Kapstaden koras till årets globala klimatstad 2014

2014-03-28

Vancouver, Kanada: Kapstaden har av en internationell jury utsetts till internationell klimatstad – Global Earth Hour Capital 2014 – i WWFs stadsutmaning. Staden prisas för åtgärder för att bekämpa klimatförändringar, satsa på förnybar energi och att öka livskvalitén för medborgarna.

 

 

Kapstaden efterträder förra årets vinnare, Vancouver i Kanada.  Med i sluttampen för Earth Hour City Challenge fanns 14 finalister – däribland Stockholm – som utsågs till Sveriges klimatstad den 11 mars, men inte vann finalen internationellt. Stockholm belönas nu med ett hederspris av den internationella juryn – tillsammans med Köpenhamn, Chicago och Seoul –  för sina ambitiösa satsningar på förnybar energi.

– Kapstaden har tagit ett helhetsgrepp och är pionjär i Afrika med att anta en klimat- och energistrategi som kopplar till utvecklingsfrågor kring mat, energi och vatten. Staden är en förebild för en hållbar stadsutveckling i regionen med en rad program och åtgärder som kan inspirera andra, säger Carina Borgström-Hansson, ledare för Earth Hour City Challenge.

Mer än 40 procent av invånarnas varmvatten kom tidigare från koleldad el, men nu satsar man stort på solvärmt vatten. Målet är att minska energianvändningen med 5 procent. När det gäller transporter har stora satsningar gjorts på cykelbanor och ett regionalt cykelbanenät är på väg att byggas upp.

Staden jobbar också ambitiöst med att energieffektivisera när hus byggs om och trafikljusen har bytts ut. Beslutsfattarna har också drivit en livsstilskampanj bland anställda och i bostadsområden kring vatten, avfall, energi och biologisk mångfald. Staden driver miljöskolor med aktiviteter för elever och lärare.

– Kapstaden visar hur en stad i ett utvecklingsland kan ta omedelbara och konkreta åtgärder mot klimatförändringarna, trots landets beroende av fossila bränslen. Världens ledare som har ansvaret för ett internationellt klimatavtal i Paris nästa år måste nu stötta städernas och ländernas klimatåtgärder, säger David Miller, generalsekreterare för WWF i Kanada, värd för prisceremonin i kanadensiska Vancouver.
 
Det växande intresset att delta i Earth Hour City Challenge avspeglar en stark efterfrågan från städerna att bli uppmärksammade för klimatåtgärder – och att minska beroendet av fossila bränslen för att säkra välfärden för sina medborgare, enligt WWF.

Fakta: Över 160 städer från 14 länder deltog Earth Hour City Challenge 2014 som arrangerades globalt för andra gången (startade i Sverige 2011).  Deltagarna rapporterar utsläpp, åtaganden och åtgärder till en internationell plattform. Samarbete sker med det globala nätverket för hållbara städer ICLEI, med finansiellt stöd av Svenska Postkodlotteriet.

En internationell expertjury bedömer hur ambitiöst, innovativt och trovärdigt städernas arbete är när det gäller klimatsmarta och hållbara lösningar för energi, boende och transporter – och omställningen till förnybar och hållbar energiförsörjning.

De 14 finalisterna i världen var: Belo Horizonte, Brasilien, Bryssel, Belgien, Chicago, USA, Coimbatore, Indien, Köpenhamn, Danmark, Edmonton , Kanada , Villmanstrand , Finland, Mexico City, Mexiko, Monteria, Colombia, Muangklang, Thailand, Semarang, Indonesien, Seoul, Sydkorea samt Stockholm, Sverige.
 
We Love Cities: 300 000 röster kom in till sajten www.welovecities.org  
På delad förstaplats kom Medellin i Colombia och Khunhan i Thailand.

Juryn för Earth Hour City Challenge består av:
• Gino van Begin, generalsekreterare för ICLEI
• Martha Delgado, sekretariatet för Global Cities -konventionen om klimat
• Seth Schulz , C40 Cities Climate Leadership Group
• Christiana Figueres , UNFCCC
• Simon Giles , , Accenture Global,
• Dan Hoornweg och Jeff Boyce, University of Ontario Institute of Technology
• Gil -Hong Kim, Asiatiska utvecklingsbanken
• Aromar Revi , Indian Institute of Human Settlements
• Alex Meira da Rosa, Interamerikanska utvecklingsbanken

Senast uppdaterad 2014-03-28

 

Bilder på årets globala klimatstad 2014: Kapstaden

Kapstaden fotat från ovan med fisheyeobjektiv. Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Kapstaden fotat från ovan med fisheyeobjektiv. Foto: Martin Harvey / WWF-Canon.

 

Tåg längs kusten vid Kapstaden. Foto: Bruce Sutherland / City of Cape Town.
Tåg längs kusten vid Kapstaden. Foto: Bruce Sutherland / City of Cape Town.

 


Kewtown i Kapstaden genomför gröna projekt för att skapa jobb och utveckling, bra lekplatser för barn och parker för allmänheten. Foto: Sustainable Energy Africa.


Foto: Sustainable Energy Africa
Genom Kuyasa CDM Project har 2300 hem i Khayelitsha blivit utrustade med soldrivna vattenvärmare, takisolering och lågenergilampor – vilket genast gav positiv påverkan ur såväl social, hälsomässig som ekonomisk synvinkel. Foto: Sustainable Energy Africa


Foto: City of Cape Town.
Kapstaden satsar stort på cykelbanor för att minska koldioxidutsläppen. Denna bild är tagen i Milnerton med Taffelberget i bakgrunden. Foto: City of Cape Town.


Foto: City of Cape Town.
Stadens invånare uppmuntras att starta små ekologiska odlingar för självhushållning och försäljning. Foto: City of Cape Town.