En noshörning dödas var sjätte timme

Varje dag kämpar noshörningarna för sin överlevnad. I Sydafrika skjuts en noshörning var sjätte timme, en fruktansvärd slakt som drivs av efterfrågan på horn. Men det är inte för sent att rädda noshörningen. Tillsammans kan vi stoppa tjuvjakten!

 

 

Varför fadder?

Tjuvjakt drivs av efterfrågan på horn

Varje dag kämpar noshörningarna för sin överlevnad. I Sydafrika skjuts en noshörning var sjätte timme.
Tjuvjägarna tar noshörningens horn och sen smugglas det till Asien, där marknadspriset på noshörningshorn nu överstiger priset på guld. Hornet är en statussymbol och det finns en långlivad myt om att det kan bota sjukdomar.

Med ditt stöd kan vi göra en livsviktig skillnad. För bara 100 kronor per månad kan du skydda noshörningarna och ge dem en framtid.

 

Som WWF-fadder får du

• Välj mellan en fin elefantmjukis i plysch eller en elfantberlock.

• Wildliferapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta natursvårdsresultat.

• Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

 

 

Det här bidrar du till som fadder

Som WWF-fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda noshörningar, elefanter och andra hotade arter, samt till att bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Bland annat bidrar du till:

• Det lokala arbetet med att bekämpa tjuvjakt på elefant, noshörning och tiger.

• Arbetet i Thailand för att ändra lagstiftningen så att elfenbenshandel förbjuds.

• TRAFFICs arbete för att kartlägga den illegala handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar.

• Informera och utbilda tull och polis.

Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

WWF arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Genom åren har mer än 10000 naturvårdsprojekt genomförts i 130 länder runt om i världen. Vår kampanj för att stoppa tjuvjakten startade 2012 och pågår fortfarande. Som WWF-fadder är du med och stödjer detta viktiga arbete.

 

  

Hoten

En tråkig utveckling

Den illegala jakten och handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar har ökat dramatiskt under de senaste fem åren. Idag omsätter den illegala handeln med hotade arter ofattbara hundratals miljarder kronor och får som följd att tiotusentals djur dödas och smugglas varje år. Roten till problemet är oftast pengar. Sorgligt nog är många arter idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. Deras kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden.

Jakten är brutal, noshörningar skjuts ofta på natten med bedövningspilar och därefter huggs deras horn av. När de vaknar är de desorienterade, har tappat mängder av blod och är i stor smärta. Deras näspartier är ofta så illa skadade att de aldrig läks. Få noshörningar överlever efter attackerna. Under 2014 dödades 1215 noshörningar enbart i Sydafrika av tjuvjägare, en siffra som tyvärr stiger för varje år.

Det är inte bara noshörningarna som drabbas hårt av tjuvjakt. Drygt 30 000 elefanter dödas varje år på grund av sina värdefulla betar. Efterfrågan på elfenben har gjort att priset på elfenben har fördubblats i vissa länder de senaste tio åren.

För att få stopp på tjuvjakten krävs fler och bättre rustade parkvakter, politiska ställningstaganden och att lagstiftning ändras och efterlevs. WWF arbetar tillsammans med myndigheterna i länderna där dessa hotade djur finns för att vända den negativa trenden och bevara våra hotade arter.

 

Ditt ansvar som turist

Europa och Sverige har ett stort ansvar när det gäller handeln med elfenben. Orsaken till detta är att många européer besöker Thailand under semestern. Thailand är en av de största marknadsplatserna för försäljning av elfenben och européerna tillsammans med amerikaner och kineser köper och tar med sig elfenben hem. Elfenbenet som säljs i Thailand kommer både från inhemska elefanter samt från insmugglat olagligt elfenben. Problemet är bland annat att det insmugglade elfenbenen uppges komma från Thailändska elefanter.

