Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare

 

 

Living Planet Report & vår ny regering 

 

WWFs rapport Living Planet Report 2014 publicerades samma dag som riksmötets öppnande den 30 september. Rapporten - som fick stort utrymme i medierna - visar på en ökad förlust av biologisk mångfald, växande fotavtryck och att en stigande ohållbar konsumtion sätter enorm press på jordens naturresurser.

Efter Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA är Sverige nu på plats 10 bland de länder som har störst ekologiskt fotavtryck per person.

I regeringsförklaringen lyftes ett globalt perspektiv in i svensk politik. Miljöförstöringen, den biologiska mångfalden och investeringar i en bättre miljö skapar jobb och framtidsmöjligheter. Klimatfrågan omnämndes som en av vår tids ödesfrågor.

Den nya regeringen har en stor utmaning. Handlingskraft krävs både på hemmaplan, i EU och internationellt. Att minska klimatutsläppen, stoppa miljöförstöringen och utveckla ny grön teknik bidrar till att skapa jobb och framtidsmöjligheter.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Foto: Rick Tomlinson Team SCA

 

Starten för Volvo Ocean Race har gått

WWF samarbetar med Volvo och den svenska regeringen kring Volvo Ocean Race för att bevara och skydda marina livsmiljöer runt om i världen. Syftet med samarbetet är också att visa hur viktigt det är att förvalta kustområden och marina resurser hållbart så att människor ska få bättre livsmedelssäkerhet, försörjningsmöjligheter, ekonomisk stabilitet och en bättre miljö och hälsa.

>> Läs mer på wwf.se

 

Foto: Telge Energi

 

WWF och Telge Energi - ny höstkampanj

Telges höstkampanj ska påminna svenska folket om vikten av att byta till ett rent elbolag. I höstens kampanj så har Telge låtit barnen själva komma till tals för att få vuxna att förstå att de måste byta till ren el från solkraft, vindkraft och vattenkraft. För varje ny kund fram till skänker Telge under kampanjen 100 kr till Världsnaturfonden WWF.

>> Läs mer på telgeenergi.se

 

 

WWF och IKEA uppmanar FSC att ta sig till nästa nivå

WWF och IKEA menar att FSC har den mest strikta standarden på marknaden idag, men för att bli ännu bättre behöver FSC se över sina prioriteringar. Läs mer i intervju med Anders Hildeman, Global Forestry Manager, IKEA Group och Rod Taylor, Forest Director, WWF International. Intervjun gjordes på FSCs årsmöte i Sevilla i Spanien den 7 till 14 september.

>> Läs mer på fsc.org

 

Foto: Hartmut Jungius / WWF-Canon

 

IKEA och WWF påverkar lagstiftning tillsammans

IKEA och WWF arbetar tillsammans för att skärpa lagstiftning i stora producent- och tillverkningsländer. Arbetet tar tid men är mer angeläget än någonsin, i snabb takt bryts skog ner, skog som hundratals miljoner människor är direkt beroende av för bland annat mat, vattentillförsel och medicin. Vi behöver också skogen som buffring mot klimatförändringarna. Läs mer om WWF och IKEA arbete för att skärpa lagstiftning i Ryssland, China och Vietnam.

>> Läs mer om på wwf.panda.org

 

 

 

 

Living Planet Report 2014 - Så mår planeten jorden

Mänskligheten kräver nu 50 procent mer resurser än vad naturen kan producera. Idag lever vi globalt alltså som om vi hade 1,5 jordklot. Sverige har klättrat i "värstingligan" och ligger nu på plats 10 bland de länder som har störst ekologiskt fotavtryck per person. Och medan de ekologiska fotavtrycken växer, minskar den biologiska mångfalden. Läget för världens biologiska mångfald ser värre ut än någonsin - mängden vilda djur har minskat med hälften sedan 1970. Men det finns hopp. I Living Planet Report 2014 visar WWF hur vi kan nå ett hållbart liv på planeten genom en rad praktiska handlingar.

>> Läs mer på wwf.se

  

Science Based Targets - ny metod för minskade klimatutsläpp

Det är inte helt lätt att räkna på klimatutsläpp. För att göra det enklare för företag har WWF tillsammans med World Resources Institute, United Nations Global Compact och CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) utvecklat en ny metod för att sätta upp mål för minskade koldioxidutsläpp inom ramen för att hålla den globala uppvärmningen till högst en temperaturökning på 2 grader Celcius under de kommande 50 åren.

