Köttguiden_puffbilder_ägg

Importerade ägg

IMPORTERADE ÄGG

Ägg importeras framför allt från Finland och Danmark men även import från andra EU-länder som Nederländerna och Polen kan förekomma. Oftast handlar det om bearbetade äggprodukter, importen av färska ägg är liten. Danska och finska ägg får gult ljus medan polska och holländska får rött ljus.

Klimat

Det är svårt att veta hur uppfödningen sker för importerade produkter och således svårt att säga hur stora utsläppen är i förhållande till utsläpp från till exempel svensk produktion. Mycket sannolikt ligger dock utsläppen för importerade ägg inom ramen för grönt ljus, vilket också de flesta internationella livscykelanalyser visar.

Biologisk mångfald

Ur ett globalt perspektiv utgör kött- och animalieproduktionen ett av de allvarligaste hoten mot många växt- och djurarter på grund av de stora ytor jordbruksmark som krävs för foderproduktion och således tränger undan naturlig vegetation.1 Den snabbt ökande efterfrågan på soja riskerar att leda till fortsatt snabb avskogning och omvandling av unika naturområden framförallt i Sydamerika. Det innebär ett stort hot mot biologisk mångfald och medför betydande utsläpp av växthusgaser. Icke certifierad soja kan användas i produktionen av ägg som importeras till Sverige och det blir således rött ljus.

Inom ramen för den svenska sojadialogen ställer flera företag krav på att soja som använts i produktionen är ansvarsfullt producerad och certifierad mot en trovärdig standard (RTRS, ProTerra, eller ekologiskt). En del av de importerade äggen som säljs i butik i Sverige kan i själva verket alltså klara grön nivå i kriteriet för biologisk mångfald tack vare flera av de importerande företagens hårdare inköpskrav.

Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel används i odlingen av spannmål och proteingrödor som används som foder. Vi uppskattar  att foderförbrukningen i importländerna kombinerat med data på hur mycket bekämpningsmedel som används i produktionen ger nivån för gult ljus.2

Djurvälfärd

Kycklingar och höns inom EU föds upp på liknande sätt som i Sverige, men kycklingarna har det trängre än svenska kycklingar, även i Danmark och Finland. I Europa är det vanligt att en del av näbben klipps av för att förhindra att fåglarna plockar fjädrar eller äter på varandra, vilka är problem som kan uppstå när fåglarna har det trångt. Det är inte tillåtet i Sverige och inte heller i Finland, och i Danmark har man genom en branschöverenskommelse också fasat ut detta. Dock finns här andra brister i stallmiljön vilket ger alla importerade ägg rött ljus.

Antibiotika

EU:s regelverk ger gult ljus för antibiotika. Finska och danska ägg får grönt ljus.

Följ ljussignalerna

Ljussignalerna rött, gult och grönt hjälper dig att välja rätt. Köttguiden granskar olika köttslag, ägg och ostar utifrån fem kategorier – klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd, samt antibiotika – och visar även på andra proteinkällor som kan ersätta kött på tallriken.

Rött = Varning

Det finns risk för mycket hög påverkan på planeten – undvik eller ställ högre krav på varor i denna kategori.

Gult = Var försiktig

Utmaningar finns inom miljö och/eller djurens välfärd – var försiktig med varor i denna kategori.

Grönt = Ät ibland

Välj varor med grönt ljus om du äter kött, ost eller ägg.

Trafikljus_köttguiden_1600x1200

Frågor med svar om Köttguiden

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Läs svaren här

Källa

  1. MEA. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute.
  2. Eurostat. 2007. The use of plant protection products in the European production.
  3. FiBL. 2010. Overview of animal welfare standards and initiatives in selected EU and third countries.

Kontakt

Hjälp till att förbättra Köttguiden

Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på mat@wwf.se.

Välj medlemskap

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

 

Du kommer att skickas till PayEx hemsida när du har placerat din order

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 15/04/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se