Energismarta investeringar ger klimatnytta och gröna jobb


2009-11-20 

Tyskland, Mexiko och USA har tagit fram några av världens smartaste strategier för att minska energianvändningen. Energisnåla byggnader, inmatningstariffer för el och kollektiva transportsystem är bra både för ekonomin, klimatet och jobben, visar en ny WWF-rapport som jämfört hundratals energisatsningar i G20-länderna.

Bäst resultat får Tysklands storsatsning på energieffektivisering i byggnader och inmatningstariffer för el från förnybara källor. Systemet har prövats i ett 50-tal länder, däremot inte i Sverige.

Rapporten ”Scorecards on best and worst policies for a green new deal” lyfter också fram Mexikos nätverk för effektiva snabbussar i mångmiljonstäderna. De gynnar både miljö, hälsa och ekonomi. Kinas program för att effektivisera energianvändningen – med målet att minska koldioxidutsläppen med 250 miljoner ton under 2006-2010 i de 1 000 mest energiintensiva företagen – har varit framgångsrik.

Högt rankat är USAs program för stöd till låginkomstfamiljer som vill satsa på isolering och energisparåtgärder i sina hem med hjälp av vindkraft, solenergi, geotermisk energi och bioenergi.

Studien har tagits fram av Ecofys och Germanwatch för WWF och E3G . Den granskar satsningarna utifrån lönsamhet, klimatnytta och spridningseffekter. I den ingår sex EU-länder plus Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Indonesien, Japan, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet och USA.

– Granskningen visar att åtgärderna både är klimateffektiva, stimulerar ekonomin och skapar många nya jobb, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

 I nästa investeringsvåg för grön infrastruktur behövs klimatfinansiering för att hjälpa utvecklingsländer att investera i lågfossila ekonomier och anpassa sig till klimatförändringar,

– Ekonomiska styrmedel och offentliga medel för större investeringar visar sig vara mer effektiva än EUs utsläppshandelssystem, säger WWFs klimatchef Stefan Henningsson.

Dåliga och olönsamma exempel på investeringar är subventioner till gruvnäring, energiintensiv industri, kärnkraft och slösaktig vattenhantering i torkdrabbade områden, säger rapporten. Bland annat får de tyska kolgruvorna kraftiga subventioner.

– Industriländerna måste satsa på långsiktiga planer med nollutsläpp som en del av arbetet mot en lågfossil ekonomi efter klimatmötet i Köpenhamn, avslutar Lasse Gustavsson.


Läs rapporten på:

 


För mer information, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55

Stefan Heningsson, klimatchef, WWF
Tfn: 08-546 57 515, 070-579 92 91

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
E-post: marie.vonzeipel@wwf.se  
 
 
 
Senast uppdaterad 2009-11-20