>> Läs mer på sciencebasedtargets.org

 

Foto: Edward Parker / WWF-Canon

Riskanalys för råvaror - Supply Risk Analysis

Nu har WWF tagit fram ett nytt riskanalysverktyg som kan beräkna vilka risker som finns i samband med produktionen av över 50 råvaror i nästan 100 länder. Baserat på den framtagna informationen, kartlägger WWF praktiska åtgärder för hur ett företag kan minska sina sociala och miljömässiga risker.

>> Läs mer på supplyrisk.org

 

 

Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

WWF fortsätter kampen mot tjuvjakten

Den internationella handeln med vilda djur och växter är mycket omfattande, och WWF arbetar hårt för att stoppa den. WWF stöttar det internationella nätverket TRAFFIC som arbetar med att kartlägga handeln med vilda djur och växter och stoppa illegal sådan. Tillsammans kan vi stoppa tjuvjakten!

>> Läs mer om den illegala handeln på wwf.se

 

 

Foto: WWF Australien

Anmäl ert företag till Earth Hour 2015
Lördag 28 mars 2015 är det dags för världens största klimatmanifestation Earth Hour - och ditt företag är en viktig del av den! Årets tema är "Earth Hour älskar städer" och med det vill WWF lyfta fram att staden har en enorm påverkan på klimatet. Anmäl ert deltagande och engagera medarbetare och kunder i klimatfrågan och inspirera till nya klimatsmarta vanor.

>> Anmäl ert företag till Earth Hour på wwf.se

 

WWF startar två nya samarbeten för hållbara städer

I samband med klimatmötet i New York den 23 september, blev det klart att WWF stöttar två nya klimatinitiativ som ska hjälpa städer att minska sina klimatutsläpp. Båda initiativen handlar om att öka omställningen till förnybar energi i städer – något som är viktigt då 70 procent av klimatutsläppen sker i städer.

>> Läs mer på wwf.se

 

 

Foto: Michel Gunther WWF-Canon

Uppmaning till Sveriges regering att ta sitt ansvar

Vi uppmanar Sveriges nya regering att under det kommande årets förhandlingar agera för att FN:s medlemsstater enas kring ambitiösa utvecklingsmål på flera områden, skriver 17 svenska organisationer. Den 24 september träffades världens stats- och regeringschefer i FN:s 69:e generalförsamling för att diskutera de globala utmaningarna.

>> Läs mer på wwf.se

 

Foto: Inspirationsdagarna

Inspirationsdagarna

Inspirationsdagarna Stockholm, den 25 november 2014, är en intressant och underhållande inspirationsdag för dig som vill öka motivationen, arbetsglädje, kompetensutveckling och få verktyg för att nå resultat. För varje biljett du köper går 200 kronor till Vi-Skogen och Världsnaturfonden WWFs arbete.  
>> Läs mer på macespeakers.se

 

 


 

 

IKEA Gruppen börjar sälja solcellspaneler i Nederländerna och Schweiz

I samband med FN:s klimattoppmöte och klimatveckan i New York berättar Peter Agnefjäll, VD och koncernchef IKEA Gruppen, att solcellspaneler blir tillgängligt för fler konsumenter. Samtidigt meddelas att all plast som används i IKEA produkter ska vara 100 procent förnybart och/eller komma från återvunnet material, något som successivt kommer att utvecklas fram till 2020.

>> Läs mer på ikea.com

 

 

SKF firar 15 år som ett av världens mest hållbara företag

Den 15 september firade SKF att de för 15:e året i rad har blivit rankade som ett av världens mest hållbara företag av Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Koncernens klimatstrategi har bekräftats av WWF genom att SKF har blivit antaget till Världsnaturfonden WWFs program Climate Savers.

>> Läs mer på skf.com

 


 

Några av höstens viktigaste klimatdatum:  


20-25 oktober: Ett förberedande möte äger rum i Bonn inför de större förhandlingarna för COP20 i Lima, Peru i december.

>> Läs mer om mötet i Bonn på unfccc.int

24-31 oktober: FNs klimatpanel, IPCC, möts i Köpenhamn för att sammanställa den aktuella vetenskapliga kunskapen inom klimatförändringar och presentera den i en syntesrapport.

>> Lär mer om FN:s klimatpanel på ipcc.ch 

1-12 december: FNs nästa internationella klimattoppmöte, COP20, som arrangeras av UNFCCC i Lima, Peru. 

>> Läs mer om klimattoppmötet COP20 på unfccc.int

 

 

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.