Stoppa utrotningen. Bli fadder!
© Don MacMillan / WWF                 ©Ben McRae / Alamy Stock Photo    ©Nature Picture Library /Alamy       © PICARD Gweg/Shutterstock           © Rich Carey / Shutterstock             © Shutterstock

Stoppa utrotningen. Bli fadder!

©Nature Picture Library /Alamy                           © PICARD Gweg/Shutterstock                             © Shutterstock

Bli fadder

Hjälp oss stoppa utrotningen – bli WWF-fadder!

 

Runt hela planeten dör djur och växter i en extrem fart. På mindre än 50 år har världens vilda ryggradsdjur minskat med i snitt 60%. På kortare tid än en människas livstid! Och vårt sätt att leva är orsaken. Men vi människor är också lösningen!

Läget är akut. När arter försvinner, och känsliga ekosystem rubbas, drabbas också vi människor – även vår existens är beroende av den biologiska mångfalden och vad den ger oss i form av syre, rent vatten och mat.

Som WWF-fadder är du med och bevarar den biologiska mångfalden, stoppar tjuvjakten, skapar fler skyddade områden och hejdar förlusten av jordens naturliga livsmiljöer.

 

Ditt stöd är viktigt - bli WWF-fadder för en levande planet!

 

Som WWF-fadder får du ett fint fadderpaket

  • En elefantmjukis i plysch.
  • Tidningen WWF Magasin digitalt fyra gånger per år, spännande läsning illustrerad med vackra naturfoton.
  • Wildliferapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat.
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 Få ett fint fadderpaket!

Varmt tack för ditt stöd!

 


Världsnaturfonden WWF har 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

Stoppa utrotningen

Den biologiska mångfalden minskar drastiskt

 

 

Planeten behöver vår hjälp. Läget är akut, världens vilda djur minskar dramatiskt. Vi är nu på väg in i det sjätte massutdöendet i planetens historia. Utrotningshotet är överhängande för många arter. Fortsätter vi i den här takten så riskerar vi en minskning av populationerna vilda ryggradsdjur med två tredjedelar redan till 2020*! Men det går att göra något åt detta om vi agerar snabbt.

 

Den främsta anledningen till att vi har förlorat så många djur är att vi människor har förstört deras livsmiljöer. Vi har omvandlat skogar, gräsmarker och våtmarker till jordbruksmark. Nästan hälften av marken på planeten är nu uppodlad. Och detta har slagit ut livsmiljöerna för massvis av vilda djur. Den andra anledningen är jakt - ohållbar jakt och illegal djurhandel. Och den tredje orsaken till ett fattigare djurliv är klimatförändringarna. Det håller på att bli ett av de starkaste hoten mot djur och natur och om vi inte vidtar åtgärder kommer det bara bli ännu värre i framtiden.

Det är vi människor som orsakat problemen. Och det är bara vi som kan lösa dem. Läget är akut. Men inte hopplöst. När WWF sätter in resurser och naturvård ökar den biologiska mångfalden. I polartrakterna har vårt arbete bland annat bidragit till att hotade arter som grönlandsval, blåval och knölval nu ökar i antal. 

Vi vet att vi kan vända den negativa trenden och öka antalet vilda djur igen. Som WWF-fadder är du med och:

- Bevarar planetens biologiska mångfald
- Bromsar förlusten av arternas viktiga livsmiljöer
- Återskapar förstörda ekosystem
- Skapar fler och bättre förvaltade skyddade områden
- Stoppar tjuvjakten, överfisket och skogsskövlingen.

 

* Visar undersökningar av 16 704 populationer av 4 005 arter vilda ryggradsdjur, mellan 1970 och 2014. Källa: Living Planet Report 2018.

 

Foto: Sindre Kinneröd / WWF

Detta gör WWF

Det går att vända kurvan

WWF driver projekt för att skydda arters livsmiljöer, jobbar handgripligen på plats i över hundra länder och intensivt med att påverka politiker och beslutsfattare.

Exempel på vad du som WWF-fadder bidrar till:

• Utbildning och utrustning till parkvakter.
• Bättre skydd och skötsel av haven genom politisk påverkan.

• Gröna korridorer som hjälper de vilda djuren att röra sig mellan olika områden.
• Arbetet för att berörda länder följer CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Projekt med särskilt utbildade hundar, så kallade sniffer dogs, och teknik som kamerafällor och drönare som hjälp att hitta tjuvjägare, tjuvgods och vapen.
• Att illegal djurhandel bekämpas genom strängare straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Anpassa skogsbruk till arters sätt att leva. Detta gör att större områden än de strikt skyddade också kan fortsätta som livsmiljöer för vilda djur.
• Återinföra arter som lokalt utrotats, exempelvis leopard och visent i Kaukasus, och återskapa ursprungliga miljöer.
• Marina reservat som reglerar sjöfart och ljudnivåer för undervattensljud, och hårdare miljöregler för sjöfart.

• Politiskt påverkansarbete för fler naturreservat och hållbart skogsbruk.
• Skapa och restaurera stora våtmarker, som gynnar våtmarksfåglar.

• Stöd till forskningsprojekt för att studera hur arter påverkas av klimatförändringarna.
• Påverkansarbete mot allmänhet, livsmedelsbranschen och politiker för att minska växthusgasutsläpp och minska våra klimatfotavtryck. 

 

Vårt aktiva arbete för att bevara den biologiska mångfalden och säkra hotade arters överlevnad är av högsta vikt. Men lika angeläget är också arbetet med att långsiktigt skydda och bevara livsmiljöer och ekosystem, att stoppa skövlingen av både svenska skogar och tropikskogar, att stoppa rovdriften med planetens naturresurser och att leva mer hållbart. Ett annat viktigt mål är att sätta bevarandet av den biologiska mångfalden på den politiska agendan och att fortsätta påverka beslutsfattare och regeringar att föra klimatfrågan högt upp på agendan.
 

Ditt bidrag går till WWFs långsiktiga, viktiga och målmedvetna arbete. Och flera projekt görs med framgång. I Sverige går det fortsatt allt bättre för fjällräven tack vare stödinsatser och i Tanzania har våra politiska påtryckningar och utbildning av fler parkvakter bidragit till att Afrikas största vildmark Selous, med lejon, elefanter och tusentals andra arter, nu bättre skyddas från gruvdrift och tjuvjakt. I Indonesien jobbar vi för att bevara och skydda områden från bland annat illegal skogsavverkning så att orangutanger har någonstans att leva, något som att gjort att området Sebangau nu har världens största population av orangutanger.

 

Foto: Ola Jennersten / WWF

 

Så här används din gåva

Tack för att du är fadderSå här använder vi din gåva!!

 

Så här använder vi din gåva: 

60% WWFs naturvårdsarbete
20% Skydd av elefant och noshörning
10% WWFs klimatarbete

 

10% Insamling & administration

 

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna går en del medel till att särskilt skydda elefant och noshörning. Tack för ditt stöd för en levande planet!

 

Foto: Fritz Pölking / WWF

 

Världsnaturfonden WWF har 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.