Bli Pandafadder! Richard Barrett / WWF-UK

 

Bli Pandafadder! Richard Barrett / WWF-UK

Bli fadder

Säkra pandans framtid!  

 

Bestånden av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent på mindre än 50 år. Och vårt sätt att leva är orsaken. Men vi människor är också lösningen. Och för att leva här på jorden är vi helt beroende av en stor biologisk mångfald.

Idag finns det knappt 1 900 pandor kvar i det vilda. Det behövs fler och bättre sammanlänkade naturreservat för att skydda pandorna. WWF arbetar för att 90 procent av pandans bambuskogar ska skyddas och med din hjälp kan vi förverkliga detta mål.  

 

Bli Pandafadder - ditt stöd gör skillnad!

 

Som Pandafadder stödjer du månadsvis vår kamp för att rädda de ömtåliga jättepandorna och deras livsmiljö. Du blir inte bara symbolisk förälder till en panda, dessutom bidrar du till WWFs arbete för att bevara andra hotade arter och till fler naturvårdsprojekt. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft. 

 

Obs! För att du ska få premien/mjukdjuret före jul måste vi ha din autogiroanmälan i retur senast den 10 december.

 

Bli Pandafadder och få ett fint fadderpaket

  • En fin pandamjukis i plysch.
  • Pandarapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från fält om konkreta naturvårdsresultat.
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

Bli pandafadder!

 

Så här använder vi din gåva!

Tack för att du är fadder!

Så här använder vi din gåva:

 

50% Skydd av pandor

30% WWFs naturvårdsarbete

10% WWFs klimatarbete

 

10% Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda pandan, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

 

Hoten


© naturepl.com / Andy-Rouse / WWF

Pandans livsmiljö förstörs

Jättepandan lever i sydvästra Kinas urskogar där bambu, som är deras favoritföda, växer som undervegetation. Hoten är många. Bland annat så är urskogarna med bambu hotade av klimatförändringar, och stora skogsområden har avverkats för uppodling av grödor och byggen av vägar och kraftverk. Den huvudsakliga orsaken till att pandans överlevnad hotas är att dess livsmiljö förstörs av människan.

Skogsskövling

Över hela södra och östra Kina har skogarna huggits ner för att bereda plats åt odlingar, hus och byar. Med en växande befolkning i Kina och ett växande behov av energi, pågår en utbyggnad av vattenkraft som ytterligare fragmenterar de sista skogsresterna. Pandan har därför tvingats flytta till de mest otillgängliga platserna av sitt ursprungliga utbredningsområde.

 

Inget att äta när bambun blommar

Ett annat allvarligt hot mot pandan uppstår då bambun blommar. Bambun dör nämligen när den blommat och spridit sina frön. Detta händer i regelbundna intervaller från vart tionde till vart hundrade år, beroende på bambuarten. Därefter tar det ungefär ett år för bambun att växa upp på nytt men det kan ta upp till 10 år innan just det området kan ge tillräckligt med mat åt en pandapopulation.

 

Under den tiden måste pandorna flytta till ett annat område där bambun inte blommat nyligen. Förr var det inget problem, men på grund av befolkningsökningen har nu stora skogsområden avverkats och pandans rörelsefrihet har blivit begränsad.


 

Det här gör WWF

Foto: (c) George_B._Schaller_WWF
© George_B._Schaller_WWF

 

Pandans livsmiljöer skyddas

Samtliga av de knappt 1900 pandor som finns kvar i det vilda idag, lever i de sydvästra delarna av Kinas bambuskogar. Den huvudsakliga orsaken till pandans försvinnande är att skogar har huggits ner för att ge plats åt odlingar, hus och byar. Trots att det finns få pandor kvar, så har de glädjande nog ökat från 1600 till 1864 individer under det senaste årtiondet. Arbetet med att skydda jättepandan och dess livsmiljöer är något av en framgångssaga. Nya skyddade områden har skapats, pandorna har blivit fler till antalet och det finns en stolthet i Kina över den svartvita björnen som är endemisk. Ett viktigt arbete idag är att knyta ihop de olika pandareservaten. En sådan satsning är att skapa en nationalpark för pandan - ett gigantiskt naturvårdslandskap som förhoppningsvis blir räddningen för pandan.

 

Urskogar binds samman av korridorer

WWF har ett omfattande arbete med att skydda pandans livsmiljöer och skapa nya skogskorridorer mellan skyddade pandareservat. Ett viktigt arbete idag är att knyta ihop de olika pandareservaten med så kallade korridorer, där pandan kan röra sig och som säkras av naturlig vegetation mellan de olika områdena där pandorna lever.

