Bergsgorilla. Andy Rouse / WWF-Canon

 

 

WWF anmäler företaget Soco för planerad oljeexploatering i Virunga


WWF har tidigare anmält det engelska oljeföretaget Soco för att bryta mot OECDs (Organisation for Economic Co-operation and Development) regler när man planerar för oljeexploatering av områden i och runt Virunga nationalpark i östliga Demokratiska republiken Kongo. Bolagets handlande strider mot de riktlinjer som rör naturvård och mänskliga rättigheter som OECD satt upp. Nu väntas svar snart från OECD.

 

AGERA NU OCH SKRIV PÅ FÖR ATT STOPPA SOCO I VIRUNGA


–  Socos handlande riskerar att förstöra den unika miljön och hotar områdets människor och vilda djur. Soco har nu bara en väg att gå för att följa OECDs riktlinjer och det är att helt dra sig tillbaka från Virunga och avsluta samtliga oljeexploateringsplaner omgående och
 för gott i området, säger Lasse Gustavsson, naturvårdschef på WWF International.

 

Soco har missbrukat sitt fortroende när företaget med hjälp av statlig säkerhetstjänst tryckt ned den lokala oppositionen mot oljeexploateringen. Människor i området har fått bristfällig information om vad miljökonsekvenserna blir vid storskalig oljeutvinning i Virunga. Vidare har bolaget tecknat en klausul i sitt avtal med myndigheterna där det står att företaget inte behöver ta hänsyn till kommande lagar som rör mänskliga rättigheter och natur och miljöskydd.

Virunga  Foto Martin Harvey / WWF-Canon 

 

Socos egen miljökonsekvensutredning visar att oljeexploateringen i Virunga kan orsaka miljöfarliga utsläpp, förstöra viktiga livsmiljöer för djur och växter och medföra att området öppnas upp för mer tjuvjakt. Exploateringen kan dessutom skada lokalbefolkningens hälsa och de naturresurser som berör runt 50 000 människor.


Virunga nationalpark är Afrikas artrikaste nationalpark och ett av kontinentens äldsta världsarv. UNESCOs världsarvskommitté vidhåller att oljeexploatering inte är förenligt med den så kallade Världsarvskonventionen. Kommittén har begärt att samtliga oljeexploateringstillstånd för Virungaområdet dras tillbaka.


När Demokratiska republiken Kongo avsatte Virunga nationalpark som världsarv var det ett bindande avtal med världssamfundet att området skulle bevaras för kommande generationer. WWF skriver i sin anmälan till OECD att Soco bryter mot OECDs regler som säger att företag ska respekterar nationella lagar och internationella överenskommelser.


Östligaste delen av Demokratiska republiken Kongo, där Virunga nationalpark ligger, är en krigszon. Både OECD och FN uppmannar företag som arbetar i krigsområden att vara särskilt försiktiga och respektera mänskliga rättigheter. Soco har inte lagt fram bevis på att de analyserat läget när det gäller frågor som rör mänskliga rättigheter.   

  
OECDs riktlinjer gäller för samtliga multinationella företag och Storbritannien var ett av ursprungsländerna i OECD när organisationen grundades 1961 för avancerat ekonomiskt och socialt globalt samarbete. En WWF-rapport visar att Virunga nationalpark är värd 1,1 miljarder dollar med ett hållbart nyttjande och kan ge 45 000 nya jobb för de närboende.

 

Fakta

Virunga nationalpark är det starkaste fästet för jordens sista 880 bergsgorillor. I Virungabergen, som består av tre sammanhängande nationalparker som spänner över Kongo, Rwanda och Uganda, lever just nu totalt 480 gorillor. Virungaparken rymmer en mycket rik och varierad natur med högalpina ängar, snöhöljda toppar på Rwenzori berget till stäpp, savann, träskmark nere i låglandet och olika typer av tropisk regnskog. Nationalparken är också en av de platser som har högst artrikedom av vilda däggdjur i världen. Här lever bland annat tre människoapor: bergsgorilla, låglandsgorilla (Grauers gorilla) och schimpans.

Parkens mångfald av miljöer har skapat livsrum för arter som lejon, elefanter och andra savannlevande arter, och inne i regnskogen finns den endemiska Okapin. Virunga är också känd för sina flodhästar, den har en population på 30 000 individer, som dock har minskat dramatiskt de senaste åren och som skulle påverkas mycket negativt av en oljeexploatering. Vattendragen är viktiga för insjöfiske och viktiga för matförsörjningen i regionen, vilka också kommer att hotas av oljeborrning.

 

träskonäbb naturepl.com Edwin Giesbers WWF- Canon
Träskonäbben lever i Virungas träskmarker. Virunga nationalpark är Afrikas artrikaste med 706 fågelarter noterade. Av däggdjur finns det hela 208 arter.


 

Senast uppdaterad 2014-02-14