Äng med träd, Sverige

Hur WWF jobbar med naturbetesmarker

Femåriga avtal

Projekten är inriktade på biologiskt värdefulla områden i behov av restaurering och områden där beteshävden behöver förbättras. Genom att teckna femåriga avtal med intresserade markägare och djurhållare kan projektet gå in och stötta investeringar i framför allt stängsel och röjningar av igenvuxna betesmarker. Vid början på 2006 hade mer än 200 avtal upprättats.

Projekten erbjuder även information och rådgivning om skötsel, djurval, köttkvalitet, biologisk mångfald och EU:s miljöersättningar mm. Det går också att få hjälp med att skriva avtal med slakterier om att köttet från djuren ska ingå i ICA Naturbeteskött eller säljas via något av de lokala Naturbeteskötts koncepten.

Bonde med ko i hage, Spanien

Genomförande

I det nationella projektet slaktas cirka 45 djur per vecka för ICA centralt. Med start v.4 2008 säljs köttet konsumentpackat direkt från ICA´s centralanläggning för kött i Västerås. Detta kött kan beställas från vilken ICA handlare som helst i landet. Förutom styckningsdetaljer och naturbetesfärs sälj med start mars 2009 även Delikatess köttbullar av naturbeteskött.

WWF genomför också regionala projekt ”från gräs till entrecote”, med lokal förankring när det gäller uppfödning, slakt och försäljning av Naturbeteskött genom utvalda ICA-handlare. I de regionala projekten samarbetar WWF med lantbrukare och naturvårdsorganisationer, kommuner, länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera. Alla naturbetesprojekten bedrivs i regioner med höga naturvärden, där projekten fungerar som modellprojekt, d.v.s. som goda exempel och förebilder. Exempel på regionala projekt är Naturbete i Närke, Vindelälvens naturbeten (Västerbotten), Mälarhagar, Roslagshagar, Svartådalen, Gotland och Öland.

Det lokalproducerade naturbetesköttet går i första hand till de lokala ICA-handlarna, som marknadsför det som en av sina miljöprodukter. Den framtida strategin är inriktad på både en lokal och en nationell produktion och försäljning av Naturbeteskött. Förhoppningsvis kommer försäljningen och därmed produktionen att öka i och med försäljningen via ICA:s konsumentpack i Västerås.

Våren 2008 genomförs ett nytt projekt med fokus på produktutveckling av det kött från Naturbetesdjuren som inte säljs detaljstyckat. Att öka förädlingsvärdet på de delarna av slaktkroppen – ca:70 % – är mycket viktigt för Naturbetesköttets ekonomi.

Lönsamhet

En viktig förutsättning är att skapa lönsamhet för djurhållaren. För varje kilo naturbeteskött ges bättre betalning än för konventionellt kött. Påslaget variera något från region till region men är oftast jämförbart med KRAV-tillägget.

planeten-foto-bjorn-.jpg

Planetfadder

Runt hela planeten dör djur och växter i en extrem fart. På mindre än 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 68 procent i genomsnitt*. Ofattbara 1 miljon arter är hotade**. Det enda vi inte får göra, är inget. BLI PLANETFADDER!

* Visar undersökningar av 20.811 populationer av 4.392 arter vilda ryggradsdjur, mellan 1970 och 2016. Källa: Living Planet Report 2020. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 18/11/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se