WWF avslöjar kemikalier i maten:

Svensk strömming giftigast i Europa


2006-09-21 

Varje dag omges vi av en mängd kemikalier - alltifrån maten vi äter till luften vi andas. WWF avslöjar i en färsk studie på mat från sju EU-länder att vanliga mjölkprodukter, kött och fisk innehåller bekämpningsmedel, mjukgörare och bromerade flamskyddsmedel. Den högsta halten av det förbjudna miljögiftet PCB i Europa spårades i strömming från Östersjön. Svensk köttfärs toppar listan med höga halter av flamskyddsmedel.

- Samma kemikalier som förekommer i maten har också hittats i blodet hos människor och i naturen. Det visar att det vi äter har betydelse för hur kemikalier hamnar i blodet. Vi omges av en giftcocktail som är oroande på lång sikt, säger WWFs generalsekreterare Lars Kristoferson.

WWF:s rapport ”Chain of Contamination: the food link”, visar att födan är en viktig länk i kedjan, alltifrån tillverkningen till hur kemikalierna slutligen hamnar i människokroppen och vidare ut i naturen. Det gäller särskilt långlivade och bioackumulerande ämnen som DDT, PCB och bromerade flamskyddsmedel. Kemikalier hamnar i miljön via industriutsläpp, transporter och lagring av avfall samt i vår konsumtion av datorer, TV-apparater och hygienartiklar.

WWFs matundersökning bygger på prover från 27 olika livsmedelsprodukter från sju EU-länder, inköpta i vanliga butiker. Strömming och köttfärs är två svenska livsmedel som undersökts. Proverna har analyserats på det holländska laboratoriet TNO för miljögifter. Mjölkprodukter, kött, fisk, bröd, honung och olivolja testades vad gäller åtta grupper av kemikalier; klororganiska bekämpningsmedel, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen (t ex PFOS), ftalater, tennorganiska föreningar, alkylfenoler och konstgjorda myskämnen. 

Giftrester hittades i alla testade livsmedelsprodukter. Olivolja, ost och kött innehöll ftalater. Fisk och renkött innehöll förbjudna klororganiska bekämpningsmedel, flamskyddsmedel fanns i kött och ost och konstgjorda doftämnen samt tennorganiska föreningar hittades i fisk. I Sverige innehöll den testade strömmingen den högsta halten av såväl PCB som fluorerade ämnen (PFOS).

- Att strömmingen uppvisar anmärkningsvärt höga halter visar att Östersjön fortfarande är starkt förorenad. Trots att halterna inte är något akut hot mot vår hälsa är vi oroade över de långsiktiga effekterna. Allt fler forskningsrapporter visar att även låga doser kan ge cancer i djurförsök, störa fortplantningen och påverka växande barn och foster. Här talar vi inte om enstaka ämnen utan om  en cocktail av gifter, säger Lars Kristoferson.

- Eftersom vi befinner oss högst upp i näringskedjan är vi människor särskilt utsatta för kemikalier i maten. En del av dessa kan påverka olika hormonsystem i kroppen och därmed öka risken för folksjukdomar som fetma, diabetes, olika typer av cancer och kan leda till fertilitetsstörningar,   säger Ingemar Pongratz vid Karolinska Institutet och vice koordinator för EU-nätverket CASCADE som forskar om kemikalier i mat.

Senare i höst kommer EU-parlamentet att rösta om den nya kemikalielagstiftningen REACH.
Lagen är tänkt att skärpa kontrollen och informationen om kemikalier. Industrins  starka lobbyarbete mot den föreslagna kemikalielagstiftningen har dessvärre försvagat det ursprungliga förslaget kraftigt. En majoritet av lågvolymkemikalierna undantogs exempelvis från kravet på testning.

WWF uppmanar nu politiker över partigränserna att kämpa för ett starkt REACH. Substitutionsprincipen måste bli obligatorisk, vilket togs bort i ministerrådets förslag förra året.  De värsta kemikalierna, t ex hormonstörande ämnen, måste ersättas med mindre skadliga alternativ.  Ansvarsprincipen för kemikalier i låga volymer och rätten till information för konsumenter och företag längre ned i distributionskedjan, är viktigt.
  

För frågor, kontakta:

Lars Kristoferson, generalsekreterare WWF, 08-624 74 02, 070-37 1 69 04
Inger Näslund, marinbiolog WWF, 08-624 74 09, 070-105 30 57
Ingemar Pongratz, vice koordinator CASCADE, Karolinska Institutet, mobil 0702-372
Marie von Zeipel, pressekreterare, 08-624 74 03, 070-629 10 77 e-post: marie.vonzeipel@wwf.se
 

Besök WWFs internationella pressrum på www.panda.org
Senast uppdaterad 2007-10-01
Bild att ladda ner
Strömming. Här
Foto: Germund Sellgren