Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare

 

 

Skit inte i Östersjön!

 

Det våras för kryssningstrafiken som attraherar allt fler passagerare och omsätter miljardbelopp. Framgångssagans baksida är att många fartyg dumpar smutsvatten och toalettavfall rakt ut i havet.


Enligt WWFs undersökning Skit inte i Östersjön tar bara en av 33 kryssningsoperatörer på Östersjön hand om sitt avloppsvatten på ett ansvarsfullt sätt. Däremot måste småbåtarna enligt lag ta hand om sitt avfall från 1 april. FNs sjöfartsorgan är på gång med nya regler som tidigast kan börja gälla 2019 och 2021.


Handen på hjärtat, kryssningsindustrin, är det inte dags att börja agera för havsmiljön och inte emot? Alla måste dela sin del av ansvaret för att minska övergödningen. Utan en vacker natur och välmående hav blir knappast affärerna lönsamma på lång sikt.

 

 

 

 

 

 


 

 

Foto: Cat Holloway / WWF-Canon

 

Dags att anmäla sig till Världsvattenveckan!

I augusti är det åter dags för Världsvattenveckan i Stockholm, konferensen som lyfter globala vattenfrågor i arrangemang av Stockholm International Water Institute (SIWI). I år arrangerar WWF workshops och events i samarbete med företag som H&M, HSBC och Coca-Cola med fokus på utmaningar, lärdomar och erfarenheter från företag som jobbar med vattenfrågor.

>> Anmäl dig här

 

 

Save the date: Volvo Ocean Race

Samma vecka som Volvo Ocean Race går i mål i Göteborgs hamninlopp anordnar WWF seminariet "Sailing the oceans is a challenge - Saving the oceans an even bigger one!". Välkomna till Volvo Ocean Race Club fredagen den 26 juni kl 09-14. Intresseanmälan sker till foretag@wwf.se.  

>> Läs mer om Volvo Ocean Race på volvooceanracegoteborg.com

Foto: Post Nord

 

Årets välgörenhetsfrimärken

Den 7 maj började försäljningen av årets välgörenhetsfrimärken. Intäkterna går till Världsnaturfonden WWF och vårt klimatarbete för hållbara städer. Nytt för i år är att frimärkena ges ut i både Sverige och Danmark.

>> Läs mer på postnord.com

 

Världsnaturfonden WWF i Almedalen 2015

Under sommarens Almedalsvecka arrangerar WWF bland annat ett seminarium om klimaträtt - ett samarbete mellan åtta partners för att främja idéer som stödjer ett hållbart samhälle.

>> Läs mer om klimaträtt på klimatratt.se

>> Läs mer om Almedalsveckan på amedalsvecksn.info

 

Foto: WWF Climate Savers

 

Ett krafttag för klimatet - Climate Savers Business Event

Den 5 maj bjöd Volvo, SKF och WWF in till Climate Savers årliga företagsevenemang. Årets tema var "Driving Ambitious Corporate Action" och budskapet var tydligt: Näringslivet måste agera nu för att hejda ökningen av sina koldioxidutsläpp. I WWF Climate Savers nyhetsbrev, refereras tal av bland andra Marcus Wallenberg, Jim Skea (IPCC), Niklas Gustafsson (Volvo), Rob Jenkinsson (SKF) och Håkan Nordkvist (IKEA).

Foto: WWF Climate Savers

 

Climate Savers-företagen och WWF utvecklar innovativa idéer för klimatet

Tanken bakom Climate Savers är att engagera multinationella företag att sätta ambitiösa klimatmål och vara med att leda omställningen till en fossilfri ekonomi. I sitt medlemsmöte den 6-7 maj delade WWF och Climate Savers-företagen, innovativa idéer för att bromsa växthusgaseffekten. Volvo, SKF, Coca Cola, HP, Eneco och, H&M var några av de företag som deltog i workshopen.

