alternative-energy-clouds-efficiency-Nordea

WWF och nordea Liv
och Pension Sverige

Ett samarbete för hållbara investeringar

WWF och Nordea Liv och Pension Sverige samarbetar för att främja hållbara investeringar. Syftet är att förbättra Nordea Liv och Pensions förmåga att styra sina investeringar så att de på ett vetenskapligt baserat, och mätbart sätt bidrar till Parisavtalets mål.

Vad innebär samarbetet?

Samarbetet inleddes i november 2018 och innebär att Nordea Liv och Pension Sveriges samtliga portföljer kommer att analyseras med så kallad framåtblickande scenarioanalys. En av modellerna som kommer att användas kallas för Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA) och visar hur väl portföljers innehav i noterade aktier och företagsobligationer stämmer överens med Parisavtalets klimatmål. Fler modeller och analystyper kan komma att användas under samarbetets gång i takt med att kunskapen och behoven utvecklas.

Förutom att bidra till att Nordea Liv och Pension investerar i linje med Parisavtalet så syftar även samarbetet till att dela kunskap och samverka med andra investerare och intressenter. Målet är att fler kapitalägare ska använda PACTA-modellen och liknande verktyg för att ställa om sina portföljer i enlighet med Parisavtalet.

Varför samarbetar vi?

Som ägare och förmedlare av kapital har den finansiella sektorn en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna och nå de globala klimatmålen.

Genom att styra pengaflöden och investeringar från skadliga aktiviteter till miljö- och klimatförbättrande åtgärder som exempelvis gynnar minskade koldioxidutsläpp och ökad biologisk mångfald, blir den finansiella sektorn en nyckelaktör med stor påverkan och möjlighet att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Genom att förstå och påverka finanssektorns strategier och beslutsfattande kan WWF vara med och påverka förutsättningarna för en stabil, hållbar framtid för människor och miljö.

Peter_Sandahl Foto_Nordea

”Som kapitalägare har vi en central roll i omställningen mot en klimatsmart och hållbar framtid. Vi är väldigt glada över samarbetet med WWF då vi är övertygande om att det krävs samverkan såväl inom som utanför vår industri för att lyckas. WWF kommer att bidra med värdefull expertis för att vi ska kunna uppnå våra högt ställda klimatmål.” 

Peter Sandahl, Hållbarhetschef Nordea Liv & Pension

Resultat

  • Arbetet har påbörjats och samtliga portföljer kommer att analyseras enligt PACTA-modellen.

Om Nordea Liv och Pension Sverige

Nordea Liv & Pension erbjuder pensions-, kapital- och riskförsäkringsprodukter till privatpersoner och företag genom Nordeas kontor i Sverige.

Läs mer

PACTA-modellen

Inom ramen för samarbetet görs portföljanalyser med hjälp av PACTA-modellen (Paris Agreement Climate Transition Assessment, PACTA), ett verktyg som utvecklats i det EU-finansierade projektet Sustainable Energy Investment Metrics (SEIM). PACTA använder klimatscenarier för att analysera portföljers bidrag fem år fram i tiden, baserat på de underliggande företagens utvecklingsplaner. Analysen omfattar noterade aktier och företagsobligationer globalt och använder data om energirelaterade teknologier i åtta sektorer: elproduktion (förnybar, vattenkraft, kol, gas, kärnkraft), kol-/olje-/gasutvinning, fordon (el, hybrid, förbränningsmotorer i bilar och lätta transportfordon), stål, cement, marintransporter och flyg. Dessa teknologier utgör som regel cirka 5-15% av globala portföljer men står för 70-80% av CO2-utsläppen.

Läs mer om PACTA-modellen

Under 2018 lanserade WWF rapporten Kapitalägarnas bidrag till Parisavtalet. I rapporten kan du läsa om hur PACTA-modellen kan användas för att avgöra i vilken grad stora kapitalägare som pensionsfonder, försäkringsbolag och statligt ägda fonder bidrar till Parisavtalets mål. Att metoden nu kommer att användas för Nordea Liv och Pension Sverige, är ett viktigt bidrag för utvecklingen mot en hållbar finansmarknad.

Svensk sammanfattning av rapporten

Läs Rapporten i sin helhet (Eng)

Samarbetsansvarig

Dela gärna:

Senast ändrad 24/05/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se