördröjning i systemet från efterfrågan till produkt då det tar flera år för en lax att växa till sig. Det gör att det kan ta lite längre tid än vi vill innan vi bara har certifierad lax i hyllorna. Men redan i februari 2018 kan vi se fram emot en ökad andel ASC-märkt lax i våra butiker, säger Susanna Wadegård, kvalitetschef på Dagab Inköp & Logistik.

– Vi har också utmaningar kring artrikedomen i färskdiskarna. Färsk fisk och lokalt fiskad fisk kan vara svåra att bedöma om de är gröna. De är ofta inne i sortimentet en kort stund och har kanske köpts in av lokala handlare i små volymer. Handlarna bryter inte medvetet mot policyn men det kan ske av misstag.

– Vi behöver stödja handlarna och göra det enkelt och tydligt för dem att göra gröna val, till exempel motivera dem att inte ta in ål kring jul. De som jobbar i butik och de som är handlare använder WWFs Fiskguide som app för att kontrollera att arten inte finns på gult och rött. Det svåra har varit hur man gör med de fiskar som inte finns med i appens artlista. Nästa steg i arbetet är att Axfood får tillgång till en av WWF kundanpassad fiskdatabas där berörda personer kan kolla olika fiskarters status innan en inköpsprocess påbörjas. Vi hoppas att det kommer att underlätta ytterligare i vårt förändringsarbete.

– Majoriteten av den sjömat vi säljer levereras dock via oss centralt med stora volymer till handlarna. Om man ser till den totala volymen sjömat är färskdiskarnas andel mycket liten. Som kund kan man gärna flagga om man ser arter som inte är hållbara i sin butik och efterfråga och välja fisk med grönt ljus enligt WWFs Fiskguide.

– Sammansatta produkter är en annan utmaning som vi delar med alla som jobbar med hållbarhet. Vi måste gå igenom varje detalj i produkten, till exempel en fisksås. Vi har en stor efterfrågan på färdiga produkter.

– Ytterligare en utmaning är få med alla dem som jobbar med fisk i alla våra led genom att informera internt om varför vi bara ska sälja arter med grönt ljus. Det tar tid att få igenom förändring men när alla väl känner till varför och hur är det lättare att få genomslag och skapa förändring i varje led.

Vad har samarbetet med WWF bidragit till i ert arbete?

– Samarbetet höjer statusen på det arbete vi gör, både internt och externt. Om vi hade satt upp målet själva, hade arbetet inte fått lika hög status internt. WWF som partner skapar förtroende för våra produkter när vi kommunicerar till konsument, säger Åsa Domeij.

–Det är värdefullt m ed en extern partner som sätter tryck på att vi får svar i vår egen kedja. WWF har haft en internutbildning där inköparna och de som jobbar med kvalitetsarbetet har kunnat fråga WWF hur de ska kravställa mot leverantörerna. Vi kan nu säga till leverantörerna att så här är förutsättningarna för att vi ska kunna göra en affär ihop. Alla ska känna till kraven i alla led, det är en förutsättning för att nå bra resultat, avslutar Åsa.

Välj rätt fisk med Fiskguiden

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

LÄS HÄR

fiskguiden-mobilapp

Välj rätt fisk med Fiskguiden

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

LÄS HÄR

Samarbetsansvarig

Camilla-Välimaa

Camilla Välimaa

Manager Corporate Partnerships

08-54657542

Camilla.Valimaa@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 04/06/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se