Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare

 

Viktigt möte i orolig tid

 

I skuggan av de tragiska händelserna i den franska huvudstaden håller vi som bäst på att lägga sista handen vid förberedelserna inför COP21 - klimattoppmötet som startar på måndag i Paris. WWF vill att mötet ska lägga grunden för stora utsläppsminskningar, ett långsiktigt mål om en global övergång från fossil till förnybar energi och för skydd av de fattigaste och mest utsatta människorna.

 

Samtidigt som mycket annat av betydelse pågår i världen just nu, är det fortfarande viktigt att världens ledare kommer överens om en väg framåt mot en fossilfri framtid. Ni som företag är viktiga spelare i omställningen till en framtid baserad på 100 procent förnybar energi. I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om att IKEA har uppnått sitt mål 100% bomull från mer hållbara källor, om ICA:s projekt Klimaträtt och om våra Climate Savers-företags ambitiösa miljöåtaganden i kampanjen Commit to action.

PS. Nu är det också mindre än en månad kvar till jul. Du vet väl att du kan ge företagets julgåva WWFs arbete runt om i världen?  
Skänk företagets julgåva här. 

 

 

 

 

 


 

Foto: Asim Hafeez

 

IKEA uppfyller målet 100 % bomull från mer hållbara källor 

Sedan september 2015 är all bomull som används i IKEAs produkter från odlingar som uppfyller kraven motsvarande Better Cotton Initiative kriterier (BCI). Det gör IKEA koncernen till den första större detaljhandelsaktör som når detta mål. BCI startades för fem år sedan av WWF och IKEA i samarbete med bland andra H&M och Nike. Målsättningen med Better Cotton standarden är att säkra en mer hållbar produktion av bomull för producenter, konsumenter och miljön.

>> Läs mer av Richard Holland, WWF Cotton Leader 

Foto: Klimaträtt

 

Resultat från projektet Klimaträtt 

ICA och Uppsalahem startade i våras projektet Klimaträtt för att hjälpa och inspirera människor att enkelt minska sin klimatpåverkan i vardagen. Projektet knöt också till sig samarbetspartners inom boende, mat, transport och övrig konsumtion - samt för särskild expertis från WWF. Sedan mars 2015 har hyresgästerna i ett flerfamiljshus i Uppsala lyckats minska sitt klimatavtryck med 31 % i kategorierna boende, mat och transporter.

>> Läs mer på klimatratt.se

 

Foto: Shutterstock / WWF

 

Ledande Climate Savers-företag menar allvar inför klimatförhandlingarna i Paris
Volvo Groupe och åtta av världens andra ledande Climate Savers-företag utökar nu sina klimatåtaganden inför klimatförhandlingarna i Paris. Företagen åtar sig i kampanjen "We Mean Business Commit to Action" bland annat att sätta upp vetenskapligt baserade utsläppsmål, ha 100 procent el från förnybara energikällor eller eliminera avskogning från sina värdekedjor.  
 

>> Läs mer på climatesavers.org

Photo: from left to right: Karmenu Vella, Commissioner for Environment and Maritime Affairs, Director of Sustainability & Innovation at Kingfisher plc, Geneviève Pons, Director of EPO, Mikhail Tarasov, Forestry Manager, IKEA of Sweden.

 

Starkt stöd för bättre lag mot olagligt virke vid möte med miljökommissionär
Ett hundratal deltagare från näringsliv, politik och miljöorganisationer deltog den 19 november i ett möte med EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Mötet arrangerades av WWF i samarbete med Kingfisher och IKEA. Fokus låg på hur den pågående översynen av EU:s timmerförordning kan bidra till att förhindra handel med illegalt avverkat virke inom EU.

Läs mer på wwf.eu

 

 

 

Snart hålls FNs klimattoppmöte 2015

Den 30 november till 11 december äger FNs klimattoppmöte rum i Paris. Under de här dagarna ska 193 länder komma överens om ett nytt globalt klimatavtal, som börjar gälla 2020 och håller den globala uppvärmningen väl under 2 °C. WWF har varit observatörer i klimatförhandlingarna i många år och arbetar för att påverka förhandlingarna i rätt riktning, uppmärksamma viktiga frågor och engagera allmänheten i processen. WWF arbetar särskilt för att alla länder ska öka både andelen förnybar energi och sin energieffektivisering. Detta är inte bara bra för klimatet, utan ger dessutom en mängd positiva effekter inom exempelvis hälsa, ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning.

>> Läs mer på wwf.se

 

 

WWFs krav inför COP 21 är att:

  • Globala utsläpp av växthusgaser ska minskas med 80 procent till år 2050.
  • En framtid ska baserad på 100 procent förnybar energi.
  • Utvecklingsländerna får ekonomiskt stöd för att anpassa sig till nya förhållanden orsakade av ett varmare klimat och för att genomföra utsläppsminskningar.
  • Avskogning - som står för 20 procent av världens utsläpp - reduceras kraftigt.
  • Det ska skapas en trygg klimatframtid for alla.

