Cykeluthyrning på Skottland

Vår stad 2030

WWFs stadsturné involverade skolungdomar

WWF har under sin stadsturné 2014-16 besökt 10 städer som deltagit i WWFs stadsutmaning. I senaste omgången gick turnén till Helsingborg, Karlstad, Sollentuna och Lund. Temat för turnén är Vår stad 2030 – Lärande och delaktighet i hållbar stadsutveckling.

Läs om WWFs stadsturné 2016
Helsingborg    11 mars – Elever gav politiker idéer och mod för en hållbar stad
Karlstad           16 mars –  Lärande och delaktighet för att nå globala klimatmål
Sollentuna      18 mars –  Läs mer om Sollentunas fantastiska rådslag
Lund                12 april – Vår stad 2030 – Rådslag för staden och planeten
Göteborg        31 maj – Earth Hour City Challenge finalkonferens

Vad är WWFs stadsturné?

Mellan 2014-16 besökte WWF 10 stycken av de svenska City Challenge-deltagarna i en uppskattad stadsturné.  Stadsturnén hade fokus på dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen och var en del i utvecklingen av WWFs modell Vår stad 2030. Vår stad 2030 är  namnet på det pedagogiska material som elever på medverkande skolor arbetar med inför turnéeventet. På rådslagen diskuterar vi frågorna med inbjudna aktörer, beslutsfattare, skolungdomar och en intresserad allmänhet.  Här en Q&A om WWFs stadsturné 2016 för dig som vill veta mer.

Stadsturnén kan sammanfattas i följande punkter

 • Halvdagsevent med utställning och dialog.
 • Fokus ligger på hållbar stadsutveckling och klimat med både lokalt och globalt perspektiv.
 • Elever ställer ut och presenterar sitt arbete med ”Vår stad 2030”
 • Politiker, tjänstepersoner, andra samhällsaktörer möter och för dialog med eleverna.
 • WWF deltar i samtalet och bidrar med kunskap om städer och globalt hållbar utveckling.
 • Ökad kännedom och delaktighet för arbete med klimat och hållbar stadsutveckling bland elever samt boende och verksamma i kommunen.
 • WWF vill med stadsturnén visa på kraften i att arbeta med lärande för hållbar utveckling och vilken potential som finns i att inkludera ungdomar i kommunens klimatarbete. Dessutom vill vi sätta fokus på sambandet mellan det globala nord och det globala syd när det gäller klimat och hållbara städer.
 • Genom stadsturnén kan kommunen sprida och tydliggöra sitt klimatarbete och WWF sprider sitt arbete med klimat och hållbara städer. WWF vill också inspirera fler att använda innovativ teknik samt lyfta livsstils- och konsumtionsfrågor.

Att använda modellen Vår stad 2030

Alla kommuner kan, oavsett om de deltar i WWFs stadsutmaning eller inte, använda modellen Vår stad 2030. För mer information och handledning var vänlig kontakta helene.grantz@wwf.se. En generell rekommendation är att påbörja planeringen i god tid om ni vill initiera ett samarbete mellan skolor och kommunen. Ska eventet äga rum under våren bör de klasser och lärare som ska medverka vara klara vid början av höstterminen. Läs mer om Vår stad 2030 på WWFs utbildningssidor.

Vår Stad 2030

Sammandrag av Earth Hour City Challenge finalkonferens i Uppsala 12 mars 2014 på temat ”Städers ledarskap för hållbar utveckling”.

Vår Stad 2030
Vår Stad 2030

Sammandrag av Earth Hour City Challenge finalkonferens i Uppsala 12 mars 2014 på temat ”Städers ledarskap för hållbar utveckling”.

Stadsturnén 2015

I mars 2015 åkte WWF på sin andra stadsturné och besökte Eskilstuna (18 mars) och Växjö (23 mars). Umeå upprepade förra årets lyckade event med en egen satsning (19 februari).

Fokus låg på elevernas utställningar och förslag utifrån sina arbeten med Vår stad 2030. Dessutom blev det rådslag mellan eleverna, politiker, tjänstepersoner och represenanter från lokalt näringsliv och organisationer. I rundabordssamtal lyfte vi  blicken från det lokala till det globala perspektivet. Det blev intressanta samtal, utifrån elevernas arbeten, om hur olika aktörer kan bidra till att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och ekologiska fotavtryck och istället bidra till att vi alla kan leva inom ramen för den enda planet vi har.

I vår blogg på hallbarstad.se kan du läsa en intervju med Gitte Jutvik-Guterstam, dåvarande projektledare för utbildning på Världsnaturfonden, om stadsturnén och arbetet med lärande för hållbar utveckling som en del av hållbara städer-arbetet och vice versa.

Eventet i Eskilstuna ägde rum den 18 mars i Eskilstunas stadshus och modererades av Maria Wetterstrand. Mer information och program för Eskilstuna finns på kommunens hemsida.

I Växjö ägde eventet rum den 23 mars på Kungsmadskolan och modererades av Stefan Henningsson, dåvarande klimatexpert på WWF. Eventet är en del av Växjös stora klimatsatsning Earth Week och mer information och program för eventet och hela veckan finns på kommunens hemsida.

På vår blogg kan du få en inblick i eventen i Eskilstuna och Växjö:

Stadsturnén i Eskilstuna 2015
Stadsturnén i Eskilstuna 2015.
Stadsturnén i Växjö 2015
Sebastian Pal, Jonas Frisell, Petrit Osmani, Findlay Forsblom, Oliver Långström och Nabil Besim i samtal.

Stadsturnén 2014

WWFs stadsturné som genomfördes för första gången under februari-mars 2014 var mycket lyckad och bjöd på många lärorika erfarenheter för alla inblandade. Det lokala och regionala mediaintresset blev stort.

Turnéstoppen 2014:

 • Umeå                         19 februari
 • Kristianstad              27 februari
 • Västerås                    11 mars
 • Uppsala                     12-13 mars

Här uppstod fantastiska dialogtillfällen då olika aktörer möttes för att diskutera hållbar stadsutveckling. Skolungdomar eller högskolestudenter  medverkade vid alla 4 turnébesök. Inte minst förde stadsturnén samman politiker med högstadie- och gymnasieelever som presenterade sitt arbete med ”Vår stad 2030” under inspirerande former. Hur ser ungdomarnas framtidsbilder ut och vilka frågor och råd har de till experter och beslutsfattare?

Med på turnén följde också Agnes, 20 år och Karolin, 23 år följde stadsturnén som bloggade via sverigesungdomsrad.se.  Som del av turnén deltog WWF även i Global utmanings konferens Ledarskap för hållbara städer.

Som avslutning gavs en finalkonferens i Uppsala, Årets klimatstad 2013. Temat för konferensen var Sveriges klimatstad – Ledarskap och inspiration. Här lyftes aktuella frågor inom klimat och hållbar stadsutveckling och bland programpunkterna märktes 2014 års finalister och en gästföreläsning av Lars Reuterswärd, Mistra Urban Futures, kring svenska städers roll för ett globalt ledarskap inom hållbar stadsutveckling.

Solpaneler i Andalusien, Spanien
Översikt

One Planet City Challenge

Läs OPCC-översikt (Engelsk).

Ladda ner

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens position för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

Sofia Widforss Poignant

Sofia Widforss Poignant

Program Manager, Lead One Planet City Challenge

sofia.widforss.poignant@wwf.se

Jennifer_Lenhart_400x500px

Jennifer Lenhart

Global Lead, WWF Cities

jennifer.lenhart@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 15/09/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se