Foto: naturepl.com / David Fleetham / WWF

 

 

WWF: Hälften av havens fiskar och ryggradsdjur har försvunnit

2015-09-16
Fisken i haven har minskat drastiskt och många bestånd riskerar att kollapsa. Sedan 1970-talet har populationerna av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk i snitt halverats, och många viktiga livsmiljöer fortsätter att försvinna. Det visar en ny global kartläggning av havens marina arter som WWF släpper idag.

 

Fiji är berömt för sina färgsprakande korallrev. Korallrev är viktiga livsmiljöer för många fiskar. Hälften av världens revbyggande koraller har försvunnit de senaste 30 åren, och klimatförändringen gör att betydligt mer riskerar att gå om intet. Foto: Cat Halloway/WWF– Miljön i haven har försämrats dramatiskt. Om det som skedde under den glittrande blå ytan inträffade på land skulle det orsaka ramaskri. Nu krävs krafttag för att bevara ett rikt liv och säkra havens livsnödvändiga resurser för mänskligheten, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. 

 

WWF-rapporten Living Blue Planet Report har studerat drygt 5 800 populationer av 1234 arter. Datamängden är nästan dubbelt så stor som i tidigare studier, och resultatet är alarmerande. På drygt fyrtio år har populationerna av marina arter minskat med i snitt 49 procent, och för flera arter är nedgången betydligt större. Makrill och tonfisk har minskat med 74 procent.
Samtidigt fortsätter vi att fiska på tok för mycket. Den globala fiskeflottan är två-tre gånger större än vad som är hållbart, visar rapporten.

 

Ett stort problem är också de ohållbara fisken som bottentrålar på ner till 2000 meters djup, förstör havsbottnen och sätter ett hårt tryck på våra djuphavslevande arter. I allmänhet ger trålning också stor bifångst av exempelvis sköldpaddor och valar som går en grym död till mötes.

 

Haven förser oss med hälften av det syre vi andas och absorberar nästan en tredjedel av människans koldioxidutsläpp. Nära tre miljarder människor är beroende av haven för sitt dagliga proteinintag. 

 

En fiskare i Indonesien drar upp en gulfenad tonfisk. Många småskaliga fiskerier har svårt att överleva på grund av det industriella fiskets intåg i deras vatten. Det drabbar även vanliga människor som fiskar för husbehov. Foto: Jürgen Freund– Haven är oerhört viktiga för oss. Om havens ekosystem kollapsar får det allvarliga konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning, för fattigdomsbekämpning, arbetstillfällen och ekonomisk utveckling, säger Åsa Ranung, chef för vattenmiljö på Världsnaturfonden WWF.
Korallrev, mangroveskogar och sjögräsängar - livsmiljöer som är livsnödvändiga för livet i havet - har också minskat kraftigt. Tropiska rev har förlorat mer än hälften av sina revbyggande koraller de senaste 30 åren. En tredjedel av alla sjögräsängar, som är barnkammare för många arter, har försvunnit under de senaste hundra åren.

 

– Den goda nyheten är att det finns lösningar. Vi vet vad som behöver göras och vilken nytta ett friskt hav ger oss. Att satsa på havsmiljön är en smart och nödvändig investering för det mänskliga samhället, säger Håkan Wirtén.

 

På ett toppmöte den 25-27 september ska världens stats- och regeringschefer formellt godkänna FN:s nya hållbarhetsmål fram till 2030. För att vända den nedåtgående trenden krävs att världens ledare agerar med kraft för en välmående havs- och kustmiljö när de tillämpar målen.

 

I december 2015 möts världens länder på FN:s klimatmöte i Paris. Då vill vi se att världens ledare enas om ett ansvarsfullt och ambitiöst klimatavtal som även bidrar till att hejda uppvärmningen och försurningen av haven.

 

Gröna havssköldpaddor (Chelonia mydas) som simmar i Stora Barriärrevet utanför Queensland, Australien. Många havssköldpaddor går en grym död till mötes när de fastnar i fiskenät. Foto: Troy MayneMer ur rapporten:

  • Klimatförändringen och människans påverkan genom fiske och habitatförstörelse gör att haven förändras snabbare nu än vad som skett under många miljoner år.
  • Den fisk vi äter per person och år har globalt nära fördubblats sedan 1960-talet, från 9,9 till 19,2 kilo.
  • Mer än en tredjedel av all olja och gas vi tar upp kommer numera från havet, trots att det saknas hållbara metoder för detta.
  • Varje år subventioneras fiske, främst i utvecklade länder, till ett värde av cirka 100–200 miljarder kronor – trots att den globala fiskeflottan redan är 2-3 gånger större än vad som är hållbart
  • Världens länder har enats om att skydda 10 procent av världens havsområden till år 2020. Idag är bara 3,4 procent skyddat.

 

Senast uppdaterad 2015-09-17

Living Blue Planet Report 2015

Ladda ner engelsk fullversion

Living Blue Planet Report visar att världens marina arter minskade med 49 procent 1970–2012. Resultaten baseras på ett artindex, Living Planet Index, och en databas som byggts upp av Zoological Society of London.


WWF-rapporten Reviving the Ocean Economy – the case for action 2015 visar att havets årliga omsättning av varor och tjänster motsvarar cirka 21 tusen miljarder kronor och att två tredjedelar av detta värde är direkt beroende av välmående hav.

 

  

Sjögräs - ett svenskt perspektiv

Ålgräs på västkusten har minskat med drygt 60 ptocent sedan 1980-talet. Foto: Lars-Ove Loo

I Sverige har forskare vid Göteborgs universitet undersökt utvecklingen för ålgräs (Zostera marina), som är ett slags sjögräs. Sjögräsängar är viktiga livsmiljöer för fiskar och en lång rad havslevande arter och de har minskat med 30 procent globalt de senaste 100 åren.

Forskarna Lars-Ove Loo och Per-Olav Moksnes har kommit fram till att drygt 60 procent av ålgräset på västkusten i Västra Götaladsregionen har försvunnit sedan 1980-talet. Minskningen beror bland annat på effekter av övergödning och överfiske som lett till stora förändringar i ekosystemet.

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!