Låt din katt hjälpa en katt!

Visste du att det finns 1,3 miljoner katter i Sverige? Samtidigt finns det bara 3 200 tigrar kvar i det vilda. Tigern hotas av framför allt illegal jakt och krympande livsmiljöer. Du och din katt kan hjälpa oss att göra skillnad – med ert stöd kan vi nå vårt mål att fördubbla antalet tigrar till år 2022!

 

Varför fadder?

Teckna ett fadderskap för dig och din katt!

Som Tigerfadder bidrar du varje månad till WWFs arbete för att rädda världens vilda tigrar. Behoven är oändligt stora, så just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan ha större framförhållning och sätta in insatser med större kraft.

  

Som Tigerfadder får du

  • En fin tigerberlock till din katts halsband
  • Tigerrapporten (e-nyhetsbrev) 4 ggr om året med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta natursvårdsresultat

 

Låt din katt hjälpa en katt – din månadsgåva gör skillnad!

 

”Små katter i Sverige kan hjälpa stora katter ute i världen genom att tillsammans med matte eller husse bli fadder för en tiger. Tigern är trängd och utrotningshotad. Nu får vi ytterligare resurser till vårt långsiktiga arbete där vi bland annat har etablerat 13 stycken tigerreservat där vi skapar förutsättningar för tigern att leva och föröka sig" - Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

 

En kamp mot klockan

Efter de senaste årens alarmerande siffror om ökad tjuvjakt på tiger, elefant och noshörning, har WWF satt in extra resurser för att vända den negativa utvecklingen. Tack vare stöd från våra supportrar, har vi lyckats göra skillnad.

Att vända den negativa utvecklingen är en tuff utmaning. Idag finns det endast omkring 3 200 vilda tigrar kvar. En tragisk spillra. Orsakerna är framför allt illegal jakt och krympande livsmiljöer. Men, utan de senaste årens arbete och resultat hade tigerns situation säkert varit ännu sämre. Men mycket arbete återstår för att säkra en framtid för världens tigrar.

Tack för att du hjälper katt att hjälpa katt!

 

 

 

Hoten


© naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

Läget för världens sista tigrar är akut

Sedan förra sekelskiftet har tigrarna minskat från cirka 100 000 djur till omkring 3 200 djur, en minskning med 97 procent. Tre av de nio underarterna är redan försvunna och den sydkinesiska tigern är mycket nära utrotning.

Jakt och ett ökat befolkningstryck är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. På senare år har också användandet av malda tigerben i orientalisk medicin ökat kraftigt och tjuvskytte är vanligt. Uppgången av den sydasiatiska och östasiatiska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har lett till en stor efterfrågan av dessa mediciner. Orientalisk medicin innehållande tigerben har en betydande marknad bland kinesiska grupper i Nordamerika och i Europa.

Tigern, som lever och jagar ensam behöver stora ytor och god tillgång till bytesdjur. Ökande skogsaverkning gör att tigerns skogar krymper. Hanarna rör sig över ett större område än honorna och ett tigerrevir i exempelvis Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. I områden med lägre bytestäthet, som till exempel Sibirien, kan ett tigerrevir vara upp till 1 000 kvadratkilometer.  

Läs mer om tigrar här

 

Bekännelser från en före detta tjuvjägare

WWF vill stoppa den brutala och illegala jakten och vi arbetar på bred front med detta, bland annat genom att utbilda parkvakter och stoppa handelskedjor för att hindra smuggling av djurdelar mellan olika länder. För att bekämpa tjuvjakten på tigrar arbetar WWF intensivt i tigerns utbredningsområde, bland annat i samarbete med tidigare tjuvskyttar och lokala regeringar. Filmen nedan visare en före detta tjuvjägares historia och bekännelser.

 

 

Det här gör WWF


© Alain Compost / WWF-Canon

WWF vill göra allt för att tigern ska ha en framtid!

Hjälp oss att förverkliga vårt mål att fördubbla världens tigerstam till 2022 - nästa Tigerns år. Att skydda tigern handlar om att skapa livsrum för arten, där den kan jaga och skyddas från tjuvjakt. WWF stöder omfattande tigerprojekt med varierande aspekter av tigerskydd, i bland annat Ryssland, Indien, Indonesien och Kambodja.

För att öka antalet tigrar måste tjuvjakten stävjas och WWF arbetar intensivt med detta i tigerns utbredningsområde. I Bikinflodens dalgång i ryska Fjärran östern stödjer WWF ett projekt som bland annat arbetar med patruller mot tjuvjakt. Från 1994 till 2007 beslagtogs 78 tigerskinn och 3481 vapen och nära 14 000 tjuvjägare häktades.