 

När du är på semesterresan, köp inte:

• elfenben
• delar av tiger eller noshörningshorn eller piller med sådana ingredienser
• uppstoppade krokodiler, sköldpaddor, havssköldpaddor eller delar av sådana
• koraller
• orkidéer, kaktusar och palmer
• levande vilda djur


Goda resultat


© Martin Harvey / WWF-Canon

Stora segrar i kampen mot tjuvjakten

Under en rad år har vi fått alarmerande rapporter om att tjuvjakten på noshörning, elefant och tiger skjutit i höjden. Allt för att tillfredsställa köpsuget på de asiatiska marknaderna. Därför startade WWF och TRAFFIC tillsammans en global kampanj för att stoppa tjuvjakten och stoppa handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar. Vi arbetar för att det inte ska finnas någon marknad för dessa produkter i de köpstarka sydostasiatiska länderna, så att vi kan vända den negativa trenden. Tack vare ditt och andra supportrars stöd, har vi lyckats göra skillnad och sedan starten 2012 ser vi flera mycket goda resultat!

Några av framgångarna har vi samlat här. Vi har fortfarande mycket hårt arbete framför oss, och nu fortsätter vi kampen för att kunna säkra en framtid för dessa arter.

Tack för att du står tillsammans med oss på frontlinjen!

 

Ökat skydd

• Sydafrika och Vietnam har slutit ett avtal om att samarbeta för att stoppa tjuvjakten på noshörningar. Många noshörningshorn från de skjutna djuren smugglas till Vietnam och det krävs ett omfattande samarbete för att få stopp på detta.

• I flera afrikanska länder har man tagit hjälp av människans bästa vän hunden för att upptäcka elfenben och noshörningshorn på flygplatser och i hamnar. De nya spårhundarna genomgår ett rigoröst träningsprogram innan de får börjar jobba i tullens tjänst.

• I Kenya märks nu alla spetsnoshörningar med microchip i hornen för att underlätta  parkvakternas arbete att kunna spåra djuren i fält.

• I Gabon har man skapat en specialutbildad grupp parkvakter för att undersöka och motverka fall av illegal jakt och handel. Även polisen deltar i detta arbete.

 

Hårdare straff

• Efter att medborgare gick ut på gatorna för att marschera mot tjuvjakt, lade Kenyas regering fram en ny lag för att skydda djur och natur och som innebar ökade straff för den här typen av brott.

• Straffet i Tanzania för tjuvjakt på elefant och handel med elfenben har ändrats till 20 års fängelse. Allt fler med viktiga roller inom stora brottssyndikat blir dömda för den här typen av brott.

• Vapen och ammunition som används för att döda elefanter har förbjudits i Gabon. Landet förbättrar också sin lagstiftning med bl.a. skärpta straff.
• Medlemmarna i UNODC (FNs organ mot brott och narkotika) deklarerade illegal handel med hotade arter som ett allvarligt brott som bör ha minst fyra år i straffskalan. Världens länder uppmanas att följa det rådet.

• I Japan förlängdes maximistraffet för illegal handel med vilda djur till fem års fängelse.

 

Nya ambassadörer

• President Barack Obama meddelade under ett statsbesök i Tanzania den 1 juli 2013 att USA kommer att stödja afrikanska länder som drabbas av brott kopplade till vilda djur. Bland annat kommer stödet innefatta 10 miljoner dollar för att förbättra skyddet av hotade vilda djur.

• I FN rapporterade generalsekreterare Ban Ki Moon till säkerhetsrådet att tjuvjakt och smuggling är ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i Afrika.

• År 2014 bjöd Englands premiärminister in regeringar från hela världen att diskutera olika sätt att stoppa den illegala slakten.

•  Vid ett högnivåmöte i Gabarone i Botswana skrev statsöverhuvudena för de afrikanska elefantutbredningsländerna under en deklaration om hur man ska samarbeta för att bekämpa tjuvjakten.

• Som ett bevis på att illegal handel med produkter av djur även är ett hot mot ekonomin, lanserade Afrikanska Utvecklingsbankens ordförande Donald Kaberuka tillsammans med WWF Marrakeshdeklarationen - en handlingsplan för samarbete mellan länderna.

 

Minskad efterfrågan

• I Vietnam har 65 miljoner mobilabonnenter fått SMS som bett dem att säga nej till produkter av noshörningshorn.

• I somras förbjöd de kinesiska myndigheterna handel med elfenbenprodukter under ett års tid.

• Merparten av de thailändska elfenbensmarknaderna är idag stängda.

• Kina har tecknat samarbetsavtal med flera afrikanska länder kring bekämpning av tjuvjakt och handel med elfenben och noshörningshorn.

