Earth Hour Klimatbarometer 2015:
Svenskarna vill se politiska krafttag för klimatet

Svenska folket blir allt mer engagerade i klimatfrågan, men upplever att svenska politiker inte gör tillräckligt. Hela 8 av 10 svenskar vill att politiker och beslutsfattare ska göra mer för att begränsa klimatförändringarna. En klar majoritet vill också producera sin egen energi och mer än hälften skulle kunna tänka sig ett konsumtionsfritt år. 9 av 10 svenskar vill också att politikerna satsar på hållbara städer. Det avslöjar 2015 års Earth Hour Klimatbarometer som lanseras idag av WWF.

Svenskarna vill se satsningar på hållbar energi. Foto: Michel Gunther / WWFSvenska folket bryr sig i högsta grad om klimatfrågan – och vill se en förändring. Earth Hour Klimatbarometer 2015 visar att 34 procent har ett större klimatengagemang och 40 procent mer kunskap om klimatfrågan än för fem år sedan. Samtidigt ökar oron och ångesten över klimatet, 35 procent uppger en ökad oro och 57 procent lika stor oro som i tidigare Earth Hour-undersökningar.


– Resultatet visar att politiker och svenska folket går i otakt. Människor vill se en förändring. Våra beslutsfattare måste fatta modiga och tydliga beslut under detta viktiga klimatår, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.


Enligt WWFs undersökning, som är utförd av Cint med över 1 000 intervjuade i samband med Earth Hour, tror 89 procent av alla svenskar att klimatförändringarna vi ser idag är, eller troligtvis är orsakade av mänsklig aktivitet. 37 procent uppger också att de känt klimatångest. Det som oroar mest är fler stormar och extremväder (41 procent), stigande havsyta (27 procent), smältande glaciärer (25 procent), ökad mänsklig ohälsa (24 procent), ökad risk för konflikter (23 procent) och att många av jordens arter dör ut (23 procent).

 

Kollektivtrafik i Göteborg, årets klimatstad 2015. Foto: Peter Krahl, MiljöförvaltningenÖkade satsningar på hållbara städer

Städerna står idag för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och hur människor lever, bor och konsumerar i våra städer och samhällen har en enorm påverkan på vår planet. 87 procent av alla svenskar vill att politikerna satsar mer resurser på hållbara städer och intresset för att kunna påverka klimatet i rätt riktning ökar. På frågan om vad man gör för klimatet och miljön svarade 65 procent “återanvänder och återvinner material”, 56 procent ”minskar sitt matsvinn”, 55 procent “använder gång- och cykelvägar” och 46 procent “åker kollektivt”. För att välja bort bilen, som är ett av de områden i våra liv som orsakar mest klimatutsläpp, uppges billigare kollektivtrafik (43 procent), tätare turer med kollektivtrafiken (35 procent) och bättre cykelbanor (20 procent) vara alternativ.

 

De allra flesta vill minska sin klimatpåverkan

Som invånare är vi både en del av städernas klimatpåverkan och en viktig pusselbit till ett hållbart samhälle genom att leva och välja klimatsmart i vardagen. 8 av 10 (81 procent) svenskar vill bli oberoende av eljättarna och kunna producera sin egen energi, 54 procent kan tänka sig ett konsumtionsfritt år och 72 procent uppger kunna offra till exempel en Thailandsresa för att minska sin klimatpåverkan.

 

– Vi ser en trend i att allt fler människor vill bidra till en klimatsmart värld. Earth Hour ger en signal till beslutsfattarna att agera. Stödet från privatpersoner, skolor, kommuner, företag och organisationer är avgörande i det här arbetet, avslutar Håkan Wirtén.

Läs mer på: www.wwf.se/eh 

 

Senast uppdaterad 2015-03-25

 

Klimatbarometern 2015

Fakta om Earth Hour

Earth Hour arrangeras för nionde året i rad.  Sedan 2007 har manifestationen engagerat företag, kommuner, organisationer och miljontals människor över 162 länder runt om i världen. Att släcka lamporna under WWFs Earth Hour är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Släck den 28 mars klockan 20.30 – 21.30 och visa ditt stöd till klimatet.

Anmälan till Earth Hour 2015Runt om i hela Sverige kommer miljoner människor att delta – på skolor, arbetsplatser och hemma. Och genom en massa olika aktiviteter kommer kommuner, företag, organisationer och individer engagera sig för en klimatsmartare vardag. Ta ställning för klimatet och anmäl dig här!

Earth Hour för privatpersoner –  få en sms-påminnelse om att släcka 
Earth Hour för skolor
Earth Hour för kommuner
Earth Hour för företag och organisationer 

Om Earth Hour 2016

Hundratals miljoner människor i 178 olika länder var med under 2016, vilket är ett nytt globalt rekord för Earth Hour. Engagemanget är fortsatt stort i Sverige och 84 procent av landets kommuner deltog med olika klimataktiviteter under förra årets Earth Hour.

Gröna Lund, Earth Hour 2016
Pressmeddelande 2016-03-20:
Earth Hour slog nytt globalt rekord

Barbara Evaeus ansvarig för klimatkommunikation, Världsnaturfonden WWF

Barbara Evaeus, på ETC debatt:

Tillsammans är det möjligt att skapa en mer rättvis värld

 

Slottet i Gamla stan, Stockholm, under Earth Hour 2015. Foto: Max Plunger

Pressmeddelande 2016-03-18:

På lördag släcker världen: Earth Hour väntas slå nytt globalt rekord

  

Varann svensk tänker ofta på klimatförändringarna. Foto: iStock

Pressmeddelande 2016-03-16:

WWFs klimatundersökning 2016:
Varannan svensk tänker ofta på klimatförändringarna

 

Två tredjedelar av respondenterna i Kina och hälften av indierna uppger att de försöker resa klimatsmart genom att cykla, motsvarande siffra i Sverige är 43 procent. Foto: Michel Günther / WWF

Pressmeddelande 2016-03-16:

WWFs klimatundersökning 2016: Större klimatengagemang i Indien och Kina än i Sverige

 

Ungdomar under Earth Hour. Foto: Frank Parhizgar / WWF

Pressmeddelande 2016-03-07:

Många skolor engagerar sig för Earth Hour

 


Pressmeddelande 2016-01-28:
Earth Hour 2016: Tillsammans kan vi uppnå en 100 procent fossilfri värld