På Sumatra i Indonesien har insatser för att minska illegal handel med tigerdelar gett resultat.
Glädjande har den illegala jakten har avstannat inom två viktiga tigerområden, "Tesso Nilo nationalpark" och "Rimbang Baling Game Reserve", efter att information om ett illgalt handelsnätverk inom Riau-området har samlats in.

En stor del av WWFs arbete i alla tigerlandskap handlar om att länka samman tigerreservat och nationalparker till större sammanhängande skyddade områden. I Indien finansierar WWF projektkonceptet ”Hoppets landskap”, och specifikt ”Terai Arc landskap” på gränsen mellan Indien och Nepal samt ”Satpuda Maikal landskap” i centrala Indien.  När reservat bildas är det viktigt att det sker med lokalbefolkningens medverkan, och när det uppstår konflikter där tigrar tar boskap eller dödar människor måste det tas på största allvar.

WWF arbetar därför med att skydda tamdjuren och ger ersättning till bönder som förlorar boskap på grund av tigerattacker. Dessutom försöker man hjälpa till och skapa alternativa arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen som har tigern inpå knuten. WWF och andra organisationer bekostar även många olika antitjuvjaktspatruller och förser dem med bilar och kommunikationsradio för att effektivisera deras arbete.

 

Här är några fler exempel på vad WWF gör för att bevara tigern:

© Martin Harvey / WWF-CanonWWF arbetar tillsammans med TRAFFIC med att hitta alternativ till att minska användandet av tigerdelar för medicinskt syfte samt uppmuntrar till att använda andra effektiva alternativ. WWF arbetar också med att försöka förbjuda import och försäljning av dessa mediciner i Nordamerika.

WWF hade en aktiv roll i etableringen av the Global Tiger Forum, en regional överenskommelse mellan 11 av de 14 länder där det fortfarande finns tiger. Forumets mål är att stoppa den illegala handel med tigerdelar samt att öka antalet skyddade områden för tigrarna. Även utbildning, upplysning och forskning ingår i arbetet. Idag har 5 länder godkänt överenskommelsen (Bangladesh, Bhutan, Indien, Myanmar och Vietnam).

The Tiger Emergency Fund (TEF) bildades 1998 i ett samarbete mellan WWF och IUCN med syfte att kunna ge bidrag till akuta tigerprojekt. Under de första två åren har TEF bland annat gett bidrag till projekt i Indien, Ryssland och Vietnam.

 

Läs mer om WWFs arbete för att rädda tigrarna här

 

Om tigern

Tigern - snart endast på film?

Tigern är den största medlemmen i kattfamiljen. Den lever och jagar ensam, främst större hovdjur, men även vildsvin, apor och andra djur. Tigern rör sig över enormt stora områden, jagar på natten och vilar på dagen.

Honan föder 1-3 mycket små blinda och hjälplösa ungar som hålls väl gömda tills de vid sex månaders ålder börjar jaga tillsammans med mamman. Ungarna lämnas för gott vid två års ålder och den egna kampen för överlevnad startar.

Bara tigern har tillgång till vatten och föda samt skydd för sig själv och sina ungar trivs den i mycket olika naturtyper och klimat. Den kan leva i Sibiriens kalla barrskogar, i norra Kinas ekskogar eller i Sydostasiens monsun-, bambu-, mangrove- och regnskogar.

Här kan du läsa mer om tigrar!

 

Tigerns utbredningsområden

 

 

Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

 

Ger du bort fadderskapet i present?

Anmäl dig som vanligt och kontakta oss sedan för att ange vilken epostadress fadderrapporterna ska skickas till. Ring till 08-624 74 14 mellan kl. 9-12 eller maila till medlemsservice@wwf.se. Du kan också skriva ut ett fint gåvobevis som du kan överlämna när du ger bort fadderskapet.   

Skriv ut gåvobevis

 


© Staffan Widstrand / WWF

 

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

Varmt tack för ditt stöd!

  


© Vivek R. Sinha / WWF-Canon

Bli Tigerfadder tillsammans med din katt!

(*) Obligatoriska uppgifter
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
Din katts/katters namn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Hemtelefon Hemtelefon
Mobiltelefon Mobiltelefon

Betalsätt

Autogiro med blankett (WWF skickar dig en autogiromedgivan via post)
Så här hanterar vi dina uppgifter

Ge bort ett fadderskap - en present som består!

Anmäl dig som vanligt och kontakta oss sedan för att ange vilken epostadress fadderrapporterna ska skickas till.

Ring till 08-624 74 14 mellan kl. 8-18 eller maila till medlemsservice@wwf.se  

 


Rapporter direkt från fält

Som Tigerfadder får du regelbundet rapporter direkt från fält. I Tigerrapporten kan du följa WWFs projektledare på plats på fältet och få konkreta naturvårdsresultat.

 

 

 © WWF-Indonesia / Tiger Survey Team