>> Läs mer på panda.org
>> Infographics: Vad WWF vill se av COP21

 

 

Vi springer för klimatet -  från Arktis till Paris

WWF deltar i stafetten Run For Your Life - en klimatmanifestation som anordnas för att uppmärksamma hur viktigt FNs klimattoppmöte är för en hållbar framtid. Ensam kan du inte springa till Paris, däremot kan vi göra det tillsammans.

>> Gå in här för att delta

 

 

 

Foto: Chris Martin Bahr / WWF

Företag kräver hårdare tag mot olagligt virke

EU bör skärpa och utvidga sin lagstiftning så att trä- och pappersprodukter som säljs i Europa inte kommer från olaglig avverkning. Det visar en ny opinionsundersökning bland konsumenter i nio EU-länder. Samtidigt publiceras ett upprop undertecknat av 63 företag och sju branschorganisationer. Svenska företag som har skrivit under är IKEA, SCA, Munksjö, Kinnarps, Kährs och Fortum Värme.

>> Läs mer på wwf.se

 

Pappersproduktion. Foto: Edward Parker / WWF

Många papperstillverkare visar förbättringar i WWF's undersökning

WWF's globala undersökning av pappers- och massaföretag - Environmental Company Paper Index - har nu publicerats för fjärde gången. Totalt deltog 31 företag av global betydelse, varav en fjärdedel med produktion i Sverige. Analysen visar på ett ökat fokus på transparens och hållbarhet bland de deltagande bolagen.

>> Läs mer på wwf.se

 

Rör inte EUs naturvårdslagar!

Över en halv miljon människor skrev i somras på ett upprop för EUs naturskyddslagar. Sedan dess har uppropet fått stöd av flera medlemsländer och politiska grupperingar. EU-kommissionen har ännu inte fattat något beslut. Visa ditt stöd för EUs naturskyddslagar, följ oss på Twitter på hashtaggen #NatureAlert och sprid budskapet vidare!

>> Läs mer på wwf.se 

 

 

Carlos Drews om tjuvjakten: Vi måste stoppa efterfrågan

Att stoppa tjuvjakten och den efterföljande illegala handeln är en svår utmaning. "Kan vi inte få bort efterfrågan är allt annat vi gör i längden lönlöst", säger Carlos Drews, WWFs globala naturvårdschef i samband med ett Sverigebesök.

>> Läs mer på wwf.se

 

 

Foto: Alain Compost / WWF

Klimatförändringen riskerar utrota en av sex arter

En ny studie i den vetenskapliga tidskriften Science visar att en av sex arter riskerar att utrotas på grund av klimatförändringen. Nu släpper WWF en global rapport som visar hur klimatförändringen påverkar sju specifika arter och deras livsmiljöer; elefant, blåval, panda, orangutang, isbjörn, havssköldpadda - och människa.

>> Läs mer på wwf.se 

 

 

Foto: naturepl.com/ Steven Kazlowski /WWF

 

Skänk årets julgåva till WWF! 

Låt årets julgåva till anställda, kunder och samarbetspartners gå till att stötta WWFs arbete runt om i världen och bland annat stoppa den illegala handeln med vilda djur och illegal avverkning av regnskog. Som tack får ditt företag ett gåvobevis, webbannonser (banners) och vykort som ni kan lägga upp på er webbplats eller skicka till anställda, kunder och samarbetspartners.

>> Klicka här för att skänka en julgåva 

 

 

 

Den cirkulära ekonomins vinster

Enligt en rapport från World Economic Forum, skulle en övergång till cirkulär ekonomi till 2025 generera uppskattningsvis 1 biljon kronor årligen i ekonomiskt värde globalt, skapa mer än 100 000 nya arbetstillfällen, och förhindra 100 miljoner ton avfall.

>> Läs mer på greenbiz.com

 

Icke-statliga organisationer driver hållbar utveckling framåt

Bland icke-statliga organisationer är WWF och Greenpeace viktiga aktörer för att driva klimatfrågan framåt. En fjärdedel av världens globala experter nämner WWF som ledande i att driva fram en hållbar utveckling.

>> Läs mer på greenbiz.com

 

Motstånd mot köttskatt inte så stort som regeringar tror

En studie gjord av Chatham House och Glasgow University visar att införandet av en köttskatt inte skulle möta det folkliga motstånd som regeringar väntar sig. En köttskatt skulle bidra till att minska klimatförändringen och förbättra folks hälsa.  

>> Läs mer på theguardian.com

Ny strategi: Statcheferna ska delta i inledningen av klimatförhandlingarna

Nu är det tänkt att statscheferna redan från början ska delta i förhandlingarna för att ge en politisk signal till förhandlarna på plats. Totalt har 138 statschefer meddelat sin närvaro vid klimatmötet

>> Läs mer på miljorapporten.se

 

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få  en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen. Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.