Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare

 

 

Den 14 september pekar svenska folket ut färdriktningen 

 

Om en dryg vecka är det dags för riksdagsval 2014 i Sverige. Trots att miljöfrågorna fick en hel del uppmärksamhet i EU-valet i maj, så har de tyvärr nu kommit ganska långt ner på agendan i debatten. Under Almedalsveckan var det tvärt om. Sett till antalet evenemang var miljö- och hållbarhetsfrågorna hetast näst efter vård och omsorg. Även näringslivet var tydliga med att dessa frågor är mycket viktiga för dem.

 

Oavsett vilka partier som får stort inflytande efter valet, så hoppas Världsnaturfonden WWF att de tar miljöfrågorna på allvar. Det behövs fler politiker, många fler, som arbetar med passion och fokus för ett ansvarsfullt samhälle och en hållbar planet. 
 

 

 


 

 

Foto: Håkan Flank

 

Lyckat internationellt WWF-seminarium
i Stockholm

I samband med Östersjöfestivalen den 22-30 augusti i Stockholm arrangerade Världsnaturfonden WWF i närvaro av kronprinsessan Victoria det internationella seminariet Our Seas- Our Future. Seminariet belyste de utmaningar våra globala hav står inför och de lösningar som krävs för att få ett levande hav, mänskligt välbefinnande och för att säkra välfärden. Rena och friska hav är en förutsättning för hållbar tillväxt.
>> Läs mer om Östersjöseminariet på wwf.se

 

 

 

 

 

Frukostseminarium: 
Vatten som risk och resurs i näringslivet

Vattenfrågan har blivit en av de viktigaste miljöfrågorna under de senaste åren och beskrivs som en av de största utmaningarna för den globala ekonomin. I samarbete med WWF arrangerade Ledarna ett frukostseminarium om vatten som risk och resurs i näringslivet. Stuart Orr, Head of Water Stewardship på WWF international, inledde med en presentation om den globala vattensituationen och varför företag måste ta hänsyn till vattenfrågan.

>> Läs mer om seminariet på wwf.se

 

 

Fantastiskt bidrag från fonden Skandia Världsnaturfonden!

Under sommaren träffade Skandia Fonders VD, Annelie Enquist, WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén för att överlämna det årliga bidraget från Skandia Världsnaturfonden. Fonden har gått mycket bra i absoluta tal med ca 23 procent avkastning där 2 procent av kapitalet, 8,4 mkr, delades ut till WWF. Fonden avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot WWFs riktlinjer. Sammantaget är det något som WWF på sikt tror främjar en långsiktigt bra utveckling.

>> Läs mer om fonden på skandia.se

© Michel Gunther / WWF-Canon

 

Water Stewardship- H&M använder samarbete för att hantera vattenrisker

Vatten är som luft, lätt att ta för givet, men ett omedelbart problem när det blir smutsigt eller blir en bristvara. Modeindustrin har en unik möjlighet att driva ett välbehövlig ledarskap inom vattenförvaltningen, enligt WWF och H&M. För att ta denna roll kommer H&M att behöva tänka- och agera- på ett helt nytt sätt. Vattenrisker är viktiga för modebranchen. Leveranskedjor och råvaruproduktionen är starkt beroende av vattentillgång och vattenkvalitet.

>> Läs hela artikeln här på wwf.se

 

 

Foto: Håkan Flank

Marco Lambertini besökte Stockholm  

Världsnaturfonden WWF fick äran att ha WWFs internationella generalsekreterare, Marco Lambertini, på besök. Marco har som ambition att besöka WWFs mest etablerade kontor för att få en större insikt i hur WWF verkar i olika delar av världen. Under sin vistelse i Stockholm fick Marco insikt i WWFs arbete i Sverige, åka ut på Östersjön och möta några våra sammarbetspartners.

>> Läs mer om Marco Lambertini på wwf.panda.org

Foto: Håkan Flank

Årets svenska Östersjöbonde prisad

Lantbrukaren Fredrik Andersson från Höckerstads gård utanför Gamleby i Västerviks kommun har mottagit utmärkelsen Årets svenska Östersjöbonde (The Swedish WWF Baltic Sea Farmer of the Year Award 2014) av kronprinsessan Victoria. Prisceremonin tilldrog sig i samband med Världsnaturfonden WWFs internationella seminarium Our Seas - Our Future på Finlands ambassad i Stockholm.

>> Läs mer om årets svenska Östersjöbonde på wwf.se

Foto: Ola Jennersten / WWF

Svenska folket har utsett 21 skyddsvärda "pärlor"
Under våren och sommaren har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige- ett i varje län- under WWFs sommarkampanj Svenska Pärlor. Platserna saknar eller behöver bättre skydd. Några av de vinnande pärlorna är gammelskogen i Jelka-Rimakåbbå i Norrbotten, Torhamns skärgård i Blekinge samt vildmarken i Svartedalen i Västra Götaland.

