Bli WWF-fadder!

Bli WWF-fadder!

Stoppa utrotningen - bevara vår levande planet!

Varje natt, varje dag, varje minut kämpar arter för sin överlevnad. Förstörda livsmiljöer, föroreningar, klimatförändringar, tjuvjakt och rovfiske får bestånden att minska och hotar att utrota djur och växter i en allt snabbare takt. Vi riskerar en minskning av våra vilda ryggradsdjur med två tredjedelar redan till år 2020* om inget görs.

 

Denna extremt snabba förlust av biologisk mångfald rubbar i sin tur ekosystemen – system som är livsavgörande för alla oss levande varelser. Det är en enda art, vi människor, som orsakat problemen genom överbefolkning, överkonsumtion och markexploatering. Och det är bara vi som kan lösa dem.

WWF jobbar dygnet runt i över hundra länder, där vi driver projekt för att skydda arters levnadsmiljöer och påverka politiker och beslutsfattare. Läget är akut. Men det finns hopp. I Sydostasien har våra insatser till exempel inneburit att antalet tigrar börjat stiga, vilket i sin tur gynnar många andra arter i samma livsmiljö. Med din hjälp kan vi uträtta mycket mer. Bli WWF-fadder och ta aktiv del i arbetet med att stoppa utrotningen!

 

* Visar undersökningar av 16 704 populationer av 4 005 arter vilda ryggradsdjur, mellan 1970 och 2014. Källa: Living Planet Report 2018.


 

Swish

9019746
Skänk en gåva på valfritt belopp till vårt arbete

Swishnummer som vi använder vid kampanjer är 9019712

SMS

WWF 100 till 72900
Skänk en gåva på 100 kr till vårt arbete.

PlusGiro

90 1974-6

BankGiro

90 1-9746

 

Världsnaturfonden WWF har 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt. WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

 

 

Frågor

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att ringa till vår Givarservice på telefon: 08-624 74 14, vardagar mellan kl 08.00-18.00.

Vi finns här för att besvara dina frågor om exempelvis fadderskap,medlemskap eller gåvor. Du kan också skicka email till:

givarservice@wwfse

 

Viktig information

Vanliga frågor om gåvor och stöd

Riktlinjer för insamlingsverksamheten

 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter (GDPR)