Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare

 

Vi måste ta ett gemensamt ansvar

 

Välkomna till ett nytt, fullmatat nyhetsbrev!

 

Nu har våren kommit med full kraft, och visst ska vi glädjas åt den. Men vårsolen trängs av orosmoln. Nyligen släppte t ex WWF en rapport som visar att 114 av världens 229 världsarv hotas av människans skadliga aktiviteter. Vi måste gemensamt ta ansvar för våra handlingar så att värdefulla områden bevaras och skyddas för framtiden.

 

Efter en historiskt varm vinter har Arktis havsis nått ett bottenrekord. Samtidigt visar nya siffror från Internationella Energiorganet IEA att utsläppen av koldioxid faktiskt verkar plana ut, vilket är ett glädjande trendbrott. Men de måste fortsätta att minska rejält, och verkligheten är komplex. Energiomställningen gör att kolkraft ersätts av fossil skiffergas vilket ger ökade utsläpp av den mer kraftfulla växthusgasen metan. Därför är det av stor vikt att vi ställer om mot såväl energieffektivisering som förnybar energi. Alla goda krafter behövs och där är ni företag oerhört viktiga, för att inte säga avgörande.

 

 

 

 


 

 

Nytt partnerskapsprojekt - ansvarsfulla gummiplantager för småbrukare i Thailand
WWF och IKEA startar upp ett nytt projekt i Thailand. Projektet kommer att kartlägga vilka utmaningar och möjligheter småbrukare har för att driva ansvarsfulla gummiplantager med fokus på virket från gummiträden. När resultat och metoder är mer färdigutvecklade, kommer policyarbete bl.a. att bedrivas för att få till skärpt lagstiftning och förbättrad certifiering i syfte att hjälpa småbrukarna att klara av driva sin gummiplantage på ett mer hållbart sätt. 

>> Läs mer om partnerskapet på wwf.se/ikea

 

 

Rädda Östersjön - temakryssning med WWF och Strömma den 8 maj

Den 8 maj anordnar Strömma och WWF en skärgårdstur på temat Rädda Östersjön. Under båtturen kommer WWFs experter Lennart Gladh och Tom Arnbom samt Sofia Wikström, forskare vid Östersjöcentrum, att informera om Östersjön. Maila till foretag@wwf.se för att anmäla intresse att delta. I höst arrangeras 2-3 turer till, varav en kommer att ske i Göteborg.

 

Skillnaden mellan Better Cotton, ekologisk och konventionellt odlad bomull

WWF och IKEA undersöker i ett gemensamt projekt hur stora skillnaderna är mellan olika sätt att producera bomull. Med regelbundenhet och systematik jämförs miljöpåverkan i jorden, vattnet och omgivningarna runt bomullsfälten. Projektet följer också de socioekonomiska effekterna i områdena Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat och Punjab i Indien.

>> Läs mer om partnerskapet på wwf.se/ikea

 

Vatten- och koldioxidfotavtryck mäts i Better Cotton Initiative-projekt

WWF och IKEA använder verktyget "Cool farm tool", utvecklat av bl a University of Aberdeen, för att mäta koldioxid- och vattenfotavtryck från utvalda bomullsprojekt i Indien. Syftet är att jämföra konventionellt odlad bomull med "Better Cotton" och att lyfta fram potentialen för att reducera dessa avtryck i produktionssystemen. Mätningen kommer att ske i Punjab, Maharashtra och Gujarat.

 

 

Pilotprojekt för större miljövinster

WWF och IKEA startar upp ett pilotprojekt i Indien för att nå större miljövinster i partnerskapets gemensamma bomullsprojekt. Totalt kommer 6,000 projektbönder att tränas av ett specialistteam i "Better Management Practices" i linje med Better Cotton Initiative's kriterier. Detta innebär bl.a. att bönderna utbildas i att installera droppbevattningssystem på bomullsfälten för en mer effektiv vattenanvändning. Pilotprojektet genomförs i nio av de största bomullsodlingsdistrikten i delstaten Gujarat.

 

 

HÅLLBARA IHOP - IKEA startar textilåtervinning

Med start den 16 april kan hemtextilier lämnas in på de flesta IKEA- varuhus för återvinning eller återanvändning. Uppstarten av textilåtervinningen var i samband med HÅLLBARA IHOP-dagen, då IKEA fyllde varuhusen med inspiration för ett mer hållbart liv i vardagen. WWF fanns på plats i Barkaby, Stockholm, samt i Uppsala-varuhusen för att berätta om partnerskapet.