>> Läs mer om Svenska Pärlor på wwf.se

 

Foto: Ola Jennersten / WWF

Naturen en tillgång för turistlandet Sverige

En färsk undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att ett av huvudskälen till att utländska turister reser till Sverige är att uppleva vacker och orörd natur. Turismen är lönsam för Sverige och naturturismen är på stark tillväxt. Det är därför viktigt att säkra bevarandet av våra internationellt attraktiva naturområden för att bevara såväl viktiga ekosystemtjänster som att skapa arbetstillfällen.

>> Läs mer om undersökningen på wwf.se

 

 

Rådgivande panel tillsatt för arbetet med hållbara transportlösningar 

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon har utnämnt en grupp som ska arbeta fram rekommendationer om hållbara transportsystem på global, nationell, lokal och sektornivå. Volvos vd och koncernchef Olof Persson blir en av två ordförande i panelen som består av tolv ledamöter vilka representerar hela världen. Syftet med panelen är att främja och skynda på utvecklingen mot hållbara transportlösningar. Detta skall ske i samspel med FNs mål om hållbar tillväxt, social utveckling, skydd av natur och miljö samt minskad klimatpåverkan.

>> Läs mer om gruppen på un.org

 

Rekordtidigt Overshoot Day

Den 19 augusti var det Overshoot Day. Dagen inföll tidigare än någonsin förr. På knappt 8 månader har vi förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens budget för i år. Under resten av året lever vi över jordens tillgångar. Vi skulle behöva drygt 1,5 jordklot för att matcha människans konsumtion och om alla skulle leva som vi i Sverige skulle vi behöva drygt 3 planeter. Vår misshushållning med jordens naturresurser är en av våra största utmaningar och det handlar om både miljö och ekonomi.

 >> Läs mer om Overshoot Day på wwf.se

 

 

Norrman: Redovisa utsläpp i AP-fonderna

Finansmarknadsminister Peter Norman (M) uppmanar AP-fonderna att redovisa koldioxidutsläpp portfölj för portfölj. I samband med översynen av AP-fondernas skrivningar om miljö och etik har transparens varit en återkommande diskussionsfråga och finansmarknadsministern har tidigare sagt att kraven kan höjas. AP-fonder och andra institutionella investerare uppmuntras att som ett första steg pröva förutsättningarna för att redovisa det sammanlagda koldioxidutsläpp som varje aktieportfölj bidrar till.

>> Läs debattartikeln i Dagens Industri på bwz.se

 

 

Foto: Adriano Gambarini / WWF Brasilien

 

Obama: Ingen VD jag pratar med förnekar klimatförändringen

Obama: Det är svårt att säga vad som ligger till grund för klimatförnekares logik. Men ett argument som ofta hörs mot att ta itu med klimatförändringarna är att detta skulle innebära onödiga kostnader för företagen. USAs president Barack Obama säger att detta argument inte har någon mening, eftersom att det, enligt honom, innebär att företagen själva erkänner klimatförändringarna sker.
>> Läs mer om intervjun med Obama på businessinsider.com

 

 

 Arla ställer krav på odlingen av soja 
I början av 2014 beslöt Arla att ställa krav på att all soja som används i deras mjölkproduktion skall vara producerad och certifierad enligt RTRS innan årets slut. I augusti köpte Arla RTR-certifikat motsvarande halva volymen och kommer genomföra köp av resterande volymer under hösten. Arlas steg är mycket viktigt för den framväxande marknaden för ansvarsfullt producerad soja och WWF ser nu också att fler företag börjar ta de första stegen mot att bidra till att minska sociala konflikter och omvandling av viktiga naturområden i Sydamerika.

 >> Läs mer på RTRS hemsida responsiblesoy.org


 

Vad händer i höst i klimatvärlden  

23 september: Världens stats- och regeringschefer samlas till ett FN-klimattoppmöte i New York. Fokus kommer att ligga på klimatlösningarna och mötet ska vara bidragande inför förhandlingarna på UNFCCCs möte COP21 i Paris nästa år. >> Läs mer om klimattoppmötet på un.org

20-25 oktober: Ett förberedande möte äger rum i Bonn inför de större förhandlingarna för COP20 i Lima, Peru i december. >> Läs mer om mötet i Bonn på unfccc.int

24-31 oktober: FNs klimatpanel, IPCC, möts i Köpenhamn för att sammanställa den aktuella vetenskapliga kunskapen inom klimatförändringar och presentera den i en syntesrapport. >> Lär mer om FN:s klimatpanel på ipcc.ch 

1-12 december: FNs nästa internationella klimattoppmöte, COP20, som arrangeras av UNFCCC i Lima, Peru.  >> Läs mer om klimattoppmötet COP20 på unfccc.int

 

 

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.