Det dödas en elefant varje kvart. Bli fadder!

Det dödas en elefant varje kvart. Bli fadder!

En elefant dödas varje kvart

Just nu dödas omkring 100 elefanter varje dygn, för elfenbenets skull. WWF fortsätter kampen för att stoppa tjuvjakten och arbetar hårt för att elefanterna ska överleva. Tack vare våra faddrar har vi kunnat tillsätta fler parkvakter och ge dem bra utrustning. Nu fortsätter vi kampen, tillsammans kan vi stoppa tjuvjakten!

 

Bli fadder

Ditt stöd gör skillnad!

Varje dag jagas och dödas elefanter och andra hotade djur av tjuvjägare för snabba pengar. I snitt dödas en elefant varje kvart. Med ditt engagemang kan vi göra en livsviktig skillnad. 

Som WWF-fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda elefanterna och även andra hotade arter. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft. För bara 100 kronor per månad kan du skydda de vilda elefanterna och ge dem en framtid.
 

Bli WWF-fadder och få ett fint fadderpaket

• Välj mellan en fin elefantmjukis i plysch eller en elefantberlock.

• Wildliferapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta natursvårdsresultat.

• Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

 

 

Det här bidrar du till som fadder

Som WWF-fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda noshörningar, elefanter och andra hotade arter, samt till att bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Bland annat bidrar du till:

• Det lokala arbetet med att bekämpa tjuvjakt på elefant, noshörning och tiger.
• Arbetet i Thailand för att ändra lagstiftningen så att elfenbenshandel förbjuds.
• TRAFFICs arbete för att kartlägga den illegala handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar.
• Informera och utbilda tull och polis.

Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

WWF arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Genom åren har mer än 10000 naturvårdsprojekt genomförts i 130 länder runt om i världen. Vår kampanj för att stoppa tjuvjakten startade 2012 och pågår fortfarande. Som WWF-fadder är du med och stödjer detta viktiga arbete.

 

 

Hoten

En tråkig utveckling

Den illegala jakten och handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar har ökat dramatiskt under de senaste fem åren. Idag omsätter den illegala handeln med hotade arter ofattbara hundratals miljarder kronor och får som följd att tiotusentals djur dödas och smugglas varje år. Roten till problemet är oftast pengar. Sorgligt nog är många arter idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. Deras kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden.

Drygt 35 000 elefanter dödas varje år på grund av sina värdefulla betar. Efterfrågan på elfenben har gjort att priset på elfenben har fördubblats i vissa länder de senaste tio åren.

För att få stopp på tjuvjakten krävs fler och bättre rustade parkvakter, politiska ställningstaganden och att lagstiftning ändras och efterlevs. WWF arbetar tillsammans med myndigheterna i länderna där dessa hotade djur finns för att vända den negativa trenden och bevara våra hotade arter.

Tjuvjakten behöver bekämpas på tre fronter: i fält så att djuren inte skjuts, på gränsstationerna så att hornen inte kan smugglas, och inte minst i Vietnam där den största delen av de illegala hornen konsumeras. WWF arbetar sedan 70-talet tillsammans med nätverket TRAFFIC för att stoppa tjuvjakten och den olagliga handeln med vilda djur.

 

Ditt ansvar som turist

Europa och Sverige har ett stort ansvar när det gäller handeln med elfenben. Orsaken till detta är att många européer besöker Thailand under semestern. Thailand är en av de största marknadsplatserna för försäljning av elfenben och européerna tillsammans med amerikaner och kineser köper och tar med sig elfenben hem. Elfenbenet som säljs i Thailand kommer både från inhemska elefanter samt från insmugglat olagligt elfenben. Problemet är bland annat att det insmugglade elfenbenen uppges komma från Thailändska elefanter.

 

När du är på semesterresan, köp inte:

• elfenben
• delar av tiger eller noshörningshorn eller piller med sådana ingredienser
• uppstoppade krokodiler, sköldpaddor, havssköldpaddor eller delar av sådana
• koraller
• orkidéer, kaktusar och palmer
• levande vilda djur

 

 

Goda resultat


© Martin Harvey / WWF-Canon

Stora segrar i kampen mot tjuvjakten

Under en rad år har vi fått alarmerande rapporter om att tjuvjakten på noshörning, elefant och tiger skjutit i höjden. Allt för att tillfredsställa köpsuget på de asiatiska marknaderna. Därför startade WWF och TRAFFIC tillsammans en global kampanj för att stoppa tjuvjakten och stoppa handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar. Vi arbetar för att det inte ska finnas någon marknad för dessa produkter i de köpstarka sydostasiatiska länderna, så att vi kan vända den negativa trenden. Tack vare ditt och andra supportrars stöd, har vi lyckats göra skillnad och sedan starten 2012 ser vi flera mycket goda resultat!

Några av framgångarna har vi samlat här. Vi har fortfarande mycket hårt arbete framför oss, och nu fortsätter vi kampen för att kunna säkra en framtid för dessa arter.

Tack för att du står tillsammans med oss på frontlinjen!

 

Ökat skydd

• Under 2014 tjuvsköts runt 12 000 elefanter i Ruaha nationalpark i Tanzania - en fruktansvärd slakt av industriell skala. Presidenten lovade att ta i med krafttag och fler än 5000 nya välutbildade och välutrustade parkvakter ska bekämpa denna kriminalitet.

