Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare

 

Allt hänger ihop

 

När jag skriver det här har vi just avslutat Earth Hour - och återigen sett vilket enormt engagemang det finns för klimatfrågan! Detta efter en höst som präglats av FN:s 17 nya utvecklingsmål för global hållbarhet och det nya klimatavtalet som slöts i Paris. Vi är oerhört glada över att ha flera av våra företagssamarbeten med på resan mot en värld utan användning av kol, olja och gas. Jag tror bestämt att vi ser början till slutet för den fossila eran.

Samtidigt som WWF på olika sätt fokuserar på att förändra de starka drivkrafterna bakom klimatförändringar, miljöförstöring och förlusten av djurarter och naturområden, fortsätter vi enträget att arbeta med våra traditionella frågor, som att bevara Arktis fantastiska djurliv. Det finns ingen motsägelse däremellan, allt hänger ihop. Hela vår existens och ekonomi bygger på det arbete som naturen gör gratis - och som ger oss vatten, skogar, skördar och mycket mer. Det är bara genom att se sambanden och arbeta brett som vi kan påverka utvecklingen i rätt riktning.

Visst är det spännande?

 

 

 

 


 

 

WWF och H&M leder vägen mot mer hållbart mode

Den 22 mars, på Världsvattendagen, ingick WWF och H&M ett femårigt globalt partnerskap. Det nya avtalet breddar det tidigare samarbetet kring vatten till att även omfatta klimatarbete. Samtidigt inleds en strategidialog som ska adressera H&Ms och modeindustrins bredare hållbarhetsutmaningar. Partnerskapet markerar ytterligare ett steg mot målet - en helt hållbar modeindustri.

>> Läs mer på wwf.se 

 

Telge Energi och WWF vill återställa biologisk mångfald i Ångermansälven

Vattenkraften står för 47 % av den totala elproduktionen i Sverige*, liksom en väsentlig del av den förnybara elen. Samtidigt påverkar vattenkraften den biologiska mångfalden när exempelvis strömmar torrläggs. Världsnaturfonden WWF samarbetar nu med Telge Energi i ett unikt projekt för att återskapa den naturliga livsmiljön i en av de torrfåror som bildats i Ångermansälven.

>> Läs mer på telgeenergi.se

 

 

WWF och IKEA firade International Day of Forests

Den 21 mars firades International Day of Forests, ett FN-initiativ som i år hade temat "skogar och vatten". Tanken med denna globala manifestation är att öka medvetandet för värdet av världens skogar. WWF och IKEA firade genom att kommunicera på WWF International's microsite Forest for Life.

>> Stötta världens skogar tillsammans med WWF och IKEA på forestsolutions.panda.org

>> Se videokommentar från bland annat IKEA om varför skogen rör oss alla 

 

 

Ansvarsfullt skogsbruk i Bosnien Herzegovina stöttas av WWF och IKEA

WWF har i samarbetet med IKEA stöttat och drivit på processen med att starta upp en arbetsgrupp för att ta fram en nationell FSC standard i Bosnien Herzegovina. Den 10 februari blev arbetsgruppen formellt godkänd av FSC international, vilket är ett stort framsteg. Detta innebär att arbetet med att utveckla en nationell standard i Bosnien Herzegovina kan starta.

 

Volvo Groups anställda stöder WWFs arbete för hållbara städer

Volvo Group är sedan tidigare WWFs partner och medlem i Climate Savers med ambitiösa åtaganden på klimatområdet. Nu tar bolaget ytterligare ett steg genom att under två år stödja WWFs arbete med hållbara städer - Earth Hour City Challenge - med ett särskilt fokus på hållbar mobilitet. Det finansiella stödet till WWF, som utgörs av medarbetarnas julgåva, är ett viktigt bidrag till arbetet med hållbara städer och hållbara transportlösningar med särskild tonvikt på Sydafrika och Indien. 

 

 

Klimatblogg: Vad kostar kol som energikälla?

