Köp naturkork - bevara Sydeuropas korkekskogar


 

2004-02-05

Genom att köpa vin med äkta naturkork kan vi hjälpa till att bevara korkekskogarna i Spanien och Portugal för framtiden. Det menar Världsnaturfonden WWF som ser att den ökande trenden för plastkorkar och bag-in-boxviner slår undan benen för naturkorken.

- Skogarna med korkek är ett unikt ekosystem som utvecklats under hundratals år och skapat en näring i ekologisk balans. Tvärtemot vad många tror är utvinningen skonsam och marken viktig som betesmark för andra djur. Korken kommer från den yttre barken på träden som skördas vart nionde år. När odlingen blir mindre lönsam äventyras också en rad värdefulla livsmiljöer för tranor, panterlo och kejsarörn.

- Varje år tillbringar exempelvis tranorna som häckar i norra Sverige vintern nere i Sydeuropas korkekskogar. Stora delar av Europas tranpopulation hotas om skogarna i Spanien och Portugal försvinner, säger Hans Berglund, skogschef på WWF.

När korkekskogarna försvinner eller skötseln försämras ersätts de av ett skogsbruk som inte är lika anpassat för den känsliga medelhavsnaturen. Riskerna för bränder ökar också när skogarna inte längre betas. Ett exempel är eucalyptus och granplanteringar som brinner lättare i det torra klimatet.

Orsaken till nedgången är att många av de nya vinländerna som USA, Chile och Australien i större utsträckning använder plastmaterial i sina korkar. Problem med oxidation och kork- deffekter har bidragit till att plast och skruvkorkar ökar. I Nordafrika som hyser hälften av korkekarealen sköts inte skogarna på rätt sätt, vilket gör att de degraderas. Även i Spanien och Portugal saknas långsiktiga skötselplaner, vilket hotar återväxten i framtiden.

-Genom att fråga efter vin med naturkork kan vi bidra till att uppmärksamma korkskogarna som är en viktig del av vårt miljö- och kulturarv. En positiv nyhet är att det globala skogscertifieringssystemet Forest Stewardship Council, FSC ska börja certifiera skog i Tunisien och Marocko. Förhoppningsvis kan vi om några år kunna köpa FSC-märkta korkar, säger Lars Kristoferson.

Korkekskogarna vid Medelhavet är en av de värdefulla ekoregioner som pekats ut av WWF som kräver extra skydd för att bevaras för framtiden.

 

Fakta:

Vinkorkar svarar för 90 procent av användningen. De största arealerna av korkekskogar finns i Portugal 32%, Spanien 22%, Algeriet 18%, Marocko 15%, Frankrike 4,5%, Tunisien 4,3 % och Italien 3,7%. De största producenterna är Portugal (54 % ), följt av Spanien 26%, Algeriet 6%, Italien 5%, Marocko 4%,Tunisien, 3% och Frankrike 1%.
Läs mer

 

För mer information:

Marie von Zeipel, pressekreterare 08-624 74 03, 070-629 10 77
Hans Berglund, skogschef 08-624 74 37, 073-663 55 60
Lars Kristoferson, generalsekreterare, 08-624 74 02, 070-371 69 04
Senast uppdaterad 2007-09-28
Fler pressmeddelanden
Pluggannonser
Pluggannonser för fri användning. Ladda hem i PDF-format.
Pluggar — Tropikskog
Pluggannonser för fri användning. Ladda hem i PDF-format.

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se