På bara 40 år har elefantstammen i Selous minskat med 90 procent. Bli fadder!

 

Allt bildmaterial, Copyright © Joakim Odelberg

Var med och rädda Afrikas sista vildmark

Tack vare våra faddrar har svenska WWF bidragit med bland annat utrustning till parkvakter, patrullstationer och med naturvårdsdrönare i kampen mot tjuvjakten. Men det behövs mer för skydda och bevara Selous.

l hela Selous finns idag bara 700 parkvakter som jobbar i skift med 350 personer på varje pass. De ska bevaka ett område lika stort som Danmark och riskerar att möta välutrustade tjuvjägare med automatvapen, helikoptrar och kikarsikten. Utmaningen är gigantisk.

WWF startade förra året en global satsning för att rädda världsarvet Selous i södra Tanzania, Afrikas sista vildmark med ett spektakulärt djurliv. En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar området. Av 120.000 elefanter finns bara cirka 15.000 kvar idag. Om inget görs riskerar elefanterna att utrotas till 2022.

Bli fadder och hjälp till du också. Ju fler vi blir, desto bättre.
Tillsammans kan vi rädda Selous!

Ditt bidrag går även till WWFs övriga långsiktiga, viktiga och målmedvetna arbete.
Vi arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Men lika angeläget är också arbetet med att långsiktigt skydda och bevara livsmiljöer och ekosystem, att stoppa skövlingen av tropikskogar, att stoppa den destruktiva rovdriften med planetens resurser och att leva mer hållbart. Ett annat viktigt mål äratt förmå beslutsfattare och regeringar att föra klimatfrågan högt upp på agendan.

Vår verksamhet finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. Genom din regelbundna gåva, kan vi få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft. Som fadder bidrar du till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Du gör en ovärderlig insats för WWF och för vår planet

Bli fadder

Ditt stöd gör skillnad!

Som WWF-fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda elefanterna och även andra hotade arter. Du bidrar även till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Just regelbunden-heten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.  

Bli WWF-fadder och få ett fint fadderpaket

• Välj mellan en fin elefantmjukis i plysch eller en elefantberlock.

• Wildliferapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta natursvårdsresultat.

• Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

 

 Vad WWF gör - hit går din gåva

  WWF-Canon / James Morgan

Utrotningshotet är överhängande för många arter. Skövling av jordens tropikskogar förstör livsmiljöer, klimatförändringar påverkar allt levande i allt högre grad och flera arter hotas av tjuvjakt och illegal handel. Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete för en levande planet.

Exempel på vad du som fadder är du med och stödjer:

• Utrustning till parkvakter som rejäla skor, fältmässiga tält, ryggsäckar, kikare och drivmedel till fordon.
• Utbildning av parkvakter och bybor, tull och polis.
• Patrullstationer inne i Selous.
• Kamerafällor som är viktiga i arbetet med att bevaka Selous.
• Förarlösa, kameraförsedda småflygplan, så kallade naturvårdsdrönare.
• Innovativa lösningar som håller elefanter borta från böndernas åkrar som t ex chilli-inoljade stängsel. Elefanter tycker inte om chilli.
• Hitta långsiktig försörjning till lokalbefolkning inom t ex hållbar turism.
• Skapa gröna korridoror som hjälper de vilda djuren att flytta sig mellan olika områden.
• Arbeta för att berörda länder i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten
• Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

 

Ditt bidrag går även till WWFs övriga långsiktiga, viktiga och målmedvetna arbete.
Vi arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Men lika angeläget är också arbetet med att långsiktigt skydda och bevara livsmiljöer och ekosystem, att stoppa skövlingen av tropikskogar, att stoppa den destruktiva rovdriften med planetens resurser och att leva mer hållbart. Ett annat viktigt mål äratt förmå beslutsfattare och regeringar att föra klimatfrågan högt upp på agendan.

Vår verksamhet finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. Genom din regelbundna gåva, kan vi få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft. Som fadder bidrar du till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Du gör en ovärderlig insats för WWF och för vår planet