Sverige toppar klimatrankning

2009-07-03 

EU-länderna med Sverige i täten leder Världsnaturfonden WWFs klimatrankning inför G8-toppmötet i Italien 8-10 juli där världens mäktigaste industriländer möts. Kanada och Ryssland intar jumboplatsen medan USA klättrat upp från botten. Men inget industriland klarar att hålla temperaturökningen under 2 grader med nuvarande åtgärder. 

– Ett positivt ledarskap från Sveriges sida inom EU kan göra mycket stor skillnad. Reinfeldt har nu chansen att leda världen på ett sätt som är bra för både finanskrisen och klimatet, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWFs klimatrankning – G8 Climate Scorecards 2009 – har bedömt världens mäktigaste industriländers insatser på klimatområdet samt gjort en jämförelse med EUs nya ordförandeland – Sverige. De fem största utvecklingsländerna finns också med.

Sverige är sammantaget bäst i klassen, följt av Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Italien och Japan hamnar längre ned på listan. Kanada, Ryssland och USA ligger längst ned trots att USA är på väg att förbättra sin profil. Rankningen omfattar allt från utsläppsminskningar sedan 1990, satsning på förnybar energi, ledarskap och klimatåtgärder för framtiden.

G8-länderna släpper ut mest och har det största ansvaret, men gör inte tillräckligt, konstaterar WWF. Flera EU-länder har klarat Kyoto-överenskommelsens mål när det gäller utsläppsminskningar men har inte tillräckligt långtgående krav inför 2020. Vägen till det energieffektiva, lågfossila samhället – med stor potential att skapa gröna jobb och välstånd i både rika länder och utvecklingsländer – är fortfarande lång.

– Det är bråttom, poängterar Lasse Gustavsson. G8-länderna har stora möjligheter att kraftsamla inför klimatmötet i Köpenhamn i december. Sverige har som ordförandeland i EU en unik global möjlighet att visa mod och ledarskap som tillfälligt inbjuden i de allra mäktigaste politiska kretsarna såsom G8 och Major Economies Forum (MEF). Vi vill höra Reinfeldts höga och klara röst för en mer proaktiv klimatpolitik – snarare än att dra ner ambitionerna till EUs minsta gemensamma nämnare som är alldeles för låg.
 
Att Sverige sedan länge satsat på koldioxidskatt är viktigt och drar upp Sveriges betyg, men det är långt ifrån tillräckligt. Kraftfulla och smarta investeringar i förnybar energi kan öppna upp för jobb i nya och växande innovativa företag världen över. Där har Tyskland visar ett större ledarskap än Sverige.

För Sveriges del är det förbättringar från 1990 och läget idag som drar upp betyget mest jämfört med andra länder. När det gäller planerade klimatåtgärder för framtiden så är Sverige en mindre självklar ledare och får gul snarare än grön lampa. Ett exempel är finansiering inom klimatavtalet, ett område där Storbritannien försöker driva på den globala ambitionen. I denna viktiga fråga har Sverige hittills mest bromsat diskussionen inom EU-gruppen genom att blockera innovativa förslag i förhandlingarna som kan generera tillräckligt mycket pengar på global nivå. 


För att hjälpa alla intresserade att hålla koll på det viktiga G8 mötet och efterföljande möte med Major Economies Forum så har WWF lanserat Face the G8. http://facetheg8.panda.org.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 070-105 30 55
 
Stefan Henningsson, klimatchef, WWF
Tfn: 070-579 92 91
 
Marie von Zeipel, pressanvarig WWF
Tfn: 070-629 10 77
 
 
Senast uppdaterad 2009-07-03
 
 
Fakta: Klimatrankningen
WWFs klimatrankning av G8-länderna har gjorts av Ecofys, WWF och försäkringsbolaget Allianz med syftet att kartlägga ländernas klimatprofil. Utsläpp av koldioxid från 1990 och framåt, förverkligande av Kyoto-målen, andelen förnybar energi, utsläpp av CO2-utsläpp per person och från elsektorn, beslutade klimatåtgärder och policies för framtiden, ingår i granskningen.