• Vietnam och Sydafrika samarbetar nu i frågor som rör handel med noshörningshorn på den vietnamesiska  marknaden.

 

Den "utrotade" noshörningen har fångats på film

De har i praktiken räknats som utdöda, men efter intensiv spårning har WWF och lokala myndigeter nu för första gången någonsin lyckats filma noshörningar i Kalimantan på Borneo – ett bevis som blir mycket användbart i vårt fortsatta arbete med att skydda skogsområden som hotas av skövling.

Noshörningarna som syns på filmen lever i den indonesiska delen av Borneo, Kalimantan. Spårningsarbetet och filmerna har gjorts möjliga med hjälp av medel delvis insamlade i Sverige. Här i de inre delarna av Borneo har noshörningar inte setts till på decennier, inte heller spillning eller spår av dem. Orsaken till att noshörningen minskat så drastiskt är att skogar skövlats och att tjuvjakten varit omfattande.

För drygt ett år sedan hittades dock några fotspår som skulle kunna tillhöra noshörning. Därefter har WWF tillsammans med lokala myndigheter inlett intensiv spårning och satt upp videokamerafällor, alltså kameror som automatiskt börjar filma när något rör sig framför dem, för att försöka bevisa att skogen fortfarande innehåller dessa fantastiska djur.

– I början skrattade folk åt oss när vi trodde att vi hittat noshörningsfotspår, ingen trodde på allvar att Kalimantan kunde ha några noshörningar kvar. Områdena här ansågs av många som ganska ointressanta för naturvård så det känns ju fantastiskt roligt att nu kunna motbevisa dem. Det här visar hur extremt viktigt det är att ha kvar stora orörda skogsområden, säger Olle Forshed, regnskogsexpert på WWF.

 

 Vad gör WWF?

 
© WWF-Canon / James Morgan

WWFs största satsning någonsin mot illegal djurhandel

Sorgligt nog är många arter idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. WWF vill stoppa denna brutala jakt och därför lanserade vi år 2012 vår största satsning någonsin för att stoppa den illegala handeln med hotade djur. Djurens kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden och idag omsätter den illegala handeln med hotade djur över 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år.

Vår kampanj för att stoppa illegal djurhandel startade år 2012. Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete med att:

• Arbeta för att berörda länder i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
• Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten

• Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

 

Lyckat WWF-projekt för skydd av noshörningar

Noshörningar har funnits på jorden i 60 miljoner år. Idag finns det fem arter och alla är utrotningshotade. Tre arter lever i Asien (indisk noshörning, javanoshörning och sumatranoshörning) och två i Afrika (trubbnoshörning och spetsnoshörning).

Som en viktig del i arbetet för att bevara noshörningarna, behöver man uppmuntra snabb tillväxt av noshörningspopulationer. Den här filmen handlar om WWF Sydafrikas framgångsrika arbete, "The Black Rhino Range Expansion Project", där WWF tillsammans med andra organisationer flyttar noshörningar till nya områden. Målet är att skapa nya populationer av spetsnoshörning (även kallad svart noshörning).

Namnet ”svart noshörning” är egentligen ett språkligt missförstånd. Trots att arten kallas svart noshörning så är den inte svart, utan grå. Engelsmännen började att kalla trubbnoshörningen för vit noshörning (vit kommer från holländska widje vilket betyder vid och syftar på den breda överläppen som är anpassad till att beta gräs)  och eftersom det fanns två noshörningsarter i Sydafrika, valde de då att kalla den andra sorten för svart noshörning. Namnet spetsnoshörning refererar till att arten har en spetsigt formad mule som är anpassad för att äta buskar.

 

Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Klicka här för att ge bort ett fadderskap!

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kronor.

Öka din månadsgåva

Varmt tack för ditt stöd!

JAG VILL BLI WWF-FADDER!

Hur vill du signera? *:
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Mobiltelefon Mobiltelefon
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
(*) Obligatoriska uppgifter

Välj fadderpremie:

Genom att signera med mobilt BankID, BankID eller e-legitimation aktiveras ditt fadderskap direkt. Du kan också välja att få en blankett hemskickad för signering. Då aktiveras fadderskapet när vi får medgivandet i retur.

Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF.

Så här hanterar vi dina uppgifter