>> Läs mer på climatesavers.org 

 

 

 

Kungliga nationalstadsparkens firade 20-årsjubileum  

Nationalstadsparken (tidigare Ekoparken), som är världens första nationalstadspark, invigdes för 20 år sedan på Ulriksdal. Denna gröna oas och är Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde. WWF arbetar för att skydda området för en överskådlig framtid.

>> Läs mer om nationalstadsparken på wwf.se

 

 

 

Havsörn Foto: Leif Ragnarsson

Den 20 maj lanserades WWFs kampanj Svenska Pärlor

WWF anordnar för tredje året i rad kampanjen Svenska Pärlor där allmänheten bjuds in för att rösta på unika naturområden i Sverige. Detta är platser med en fantastisk natur och stor betydelse för naturupplevelser, som saknar eller behöver ett bättre skydd.

>> Läs mer om kampanjen på wwf.se/svenskaparkor

 

 

Foto: Adriano Gambarini

Det är inte bara vegetarianer som äter soja!

Mer än 90% av den soja som konsumeras i EU går till djurfoder. Den snabba expansionen av sojaodling i Sydamerika hotar värdefulla naturområden och medför stora utsläpp av växthusgaser. WWF uppmanar nu fler företag att ställa krav på certifierad soja.

>> Läs mer på panda.org

 

 

@WWF

WWFs nya stora skogsrapport "Saving Forests at Risks"
WWF har nu lanserat sin nya skogsrapport, som är en del av vår pågående dialog med partners, politiker och företag om hur vi gemensamt kan skydda, bevara och hållbart bruka världens skogar under 2000-talet. Rapporten identifierar bland annat de regioner som väntas stå för mer än 80 procent av avskogningen mellan 2010-2030.

>> Läs mer på wwf.panda.org

 

 

Foto: Wild Wonders of Europe

Nature Alert - Skydda naturvårdsdirektiven

Europa har vi en gemensam lagstiftning som ger skydd åt vår mest värdefulla natur. Tyvärr överväger EU-kommissionen att urholka naturvårdslagarna vilket skulle riskera åratals framsteg på området. WWF med samarbetspartners agerar nu för att stoppa förslaget. Var med och ge naturen din röst - klicka på AGERA NU.

>> Läs mer om kampanjen på wwf.se

 

 

Kryssningsfartyg. Foto: Mike Ambach / WWF

Kryssningsfartygen tömmer sitt avloppsvatten i Östersjön

Bara en av 33 kryssningsoperatörer som trafikerar Östersjön garanterar att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. Bland färjelinjerna tar cirka hälften ansvar för sitt toalettavfall. Det visar en ny WWF-undersökning, "Skit inte i Östersjön".

>> Läs mer på wwf.se

 

 

 

Mer förnybart i transportsektorn

Andelen förnybar energi i den svenska transportsektorn ökade under fjolåret med tre procentenheter till 18,7 procent. Bakom ökningen står framförallt biodiesel. Dagens skattelättnader för flytande biodrivmedel gäller bara året ut. Regeringen har därför ansökt hos EU-kommissionen om en förlängning till slutet av 2016.

>> Läs mer på miljoaktuellt.idg.se

 

 

Klimatförändringar minskar ozonhalterna

En studie gjord av forskare från University of Houston visar att klimatförändringar i form av starkare sjöbris till följd av varmare marktemperaturer har bidragit till att ozonhalterna minskat i Houston-området. Forskarna tillägger att detta även gäller för kustregioner globalt.

>> Läs mer på sciencedaily.com

 

Att säkra radioaktivt avfall är kostsamt 

Stora utmaningar väntar svensk kärnkraftsindustri de närmaste åren när flera reaktorer ska monteras ned. Projektet väntas bli dyrt och det är komplicerat att avlägsna både radioaktivt och konventionellt avfall.

>> Läs mer på nyteknik.se

Trenden om bilutsläpp oroar

En ny rapport från Nordiska ministerrådets forskningsinstitut Nordregio visar att utsläppskurvan från nya bilar har planat ut i Sverige på senare år. Detta är en trend som vi är ensamma om bland sju granskade europeiska länder, skriver Miljöaktuellt.

>> Läs mer på miljoaktuellt.se

 

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.