• I flera afrikanska länder har man tagit hjälp av människans bästa vän hunden för att upptäcka elfenben och noshörningshorn på flygplatser och i hamnar. De nya spårhundarna genomgår ett rigoröst träningsprogram innan de får börjar jobba i tullens tjänst.

• I Nepal har ny teknik gett parkvakterna ögon i skyn i form av förarlösa spaningsplan, för att bättre kunna upptäcka tjuvskyttar.

• Även i Tanzania använder parkvakter i Selous naturvårdsdrönare i kampen mot tjuvjakten på elefanter.

• I Kenya märks nu alla spetsnoshörningar med microchip i hornen för att underlätta  parkvakternas arbete att kunna spåra djuren i fält.

• I Gabon har man utbildat en specialtrupp i syfte att undersöka och motverka fall av illegal jakt och handel. Även polisen deltar i detta arbete.

 

Hårdare straff

• Efter att medborgare gick ut på gatorna för att marschera mot tjuvjakt, lade Kenyas regering fram en ny lag för att skydda djur och natur och som innebar ökade straff för den här typen av brott.

• Straffet i Tanzania för tjuvjakt på elefant och handel med elfenben har ändrats till 20 års fängelse. Allt fler med viktiga roller inom stora brottssyndikat blir dömda för den här typen av brott.

• Vapen och ammunition som används för att döda elefanter har förbjudits i Gabon. Landet förbättrar också sin lagstiftning med bland annat skärpta straff.
• Medlemmarna i UNODC (FNs organ mot brott och narkotika) deklarerade illegal handel med hotade arter som ett allvarligt brott som bör ha minst fyra år i straffskalan. Världens länder uppmanas att följa det rådet.

• I Japan förlängdes maximistraffet för illegal handel med vilda djur till fem års fängelse.

 

Nya ambassadörer

• President Barack Obama meddelade under ett statsbesök i Tanzania den 1 juli 2013 att USA kommer att stödja afrikanska länder som drabbas av brott kopplade till vilda djur. Bland annat kommer stödet innefatta 10 miljoner dollar för att förbättra skyddet av hotade vilda djur.

• Gabons president Ali Bongo brände vapen och elfenben som beslagtagits från tjuvjägare i en eldig uppvisning i nolltolerans mot tjuvjakt. Filippinerna följde efter och krossade 5 ton elfenben.

• I FN rapporterade generalsekreterare Ban Ki Moon till säkerhetsrådet att tjuvjakt och smuggling är ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i Afrika.

• Med hjälp från Leonardo DiCaprio och våra hängivna supportrar, lyckades WWF samla namnunderskrifter från 1,6 miljoner personer som alla krävde att Thailand skulle förbjuda försäljning av elfenben.

• År 2014 bjöd Englands premiärminister in regeringar från hela världen att diskutera olika sätt att stoppa den illegala slakten.

•  Vid ett högnivåmöte i Gabarone i Botswana skrev statsöverhuvudena för de så kallade afrikanska elefantutbredningsländerna under en deklaration om hur man ska samarbeta för att bekämpa tjuvjakten.

• Som ett bevis på att illegal handel med produkter av djur även är ett hot mot ekonomin, lanserade Afrikanska Utvecklingsbankens ordförande Donald Kaberuka tillsammans med WWF Marrakeshdeklarationen - en handlingsplan för samarbete mellan länderna.

 

Minskad efterfrågan

• Merparten av de thailändska elfenbensmarknaderna är idag stängda.
• I somras förbjöd de kinesiska myndigheterna handel med elfenbenprodukter under ett års tid.
• Kina har tecknat samarbetsavtal med flera afrikanska länder kring bekämpning av tjuvjakt och handel med elfenben och noshörningshorn.
• Vietnam och Sydafrika samarbetar nu i frågor som rör handel med noshörningshorn på den vietnamesiska  marknaden.

• I Vietnam har 65 miljoner mobilabonnenter fått SMS som bett dem att säga nej till produkter av noshörningshorn.

  

 Vad gör WWF?

 
© WWF-Canon / James Morgan

WWFs största satsning någonsin mot illegal djurhandel

Sorgligt nog är många arter idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. WWF vill stoppa denna brutala jakt och därför har vi lanserat vår största satsning någonsin för att stoppa den illegala handeln med hotade djur. Djurens kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden och idag omsätter den illegala handeln med hotade djur ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år.

Vår kampanj för att stoppa illegal djurhandel startade år 2012. Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete med att:

• Arbeta för att berörda länder i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
• Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten

• Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

Ge bort fadderskap

© Martin Harvey / WWF-Canon

Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Klicka här för att ge bort ett fadderskap!

 

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

Varmt tack för ditt stöd! 

 

JAG VILL BLI WWF-FADDER!

Hur vill du signera? *:
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Mobiltelefon Mobiltelefon
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
(*) Obligatoriska uppgifter

Välj fadderpremie:

Genom att signera med mobilt BankID, BankID eller e-legitimation aktiveras ditt fadderskap direkt. Du kan också välja att få en blankett hemskickad för signering. Då aktiveras fadderskapet när vi får medgivandet i retur.

Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF.

Så här hanterar vi dina uppgifter