  

Energisnåla spisar

En annan del i vårt arbete, är att hjälpa lokalbefolkningen med nya inkomstkällor och renare energikällor. Genom ett program för biogas och energisnåla spisar minskar beroendet av ved, som tidigare höggs inne i pandareservaten.  

Pandareservat

Under senare år har WWF hjälpt den kinesiska regeringen att genomföra flera projekt som ska hjälpa pandorna att överleva. Detta samarbete har haft stora framgångar, idag finns det 67 pandareservat till skillnad mot 13 stycken för 20 år sedan. Detta innebär att ca 70 procent av pandans livsmiljö är skyddad. Det behövs fler naturreservat för att skydda de vilda pandorna. WWF arbetar för att 90 procent av pandas livsmiljöer ska skyddas. Personalen i pandareservaten, och flera tusen parkvakter har fått utbildning i att skydda pandan.

 

 

Filmen nedan visar en vild pandahona med sin unge. Den är från en filmkamerafälla i naturreservatet Anzihe i Sichuan. WWF har filmkameror och kameror i 9 pandareservat för att övervaka och kartlägga både jättepandor och andra vilda djur. 

 

Pandan


© Allan Carlson / WWF

Snart utan hem?

Samtliga av de knappt 1900 pandor som finns kvar i det vilda idag, lever i de sydvästra delarna av Kinas bambuskogar. Den huvudsakliga orsaken till pandans försvinnande är att skogar har huggits ner för att ge plats åt odlingar, hus och byar. Trots att det finns få pandor kvar, så har de glädjande nog ökat från 1600 till 1864 individer under det senaste årtiondet. Läs gärna mer om den senaste pandaräkningen här.

 

Äter i stort sett bara bambu

Pandan har sedan länge anpassat sig till vegetarisk diet, trots att den har samma matsmältningssystem som en köttätare. Visserligen händer det att den äter kött om den råkar komma över det, men den jagar inte själv aktivt.

 

Istället lever den till största delen av stjälkar och blad från den näringsfattiga bambun. Under våren äter pandorna som mest, då äter de varje dag 30-60 kg bambuskott (40 kg i medel). En vild panda kan då ägna 10-14 timmar med att äta bambu varje dag, resten av tiden sover den.

 

Ett skyggt djur som sällan förökar sig 

Pandan är ett mycket skyggt djur som lever ensam. Om de hör okända ljud i sin omgivning drar de sig snabbt tillbaka. Andra pandor brukar den nästan bara träffa under den korta parningtiden som sker från mitten av mars till början av maj. Då samlas hannarna för att tävla om honornas gunst.
Parningstiden är omkring sex veckor men varje hona är bara mottaglig för befruktning under 2-3 dagar. Pandorna är dessutom ganska motvilliga att para sig och relativt få av de ungar som föds lever till vuxen ålder.

Föds nästan utan päls och växer långsamt

Eftersom det är oerhört svårt att få pandan att föröka sig i fångenskap är det desto viktigare att försöka skydda den ute i naturen. Pandaungar föds nästan helt utan päls och väger inte mer än 100-160 gram vid födelsen. Den vuxna pandan väger däremot uppåt 100 kg.

Pandaungen växer långsamt och diar mamman i 6 månader. När de är ca 1½ år gamla får de klara sig på egen hand. Dess medellivslängd är mellan 10 och 15 år men den kan leva upp till 20 år i fångenskap.

Läs gärna mer om pandan och vad vi gör för att skydda deras skogar här

 

Ge bort fadderskap

© naturepl.com_Eric-Baccega_WWF

Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge! Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

 

Som fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

Klicka här för att ge bort ett fadderskap!


Är du redan fadder och vill ändra din gåva?


Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

 

Ändra din månadsgåva här!

Varmt tack för ditt stöd!

Så används din gåva

Så här använder vi din gåva!

Tack för att du är fadder!

Så här använder vi din gåva:

 

50% Skydd av pandor

30% WWFs naturvårdsarbete

10% WWFs klimatarbete

 

10% Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda pandan, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

Världsnaturfonden WWF har 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

 

Allan Carlson, WWFs artspecialist i Kina

 

Vilket är pandans största hot?
lan Carlson, artspecialist på WWF under ett besök i Kina.– Att de lever i skogar som saknar skydd. Utmaningen för oss inom WWF är att skydda dagens pandaskogar. För att lyckas med det behöver vi aktivt stöd från våra naturvänner.

Vilka är de största utmaningarna?
– Att hjälpa befolkningen att tillgodose sitt behov av ny mark och mat utan att pandan trängs undan.

 

WWF försöker även förhindra att pandorna isoleras från varandra. Det gör vi genom att hjälpa till att skapa så kallade "gröna korridorer" mellan reservaten, med syftet att behålla den höga genetiska variationen.