Klimatinnovationer kan bidra till att lösa klimatfrågan


2008-03-14

Klimatinnovationer kan bli viktiga bidrag för omställningen till en smart lågutsläppsekonomi. Det menar Världsnaturfonden WWF och organisationen Global Focus som idag lanserar en rapport om hur Sverige med hjälp av klimatentreprenörer och affärsmöjligheter kan bidra till detta. Men WWF kräver nu att regeringen storsatsar.

– Regeringen måste gå från ord till handling. Prislappen ligger runt 4 miljarder kronor om vi ska lyckas med utveckling, kommersialisering och export av hållbara energilösningar, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Som en av världens ledande miljöorganisationer hoppas WWF kunna lyfta fram innovationsföretag som en del av klimatlösningen.
 
– WWF har under flera decennier arbetat för att bevara hotade arter och unika livsmiljöer. Men vi jobbar nu utifrån ett bredare perspektiv och är övertygade om att vi måste tänka nytt och större för att lösa den komplexa klimatfrågan. Vi satsar nu på att stödja spridningen av innovationer, speciellt med inrikting på snabbväxande ekonomier som Kina och Indien, säger Lasse Gustavsson.
 
Med hjälp av en rad experter har WWF valt ut tolv klimatentreprenörer och nystartade företag som skulle kunna utvecklas till svenska exportsuccéer. Rapporten ”12 Klimatentreprenörer – innovationer för en lågfossil framtid”, som tagits fram av det WWF-stödda initativet Global Focus, tar upp allt från solenergi till biogas och intelligenta värmesystem.
 
– De utvalda klimatentreprenörerna får ses som symboler för den viktiga klimatinnovationsresa som vi just har påbörjat, säger Barbara Evaeus, ansvarig för WWFs klimatkommunikationsarbete. Företagen har förutsättningar att till år 2020 minska koldioxidutsläppen med 5-6 gånger Sveriges årliga nationella utsläpp.

 – Klimatförändringen kommer bara att kunna hållas under kontroll om världen lyckas forma en attraktiv vision av det fossilfria samhället. Vi måste lyckas utveckla teknik för att nå dit och lyckas sprida både visioner och teknik globalt, säger Lasse Gustavsson.
  

De 12 utvalda klimatentreprenörerna är:

Air to Air
Arontis
Capital Cooling Europe AB
Ecoera
Morphic Technologies
NordIQ
Parans Solar Lightning
Picoterm
REHACT
SkyCab
Svensk Rökgasenergi
Vertical Wind.

Läs mer om klimatentreprenörerna på: www.wwf.se/climatesolver 
 

För frågor, kontakta:

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF, 070-39 39 030

Stefan Henningsson, projektledare klimatinnovation WWF,
08-546 57 515, mobil 070-579 92 91
 
Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF
Tfn: 070-105 30 55
 
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
 
 

Besök WWFs internationella pressrum på www.panda.org
Senast uppdaterad 2008-11-10
 
Rapport för nedladdning
Fakta
GlobalFOCUS är ett student-initiativ grundat av WWF som arbetar med klimatentreprenör-skap. Målet är att ställa om från ett fossilintensivt till ett lågfossilt samhälle genom att uppmärk-samma klimatentreprenörer.
 
Rapporten har tagit fram 12 av de mest intressanta klimatentre-prenörerna i Sverige ur ett globalt perspektiv.

Klimatinnovationerna har valts ut av en 8-mannajury bestående av teknik-, innovations-, och  marknadsexperter från Sverige, Kina och Indien. Där ingår bland annat Ola Alterå, statssekreterare på Näringsdepartementet samt en rad professorer, bl a Uppsala-professorn Mats Leijon.
Det här vill WWF
Världsnaturfonden WWF föreslår att:
  • klimatinnovationer blir ett viktigt inslag i Sveriges forsknings- och innovationspropositionen som läggs fram 2008 samt att denna linje drivs inom hela EU,
  • staten ser till att aktivt söka upp de innovatörer som sitter på viktiga pusselbitar för att bidra till lösningen på ett enormt politiskt problem snarare än passivt låta dessa hamna mellan stolarna på olika myndigheter,
  • regelverket ses över för att undgå begränsning till 50% statlig finansiering för Sveriges bästa klimatinnovationer i tidigt skede,
  • årliga medel avsätts till dessa innovationer så att de kan komma ut snabbt på marknaden.