>> Läs SMED-rapport från 2011 om textilåtervinning

 

 

 

Hållbarhetsturné med Nordnet & WWF m.fl. den 19-21 april

Den 19-21 april åker Nordnet, Världsnaturfonden WWF och andra aktörer ut på en roadshow till Malmö, Göteborg och Stockholm på temat hållbart sparande. Syftet är att utbilda och informera kring hur vi tillsammans ska kunna fatta bättre och mer hållbara beslut i våra investeringar.

>> Anmäl dig på nordnet.se

 

 

"Gör industrisatsningen effektiv och förnybar"

En bred satsning på vätgas i Sverige är positiv för industrin och energisektorn, skriver Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs på OX2 och Stefan Henningsson, klimatexpert på Världsnaturfonden.

>> Läs mer på aktuellhallbarhet.se

 

 

 

Ny larmrapport: 114 världsarv är hotade

Nästan hälften av alla världsarvsklassade platser är hotade, däribland stora Barriärrevet i Australien och Machu Picchu i Peru. Det finns i dag 229 världsarv i 96 olika länder och 114 av dem hotas av bland annat oljeutvinning, utfiskning och skogsavverkning. Det skriver Världsnaturfonden WWF i en rapport.

>> Läs mer på svt.se

 

Fondbranschen utvecklar standard för CO2-fotavtryck

Som en följd av finansmarknadsminister Per Bolunds rundabordssamtal om hållbara fonder har finansbranschen under ledning av Fondbolagens förening tagit initiativ till utveckling av en standard för redovisning av fonders CO2-fotavtryck. WWF var inbjudna den 12 april för att kommentera ett utkast till den nya standarden, vilken planeras vara klar under våren 2016.

 

 

Svenska företag banar väg för ansvarsfull soja

Sedan 2014 samarbetar 28 svenska företag och organisationer för att öka
andelen ansvarfullt odlad soja i den svenska livsmedelssektorn. Arbetet har bidragit till inköp av mer än 250 000 ton certifierad soja.

>> Läs mer på wwf.se

 

 

Nytt bottenrekord för havsisen på Arktis

Efter en historiskt varm vinter har havsisen i Norra ishavet nått rekordlåga nivåer. Polarisens yta uppmättes i början av mars till knappt 14,5 miljoner kvadratkilometer, vilket är något lägre än förra året. Det riskerar att ge negativa effekter på kontinentens djurliv, menar WWF.

>> Läs mer på wwf.se

 

 

WWF initiativet "Hållbar Livsmedelskedja"

WWF-initiativet "Hållbar Livsmedelskedja" är ett unikt samarbete mellan livsmedelskedjans aktörer som bygger på dialog och samverkan. Den 17 februari hölls seminariet "Framtidens mat - hur säkrar vi affären?". Ett åttiotal affärsansvariga från de medverkande företagen tog bland annat del av kloka ord från professor Johan Rockström.

>> Läs mer om initiativet på hallbarlivsmedelskedja.se

 

Modell för 2-gradersanalys av finansiella portföljer

Tio organisationer, däribland WWF, är delaktiga i ett EU-finansierat konsortium som utvecklat en modell för att analysera hur väl en finansiell portfölj är förenlig med vetenskaplig färdplaner för minskade klimatutsläpp som hejdar den globala uppvärmningen under 2°C. Modellen testas nu på ett 60-tal portföljer i Europa, varav några i Sverige.

>> Läs mer på 2degrees-investing.org

 

We Love Cities

We Love Cities har skapats av WWF för att uppmana människor över hela världen att uttrycka sin uppskattning till städer som arbetar för att skapa attraktiva, hållbara platser att bo och leva på. För att lyfta städernas engagemang kan man nu rösta på sin favoritstad i WWFs stadsutmaning. Finalisterna avslöjas den 26 april när kampanjen lanseras.

>> Läs mer på welovcities.org

 

 

Sustainable Brand Index 

Tusentals konsumenter har gett sin syn på 750 nordiska varumärken i den årliga undersökningen Sustainable Brand Index. Bland dem ingår 265 svenska bolag och IKEA var ett företag som hamnade högt upp på listan.

>> Läs mer på svd.se

 

 

Första delrapporten av TCFD publicerad

Den 31 mars 2016 presenterade Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) på uppdrag av Financial Stability Board (FSB) sin första delrapport om hur företag bör redovisa sina klimatrisker, för att möjliggöra investerares användning av sådan data. Rapporten redovisar grundläggande principer och förbereder rekommendationer till G20s finansministrar.

>> Läs rapporten på fsb-tcfd.org

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.