Dör haven, dör vi. Bli marinfadder. Foto: iStockphoto / WWF

 

Dör haven, dör vi. Bli marinfadder. Foto: iStockphoto / WWF

 

Varför fadder

Dör haven, dör vi

 

Bestånden av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent på mindre än 50 år. Och vårt sätt att leva är orsaken. Men vi människor är också lösningen. Och för att leva här på jorden är vi helt beroende av en stor biologisk mångfald.

Den största mångfalden av liv på jorden finns i havet. WWF arbetar hårt för att skydda de marina ekosystemen och de fantastiska arter som finns i haven från hot som överfiske, nedskräpning, klimatförändringar och föroreningar. Hjälp oss i vårt arbete för ett levande hav - bli Marinfadder!

 

Varmt tack för ditt stöd!

  

Bli Marinfadder och få ett fint fadderpaket

  • En fin sköldpadda i plysch eller en sköldpaddsberlock.
  • Fadderrapporten om WWFs marina arbete (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år. 
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och information.

 Få ett fint fadderpaket!

 

Så här använder vi din gåva!Tack för att du är fadder!

 

Så här använder vi din gåva: 

50% WWFs arbete för ett levande hav
30% WWFs naturvårdsarbete
10% WWFs klimatarbete

  

10% Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda haven, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

Hoten

Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

På vår planet utgör haven 71% av ytan. Livet på jorden började här – från den minsta bakterien till den allra största varelsen, blåvalen. Haven förser oss med massor av viktiga resurser och mat, som fisk, skaldjur och alger. Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi kunde fånga så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi kunde slänga vårt avfall direkt i havet och det försvann. Men det funkar inte längre – haven håller på att kollapsa.

 

Övergödning förgiftar Östersjön

I Östersjön har våra utsläpp av kväve och fosfor skapat sådan syrebrist att hela havsbotten dött på en yta lika stor som två Danmark. Övergödningen orsakar också giftig algblomning varje sommar.

Snart mer plast än fisk i haven

Våra livsviktiga vatten förorenas allt snabbare av gifter, plast och skräp som inte hör hemma där. Sköldpaddor, delfiner och andra djur i haven dör när de fastnar i plasten eller tror att den är mat.

Illegalt fiske dödar miljarder

Varje sekund dödas tre hajar, många för sina fenor. Det plågsamma hajfensfisket måste stoppas, likaså det destruktiva dynamitfisket och det storskaliga tjuvfisket som pågår runt om i världen.

Överfiske

Världens fisk håller på att ta slut. Fiskeindustrin dammsuger våra hav på fisk snabbare än vad den kan föröka sig. 90 procent av världens fiskbestånd är redan överfiskade eller fiskade till sin gräns.

Korallerna dör av klimatförändringarna

Under senaste seklet har 40 procent av världens koldioxidutsläpp tagits upp av haven. Detta skapar en försurning som korallerna inte klarar, samtidigt som stigande temperatur får dem att blekna och dö.

Okontrollerad exploatering till havs

Oljeborrning, provsprängningar, gasledningar och ökad sjöfart utsätter havens djur för enorma risker och störningar – ett exempel är att valar strandar när deras trumhinnor sprängs av ljudbangar.


 

WWF arbetar för ett levande hav genom att skydda de marina ekosystemen och säkerställa och förbättra livsmiljöer för havens invånare. Det är vårt ansvar att bevara ett levande hav för kommande generationer, och som fadder gör du en ovärderlig insats.

Tack för att du är med oss och räddar haven!

Livet i Haven

Havets invånare

Visste du att den största mångfalden av liv på jorden finns i havet? WWF arbetar för ett levande hav genom att säkerställa och förbättra livsmiljöer för hajar, koraller, marina däggdjur och andra marina arter – havens fascinerande invånare! Här kan du läsa om några av dem.

 

Hajar

Hajar räknas till broskfiskar, det innebär att skelettet är gjort av brosk. Till skillnad från benfiskar föder de flesta hajar levande ungar. Med så många hajarter, över 400, varierar levnadsvanor, föda och storlek mycket. Vissa arter trivs bäst långt ner i mörkret på flera hundra meters djup, medan andra håller sig till korallreven eller simmar i det öppna havet. Antalet hajar har sjunkit dramatiskt sedan det industriella fisket tog fart i mitten på 1900-talet. Trots detta sker fortfarande ett intensivt och många gånger brutalt fiske. Varje år dödas över 100 miljoner hajar i hajfensfiske. I många fall skärs fenorna av och hajen kastas levande tillbaka i havet mot en säker död.

 

Havssköldpadda – en uråldrig artgrupp om sju

Redan för mer än 100 miljoner år sedan simmade havssköldpaddor långa sträckor över världshaven mellan rika matplatser och bra sandstränder där de kunde lägga sina ägg. En havssköldpadda kan lägga hundratals ägg per säsong men av dessa överlever bara ungefär en per 1 000 de årtionden det tar att bli vuxen. Många både naturliga och nya mänskliga hot finns på vägen. De sju arterna havssköldpaddor spelar en viktig roll de marina ekosystem men de lever alla under hård press. De senaste 200 åren har jakt, hotellstränder, fiskeredskap och flera andra hot ökat mot havens historiska långsimmare.