Kolkraftverk är den enskilt största källan till klimatföroreningar. De står för nästan 40 procent av den globala elproduktionen, men genererar samtidigt mer än 70 procent av CO2-utsläppen inom sektorn. Koleldning är den största boven bakom att 3,5 miljoner människor årligen dör av luftföroreningar, främst i städer.
>> Läs mer på climate-energy.blogs.panda.org

 

WWFs klimatundersökning 2016: Större klimatengagemang i Indien och Kina än i Sverige

En färsk internationell undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att befolkningen i tre av världens största länder - Kina, Indien och USA - tycker att det är viktigare att leva klimatsmart än vad vi tycker i Sverige.

>> Läs mer på wwf.se

 

 

"Näringslivet måste leda vägen om Sverige ska nå klimatmålen"

Det är affärskritiskt nödvändigt för företag att jobba med klimatfrågan. De svenska konsumenterna kräver det. Om Sverige ska kunna uppnå Klimatkonventionens mål måste våra företag ta en ledande roll, skriver WWF tillsammans med undertecknare som IKEA, Stockholm Environment Institute och Telge Energi.

>> Läs mer på va.se

 

Riskfyllt att inte jobba med hållbart företagande

Mariann Eriksson, Marketing Director WWF: Företag som inte ser potentialen i hållbarhetsarbete kommer att få svårt med lönsamheten i framtiden. Utvecklingen går fort och slår inte bara mot individer - världens företag står inför stora risker och bör därför agera nu.

>> Läs mer på motivation.se

 

 

Podcast: Climate & Finance #3 - Investors & The Power To Solve Climate Change

I samarbete med WWF sänder mediekanalen The Green Exchange en serie poddavsnitt om hur vårt sparande påverkar klimatet där Magnus Emfel, Senior Advisor för Hållbar ekonomi på Världsnaturfonden WWF, medverkade i det första avsnittet. I det sista avsnittet diskuteras vilka åtgärder som krävs för att vi ska stanna under en 2 graders uppvärmning.
>> Lyssna på det senaste podavsnittet på greenexchange.se

 

Hör WWFs generalsekreterare i Veckans Affärers hållbarhetspodd

I Veckans Affärers poddradio berättar Håkan Wirtén om hur WWF jobbar för att göra svenskt näringsliv mer hållbart. "Vi har partnerskap med företag som vill ta på sig ledartröjan. Företag som vågar gå före i hållbarhetsfrågor och som kan dra med sig en hel bransch", säger Håkan Wirtén.
>> Lyssna på podden på va.se

 

Årets klimatstad 5-årsjubileum Finalkonferens och prisceremoni

Earth Hour City Challenge (EHCC) ger städer och kommuner möjlighet att agera förebilder för hållbar utveckling. Världsnaturfonden WWF och Göteborgs Stad - Årets svenska klimatstad och vinnare i Earth Hour City Challenge 2015 - arrangerar den 31 maj EHCCs slutkonferens i Göteborg.

>> Läs mer om inbjudan på wwf.se  

 

 

Sustainable Business Day 2016

Den 19 april är det dags för Sustainable Business Day 2016 - den största och ledande arenan för hållbarhet i Norden. Under dagen diskuteras bland annat vad klimatavtalet i Paris och FNs globala hållbarhetsmål betyder för konsumenter, företag och samhälle.

>> Läs mer på aktuallhallbarhet.se

 

 

 

H&M lanserar hållbarhetskampanj

H&M lanserar i samarbete med konstnären M.I.A. den globala hållbarhetskampanjen World Recycle Week den 18-24 april. H&M har som mål att samla in 1000 ton kläder från sina kunder i klädkedjans mer än 3 600 butiker runt om i världen. Initiativet är en del av H&Ms mål att arbeta cirkulärt i modet genom att återvinna kläder för att sedan skapa återanvändbara textilfibrer.

>> Läs mer på greenretaildecisions.com

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.