Rör inte EUs naturvårdslagar!

Över en halv miljon människor skrev i somras på ett upprop för EUs naturskyddslagar. Sedan dess har det fått stöd av flera medlemsländer och politiska grupperingar. EU-kommissionen har ännu inte fattat något beslut. Visa ditt stöd för EUs naturskyddslagar, följ oss på Twitter på hashtaggen #NatureAlert och sprid budskapet vidare!

 

Den 20 november 2015 lämnades över 500 000 underskrifter till Karmenu Vella.

 

EUs miljökommisionär Karmenu Vella tog den 20 november 2015 emot WWFs och flera andra natur- och miljöorganisationers stora upprop med över 500 000 personer i ryggen som vill behålla EUs naturvårdslagar.  

 

Rekordstarkt stöd

Vid överlämnandet pekade Karmenu Vella på det mycket starka stödet från alla som skrivit på uppropet. Under mötet i Bryssel den 20 november presenterades konsultationen och det debatterades. Slutgiltigt besked om direktiven kommer först i juni 2016.

 

- Resultatet av den oberoende undersökningen som tittat på EUs naturvårdslagar art-habitatdirektivet samt fågeldirektivet visar att de är centrala för att uppnå god naturvård.

Det är mycket viktigt att de finns kvar oförändrade, och att de nu implementeras bättre, säger Geneviève Pons-Deladrière, chef för WWFs Europeiska Policykontor.

 

Regeringarna i 10 EU-länder och medlemmar i sju av Europaparlamentets åtta politiska grupperingar har också gett lagarna sitt stöd.

De tio länderna är Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Grekland, Polen, Rumänien, Luxemburg, Slovenien och Kroatien.

 

Visa ditt stöd du också

Du kan visa ditt stöd för att inte försvaga EUs naturvårdslagar genom att sprida budskapet vidare och följa oss på Twitter. Använd hashtaggen #NatureAlert!

Senast uppdaterad 2015-11-20

Varför hotas lagstiftningen för att skydda vår natur?


Lagarna som skyddar vår fauna och mest värdefulla natur (fågel- och habitatdirektiven) hotas genom en översyn av regelverket som EU-kommissionen benämner Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT). Det är mycket oroande eftersom det finns ett ökande tryck att försvaga EU-lagar trots att dessa har inneburit mycket positivt för både människor och miljö.