 

Valar och delfiner

Det finns mer än 80 arter av valar och delfiner.Om många av arterna känner vi till väldigt lite. Det finns näbbvalsarter som lever långt ute i haven som bara har setts några gånger! Tack vare att valfångsten har reglerats har flera stora valarter, som blåval, knölval och sydkapare, börjat återhämta sig. Tyvärr finns det bara några hundra nordkapare kvar och trots att de har varit fridlysta i över femtio år riskerar de att utrotas, främst på grund av kollisioner med fartyg. Tiotusentals delfiner men även stora valar drunknar också varje år i fiskeredskap och trots stora protester bedriver Island, Norge och Japan fortfarande valfångst. 

 

Havens barnkammare ger skydd och mat

Havens korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar är mycket viktiga yngelplatser och matplatser för många havslevande djur. Även mangroveskogar, som växer i tidvattenzonen i tropiska och subtropiska kustområden, fyller en mycket viktig ekologisk funktion som yngelplatser för fiskar, räkor och många andra arter. Dessutom skyddar de liksom korallreven kustmiljö och befolkning mot erosion, stormar och översvämningar. De senaste 50 åren har havens ekosystem – och därmed havens barnkammare och restauranger tyvärr försämrats kraftigt. Därför är det viktigt dessa områden får ett ökat skydd.

 

Sjökor

Alla andra marina däggdjur är rovdjur och äter andra djur som fisk, musslor, krill men även valar och sälar. Sjökorna däremot är rena vegetarianerna. Det finns fyra olika arter uppdelade på manater och dugonger. De är långsamma och lever ett relativt lugnt liv i varma grunda kustvatten och i floder. Tyvärr kolliderar en del av dem med motorbåtar som kommer i hög fart och blir svårt skurna av propellen. När Stellers sjöko upptäcktes i början på 1700-talet tog det endast 20 år innan den var utrotad. Sjöfarare i Stilla Havet åkte dit för att fylla på köttförråden. Denna enormt stora sjöko som levde i flock var helt orädd och försvarade inte sig när de dödades.

 

Vad gör WWF

WWF arbetar för ett levande hav!

Den största mångfalden av liv på jorden finns i havet. WWF arbetar för ett levande hav genom att säkerställa och förbättra livsmiljöer för hajar, koraller, marina däggdjur och andra marina arter – havens fascinerande invånare! Världshaven och våra kuster är hem för en otrolig mängd liv - och avgörande för människors försörjning och hälsa. Men skadlig och ohållbar mänsklig aktivitet påverkar marina livsmiljöer, marina arter och människor runt om i världen. WWFs globala arbete för haven skapar lösningar för att skydda de marina ekosystemen och använda havets resurser på ett hållbart sätt.

 

Bättre skydd och skötsel av haven

WWFs arbete för ett levande hav innebär att vi stödjer och driver en mängd olika naturvårdsprojekt för att skapa bättre skötsel och skydd för miljön i haven. Vi kämpar på så sätt för att skapa marina skyddade områden med bra skötselplaner. Marina däggdjur och stora fiskar, som är högt upp i näringskedjan, är bra indikatorer på hur haven mår generellt. Om de här arterna försvinner blir effekterna på ekosystemen stora. WWF har under lång tid också bidragit till forskningsinsatser i havsmiljön och arbetat med att få beslut om skydd av känsliga marina ekosystem som är barnkammare och förökningsplatser för många arter.

Marina reservat

WWF arbetar hårt för att skapa marina reservat som reglerar sjöfart och ljudnivåer för undervattensljud, och hårdare miljöregler för sjöfart. Människans påverkan i form av jakt och fiske, sjöfart, utvinning av olja och gas samt gruvdrift på havsbotten, är allvarliga hot mot ekosystemen som WWF arbetar med att stävja. 

 

Reformer för jakt och fiske 

En viktig del av WWFs arbete har varit att bearbeta den internationella valfångstkommissionen (IWC) för att stoppa hänsynslös jakt på valar, och skydda marina däggdjur. Vi arbetar med EU reformer för fiske och den internationella sjöfartsorganisationen (IMO). WWF har också ett engagemang i den internationella ”High Seas Alliance”, bland annat med möten i FNs Generalförsamling.

 

Havets ekosystemen och dess arter behöver allt stöd och skydd de kan få för en hållbar framtid. Det gäller för enskilda länders havsområden likväl som de öppna havsområdena och djuphaven som alla har gemensamt ansvar för.

 

Med ditt stöd kan vi göra ännu mer. Hjälp oss att bevara ett rikt och välmående hav - bli Marinfadder!

 

Ditt bidrag går även till WWFs övriga långsiktiga, viktiga och målmedvetna arbete.


Vi arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Men lika angeläget är också arbetet med att långsiktigt skydda och bevara livsmiljöer och ekosystem, att stoppa skövlingen av tropikskogar, att stoppa den destruktiva rovdriften med planetens resurser och att leva mer hållbart. Ett annat viktigt mål är att förmå beslutsfattare och regeringar att föra klimatfrågan högt upp på agendan.


Tack vare gåvor från våra regelbundna supportrar, kan vi få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft. Som fadder bidrar du till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Du gör en ovärderlig insats för WWF och för vår planet.

 

Månadsbelopp

Är du redan fadder och vill ändra din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Ändra ditt månadsbelopp

Varmt tack för ditt stöd!

  
© Brent Stirton / Getty Images

 

 

Så här används din gåva

Så här använder vi din gåva!Tack för att du är fadder!

 

Så här använder vi din gåva: 

50% WWFs arbete för ett levande hav
30% WWFs naturvårdsarbete
10% WWFs klimatarbete

  

10% Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda haven, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

Världsnaturfonden WWF har 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.