Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare

 

Naturen är värdefull

 

Idag 27 oktober lanseras WWF Living Planet Report 2016 som visar att människan kan vara på väg att orsaka den sjätte massutrotningen. Rapporten ger en helhetsbild av planetens tillstånd, trycket på naturresurserna, förändringar i den biologiska mångfalden och i ekosystemen - och vad detta betyder för mänskligheten. Ta del av rapporten nedan i nyhetsbrevet.  
 
Vidare arbetar vi intensivt med att öka kunskapen om havens miljöproblem och varför de är så allvarliga. Att det är livsviktigt att ta hand om denna enorma resurs som täcker 71 procent av jordens yta visas tydligt genom en ny färsk rapport. Studien har undersökt havsområdet Melanesien norr och öster om Australien i Stilla Havet och uppskattat havets värde till 548 miljarder USA-dollar - läs mer i det här nyhetsbrevet. En tidigare rapport uppskattar den blå ekonomins totala värde till över 24 triljoner US dollar, vilket om det vore ett land skulle vara världens sjätte största ekonomi! Att ta hand om naturen är inte ett val utan, vilket du som läser OPB redan har insett, en nödvändighet.

Vi är glada över att ha dig med i båten!


Trevlig läsning,
 

 

 

 


 

Solkraft räddar liv i Moçambique
Vid sjön Niassa i Moçambique ligger byn Cobue. Det är en idyllisk plats där grönskan böjer sig ner över stränderna. Men vattnet i sjön är förorenat och varje år drabbas invånarna av kolera och andra diarrésjukdomar. Rent vatten skulle minska antalet insjuknanden i byn. Med hjälp av WWF bygger Telge Energi därför ett antal solkraftsdrivna sanitetsstationer som ska ge byn rent vatten, rädda liv och ge barnen och deras familjer en ljusare framtid. WWF arbetar även med att förbättra Niassasjöns vattenkvalitet och att utbilda byborna kring hållbarhet.

>> Läs mer på telgeenergi.se

 

 

 

Living Planet Report 2016 - så mår planeten jorden

Mångfalden av liv på jorden minskar drastiskt och forskningen pekar på att vi kan vara på väg mot en sjätte massutrotning av arter på vår planet. Samtidigt ökar trycket på våra naturresurser på grund av oss människor. Idag 27 oktober släpps WWFs Living Planet Report visar trenderna för den biologiska mångfalden och våra ekologiska fotavtryck. Mänskligheten kräver nu 60 procent mer resurser än vad naturen kan producera. I dag lever vi globalt alltså som om vi hade 1,6 jordklot istället för det enda vi har.

>> Läs rapporten på wwf.se

 

 

Haven är värdefulla ur ett ekonomiskt perspektiv

Havet är grundläggande för vårt liv på jorden och tillhandahåller en mängd rikedomar som vi sällan ser ur ett ekonomiskt perspektiv. Men havet har ett uppskattat värde på upp till 24 triljoner USA-dollar enligt rapporten "Reviving the Ocean Economy". Nu tittar WWF och The Boston Consulting Group närmare på havets ekonomiska värde i ett antal specifika regioner.

>> Läs mer på linkedin.com

 

 

Världens sjöfart bör ta ansvar för klimat- och bränslefrågan

WWF anser att världens ledande sjöfartsorganisation, International Maritime Organisation, (IMO) vid sitt möte i London denna vecka bör kunna enas om ett förbud mot användning av olja i Arktis och även ta sitt ansvar för att minska klimatförändringarna.

>> Läs mer på panda.org

 

 

Uppmaning till ett energieffektiviseringsmål

Energieffektivisering är samhällsekonomiskt riktigt; bra för miljön och jobben samtidigt som det ger en möjlighet för svenska företag att utvecklas för att kunna exportera teknik och know-how. Men idag satsar vi mer på att tillföra systemet förnybar energi än att minska den ineffektiva användningen. Det kostar onödigt mycket för samhället. Politiken borde göra mer, skriver tio branschföreträdare.

>> Läs mer på altinget.se

 

Habitat 3: Biologisk mångfald prioriteras inte när FN skissar på framtidens boendemiljö

I dagarna höll FN ett viktigt möte om vårt framtida boende och utvecklingen av våra städer: konferensen Habitat 3. Tyvärr saknas vissa viktiga bitar i den programförklaring som mötet tog fram. Inte minst åtgärder för att skydda den viktiga biologiska mångfalden.

>> Läs mer på wwf.se

 

Hundratusentals delfiner, tumlare och valar dör varje år som bifångst

Förra veckan arrangerade den Internationella valfångstkommissionen (IWC) ett möte i Slovenien där över 80 länder deltog. Förutom fokus på Japans starkt kritiserade "vetenskapliga" valprogram diskuterades också andra viktiga ämnen som bifångster i fisket. Varje år faller minst 300 000 delfiner, tumlare och valar offer som bifångst när de av misstag fastnar i fiskenät.

>> Läs mer på wwf.se

 

Historiskt luftfartsavtal slår ned på utsläppen

Oreglerade koldioxidutsläpp från flyg är en av de snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser som driver den globala klimatförändringen. Vore den internationella luftfartssektorn var ett land, skulle det hamna bland de topp tio värsta utsläppsnationerna. Nyligen togs ändå ett viktigt första steg för att begränsa flygets skenande utsläppsnivåer. 
>> Läs inlägget och fler nyheter på climate-energy.blogs.panda.org

 

Foto: Christopher Courteau / WWF

Ökat skydd för många arter på CITES-möte i Sydafrika

En stor framgång för naturen och ökat artskydd. Det står klart sedan CITES-mötet i Johannesburg i Sydafrika - som reglerar handel med hotade djur och växter - avslutats i veckan. Mer än 180 länder röstade för att behålla det internationella förbudet mot elfenbenbenshandel och noshörningshorn.

>> Läs mer på wwf.se

 

 

Hållbarhet 2016, seminarium 1: Förtroendekapitalet

Under 2016 arrangerar Sveriges Kommunikatörer "Hållbarhet 2016", en seminarieserie om hållbarhet, ansvar och värdeskapande. Serien vänder sig till dig som vill ligga i framkant när det gäller hållbarhet. Det första seminariet är den 28 oktober kl. 09.30-13.30. Bland talarna medverkar Magnus Emfel, senior rådgivare inom hållbar ekonomi på Världsnaturfonden WWF. 

>> Läs mer och anmäl dig på sverigeskommunikation.se

 

 

Låt årets julgåva göra märkbar nytta!
Vartannat andetag kommer från haven - dör det syreproducerande havet, så dör även vi. Vill ditt företag hjälpa Världsnaturfonden WWF i arbetet för att rädda haven, låt årets julgåva till anställda och kunder gå till WWF. Som tack får ditt företag diplom, webbannonser och vykort som ni kan dela med andra.

>> Skänk företagets julgåva här

 

 

 

Tyskland vill förbjuda bensinbilar från 2030

För att uppnå klimatmålen och minska koldioxidutsläppen med 95 procent till 2050, vill Tyskland stoppa nyproduktion av bensin- och dieselbilar från 2030.

>> Läs mer på di.se

 

CO2-nivåer markerar en ny era

Nivåerna av CO2 i atmosfären beräknas under 2016 för första gången överstiga riktmärket 400 ppm,  enligt Meteorologiska världsorganisationen (WMO).

>> Läs mer på bbc.com

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.