Nu överkonsumerar vi jordens resurser med 30 procent


2007-10-06

Om vi fortsätter att leva som idag behövs det två jordklot år 2050 för att klara vår livsstil. Den 6 oktober inträffar Overshoot Day - den dag då vi har då vi överskridit årets produktion av ekologiska resurser och tjänster.

- Det innebär att räntan är slut och att vi lever på kapitalet. Vi konsumerar 30 procent mer av jordens förnyelsebara tillgångar än vad jorden kan återskapa på ett år. Det är en väckarklocka som vi inte bara kan stänga av och vänta på nästa signal. Om trenden fortsätter kommer vi att behöva många fler planeter att försörja mänskligheten, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Fram till 1987 använde mänskligheten inte mer av jordens resurser än vad naturen själv hann med att förnya. I år har vi nått Overshoot Day - den ekologiska skuldens dag - nästan en månad tidigare än  när den inträffade år 2000. Den negativa trenden tycks hålla i sig och dagen riskerar att infalla tidigare för varje år som går.

En invånare i USA eller Kanada lämnar ett ekologiskt fotavtryck efter sig som är dubbelt så stort som en europés och sju gånger större än en asiats eller afrikans. Genomsnittet per person ligger på 2,2 hektar medan det egentliga utrymmet uppgår till 1,8 hektar per världsmedborgare. Svenskarna ligger på åttonde plats med 6,1 hektar jämfört med övriga EU-medborgaren vars fotavtryck är cirka 4,8 hektar per person.

Orsakerna till svenskarnas stora fotavtryck är flera, bland annat hög energikonsumtion. Svenskarna bor stort och använder stora och bränsleslukande bilar. Vi konsumerar också stora mängder trä och papper.  Fotavtrycket dras upp av att vi äter förhållandevis mycket kött, som är energikrävande att ta fram. En av de största bovarna är användningen av kol, gas och olja  som niodubblats mellan 1961 och 2001.

- Sverige kan bli en föregångare bland annat på klimat- och energiområdet genom utveckling och export av hållbara energilösningar. Det är en av de viktigaste utmaningarna inför vårt ordförandeskap i EU 2009, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

- Vi har både kunskap och teknik för att genomföra de smarta lösningar som krävs för att ställa om vårt levnadssätt. Det som måste till nu är vilja och politisk handlingskraft, säger Carina Borgström Hansson, projektledare för ekologiska fotavtaryck på WWF.

WWF driver bland annat fram urbana boendeprojekt på fem kontinenter med namnet "One Planet Living Communities". Fokus ligger på energieffektiva hus, transporter och matförsörjning som ska skapa högsta livskvalité på fotavtryck mindre än 1,8 hektar. Senaste framgången i detta projekt är beslutet att bygga en helt solenergidriven stad i Förenade Arabemiraten, det land i världen som idag har störst fotavtryck per person (näst efter USA).

- Här har vi bra och tydliga exempel på att mindre fotavtryck inte behöver innebära sämre levnadsstandard och livskvalité. Flera studier visar dessutom att den upplevda lyckan faktiskt kan minska i resursslösande och högkonsumerande livsstilar, avslutar Carina Borgström-Hansson.

I WWFs rapport Living Planet Report (2006) hamnade Sverige på åttonde plats när det gäller våra ekologiska fotavtryck.

Det globala fotavtrycksnätverket startades 2003 och består idag av mer än 70 olika myndigheter, forskningsinstitut och ideella organisationer, däribland WWF. VD och en av grundarna av fotavtrycksnätverket är forskaren Mathis Wackernagel från Schweiz.
 

För frågor, kontakta:

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
 
Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF
Tfn: 070-105 30 55

Carina Borgström-Hansson, fotavtryckexpert WWF
070-885 51 85
E-post: carina.borgstrom-hansson@wwf.se  
 

Besök WWFs internationella pressrum på www.panda.org
Senast uppdaterad 2007-11-18
 
 
 
Bild för nedladdning
© WWF-Canon / Martin HARVEY
© WWF-Canon / Martin HARVEY
Frågor och svar

Vad menas med ekologiskt fotavtryck?

Det är ett sätt att beräkna hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta som går åt till vår konsumtion – allt från den mat vi äter till avfallet vi lämnar efter oss. En persons sammanlagda fotavtryck består av en massa små ytor runt om på jorden som går åt för att klara vår livsstil. En vanlig frukost har till exempel satt avtryck på många olika platser i världen. 
 

Hur många jordklot använder mänskligheten idag?

Vi lever över våra tillgångar och använder tillsammans förnyelsebara resurser som motsvarar produktionsförmågan hos 1,3 jordklot. Det innebär att det tar jorden 15 månader att återskapa vad vi konsumerar under 12 månader. På bankspråk är det att leva på kapitalet och inte på räntan. Om alla på jorden skulle leva som vi i Sverige skulle det behövas 3,4 jordklot medan en amerikansk livsstil skulle kräva 5,3 jordklot.
 

Hur kan vi vända trenden?

Vi måste få in jordens förnyelsebara förmåga som en budgetpost både hos företag och regeringar, och starta med att förändra saker som är tröga och tar lång tid, exempelvis vår infrastruktur. En långsammare befolkningstillväxt är också avgörande och gynnar kvinnor, barn och ekonomin. Ett intensivt utvecklingssamarbete inom teknik, samhällsplanering och hållbara livsstilar är nödvändigt.

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se