Det dödas en elefant varje kvart. Bli fadder! Foto: naturepl.com  / Anup Shah / WWF

 

Det dödas en elefant varje kvart. Bli fadder! Foto: naturepl.com  / Anup Shah / WWF

Bli fadder

WWF arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Bland annat arbetar vi nu med att skydda elefanterna som slaktas brutalt för sina elfenben. Det behövs bl a fler parkvakter för att skydda dem. Vår verksamhet finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. Genom din regelbundna gåva, kan vi få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft. Som fadder bidrar du till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Du gör en ovärderlig insats för WWF och för vår planet.

 

Varmt tack för ditt stöd!

 

Bli WWF-fadder och få ett fint fadderpaket

  • Välj mellan en fin elefantmjukis i plysch eller en elefantberlock.
  • Wildliferapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat.
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 Få ett fint fadderpaket!

 

Så här använder vi din gåva!Tack för att du är fadder!

 

Så här använder vi din gåva: 

50% WWFs naturvårdsarbete
30% Skydd av elefant och noshörning
10% WWFs klimatarbete

  

10% Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda elefant och noshörning, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!

 

 

© Martin Harvey / WWF-Canon

 

 

  

Vad gör WWF? Hit går din gåva

Ditt bidrag gör skillnad

Utrotningshotet är överhängande för många arter. Skövling av jordens tropikskogar förstör livsmiljöer, klimatförändringar påverkar allt levande i allt högre grad och flera arter hotas av tjuvjakt och illegal handel. Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete för en levande planet.

Parkvakt. Foto: Edward Parker / WWFExempel på vad du som fadder är med och stödjer:

• Utrustning till parkvakter som rejäla skor, fältmässiga tält, ryggsäckar, kikare och drivmedel till fordon.
• Utbildning av parkvakter och bybor, tull och polis.
• Förarlösa, kameraförsedda småflygplan, så kallade naturvårdsdrönare.
• Innovativa lösningar som håller elefanter borta från böndernas åkrar som t ex chilli-inoljade stängsel. Elefanter tycker inte om chilli.
• Hitta långsiktig försörjning till lokalbefolkning inom t ex hållbar turism.
• Skapa gröna korridoror som hjälper de vilda djuren att flytta sig mellan olika områden.
• Arbeta för att berörda länder i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten
• Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

 

Ditt bidrag går även till WWFs övriga långsiktiga, viktiga och målmedvetna arbete.
Vi arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Men lika angeläget är också arbetet med att långsiktigt skydda och bevara livsmiljöer och ekosystem, att stoppa skövlingen av tropikskogar, att stoppa den destruktiva rovdriften med planetens resurser och att leva mer hållbart. Ett annat viktigt mål äratt förmå beslutsfattare och regeringar att föra klimatfrågan högt upp på agendan.

Vår verksamhet finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. Genom din regelbundna gåva, kan vi få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft. Som fadder bidrar du till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Du gör en ovärderlig insats för WWF och för vår planet.

 

Selous - Afrikas sista vildmark

Var med och rädda Afrikas sista vildmark

WWF gör en global satsning för att rädda världsarvet Selous i södra Tanzania, Afrikas sista vildmark med ett spektakulärt djurliv. En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar nu området. Av 120.000 elefanter finns bara cirka 15.000 kvar idag. Om inget görs riskerar elefanterna att utrotas till 2022.

Tack vare våra faddrar har svenska WWF bidragit med bl a utrustning till parkvakter, patrullstationer och med naturvårdsdrönare i kampen mot tjuvjakten. Men det behövs mer för skydda och bevara Selous.

l hela Selous finns idag bara 300 parkvakter som jobbar i skift med 150 personer på varje pass. De ska bevaka ett område lika stort som Danmark och riskerar att möta tjuvjägare som är utrustade med automatvapen, helikoptrar och kikarsikten. Utmaningen är gigantisk.

Bli fadder och hjälp till du också. Ju fler vi blir, desto bättre. Tillsammans kan vi rädda Selous.

 

Selous. Foto: Michael Poliza / WWF

Så här används din gåva

Så här använder vi din gåva!Tack för att du är fadder!

 

Så här använder vi din gåva: 

50% WWFs naturvårdsarbete
30% Skydd av elefant och noshörning
10% WWFs klimatarbete

  

10% Insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att skydda elefant och noshörning, använder WWF också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Tack för ditt stöd för en friskare planet!