Foto: Shutterstock

 

 

Så kan naturen göra Europas ekonomi mer hållbar

En ny rapport från WWF visar att en mer effektiv resursanvändning skulle kunna skapa 20 miljoner jobb och värden i EU-länderna som motsvarar det nya investeringspaketet från kommissionen – över 300 miljarder euro per år. 
 
EU Foto: Lisa Blue / iStockphotoWWF-rapporten, “Från kris till möjlighet: fem steg till hållbara ekonomier i Europa”, släpps i samband med att EUs 28 ekonomi- och finansministrar möts i Bryssel för att diskutera den strategiska investeringsfonden (Junckerplanen som ska mobilisera 315 miljarder euro, cirka 3 000 miljarder kronor de närmaste tre åren). 
 
WWFs färska rapport visar att den ekologiska katastrof som närmar sig troligen kommer att överskugga den nuvarande ekonomiska krisen, vilket är i linje med Europeiska Miljöbyråns senaste rapport, Europas miljö – tillstånd och utblick 2015.                          

Översvämningar har de senaste tio åren kostat mer än 150 miljarder euro och skador från luftföroreningar omkring 537 miljarder euro per år. EUs industrier importerar varje år råvaror till ett värde av mer än 300 miljarder euro - råvaror som inte längre går att hitta i Europa.
 
Rapport Från kris till möjlighet: fem steg till hållbara ekonomier i Europa– Målet är att få ett Europa som producerar och konsumerar inom ramarna för en planet. Om alla levde som en genomsnittlig EU-invånare skulle det behövas 2,6 jordklot. Vi behöver en politik som bevarar naturresurserna och säkrar en effektiv ekonomi. Det bidrar till trygga jobb och välstånd för dagens och framtida generationer, säger Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare på Världsnaturfonden WWF. 
 
En satsning på hållbara ekonomier kan generera värden som gör att 20 miljoner jobb kan skapas fram till år 2020. Resurser och energi kan sparas, misslyckanden på marknaden åtgärdas och natur och biologisk mångfald skyddas i Europa.
 
Rapporten presenterar ett femstegsprogram för att bygga hållbara ekonomier i Europa de närmaste fem åren. För maximal effekt krävs att fem nyckelområden tas med: klimat och energi, resurseffektivitet och styrning, skatte-och finanspolitik, globalt ledarskap för hållbar utveckling och en övergripande ny strategi för Europa fram till 2050.

Läs mer om WWFs arbete med EU här

WWFs rapport “Från kris till möjlighet: fem steg till hållbara ekonomier i Europa” refererar till över 400 studier och rapporter från viktiga institutioner som OECD, FN:s miljöprogram (UNEP), Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och EU-kommissionen, och ekonomiska rådgivare som McKinsey och Ecofys, samt ledande ekonomer som Lord Stern, Pavan Sukhdev och Simon Kuznets, som uppfann begreppet BNP.

 

Fakta: Hållbara ekonomier – WWFs analys

WWF vill ha hållbara ekonomier som ger mer välstånd för alla inom planetens ekologiska gränser. Övergången till hållbara ekonomier i EU skapar upp till 20 miljoner nya jobb fram till år 2020.


Nuvarande ekonomiska modeller och kapitalflöden leder till...
... att miljön kollapsar.

- I EU är 65 procent av djurs och växters livsmiljöer och 52 procent av arterna allvarligt hotade.
- Europa använder naturresurser som om vi hade 2,6 planeter.

 

… allvarliga hälsoproblem.
- Luftföroreningar dödar 500 000 människor och kostar EU cirka 537 miljarder euro per år.
- 20 miljoner människor i EU saknar tillgång till rent dricksvatten.

 

… social osäkerhet.
- 2014 var 1 av 10 vuxna inom EU:s 28 medlemsländer utan jobb (23,8 miljoner), med ännu högre nivåer för Grekland och Spanien där 2 av 10 vuxna saknade jobb.

 

… ekonomisk instabilitet.
- 2010 importerade EU-företag råvaror för 528 miljarder euro (en tredjedel av EU:s totala import), vilket gör vår ekonomi mycket sårbar för brist på råvaror och externa chocker.

 

Vad kommer att ändras med hållbara ekonomier?
- Fler i arbete: upp till 20 miljoner jobb (10 procent av EU:s arbetsstyrka) skapas fram till 2020.

- Resurseffektiva industrier sparar upp till 310 miljarder om året i materialkostnader.
- Minst 20 procent av Europas yta (Natura 2000) skyddas och förvaltas bättre, vilket ger mervärden på upp till 300 miljarder kronor per år.
- Grönare skattesystem: mindre skatt på arbete och mer skatt på föroreningar, energieffektiviseringar kan ge intäkter på 35 miljarder år 2016 och tre gånger mer inom tio år.
- Renare luft: med 20 procent mindre växthusgasutsläpp till 2020 skulle vi rädda liv och spara 52 miljarder per år i kostnader för människors hälsa. 

 

För frågor, kontakta:

Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare WWF, Tfn: 08-546 57 508, mobil 070-584 15 81
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Senast uppdaterad 2015-03-11