James Morgon / WWF-Canon

 

 

Om Indonesiens enorma oljepalmsplantager brukades mer hållbart skulle vi sannolikt slippa de flesta bränderna

Under hösten har det brunnit okontrollerat på Borneo och Sumatra. Över 1.7 miljoner hektar mark har eldhärjats enligt indonesiska myndigheter. Det motsvarar en yta dubbelt så stor som Skåne.

Både människor och regnskogarnas djurliv drabbas hårt och här hemma har röster höjts som uppmanar till totalstopp för alla produkter som innehåller palmolja. Bakgrunden är att många bränder startar när ny mark röjs för plantager.
 

Bojkott påverkar inte

Men att bojkotta palmolja hjälper vare sig regnskog eller orangutanger eller alla de människor i Indonesien som drabbats av bränderna, säger WWFs regnskogsexpert Olle Forshed:

-Bojkott har snarare motsatt effekt. Vi kan inte hejda världens sug efter palmolja, efterfrågan växer globalt hela tiden. Köper vi inget så tappar vi också alla möjligheter att påverka palmoljeproduktionen i mer hållbar riktning.

-Här har vi i Sverige och EU en viktig roll att spela, medvetenheten har inte vuxit sig så stark ännu bland andra storkonsumenter som Indien och Kina, säger Margareta Renström, WWFs palmoljeexpert och fortsätter:

-Det är också viktigt att visa regeringarna i Malaysia och Indonesien, samt palmoljeproducenterna, att vi bryr oss.
 

Skydda regnskog

WWF arbetar för att all palmolja ska vara RSPO-certifierad. RSPO är en förkortning av Roundtable on Sustainable Palm Oil, ett regelverk som innebär rimliga arbetsvillkor, minskade sociala konflikter och skydd för värdefulla skogar. Inga nya plantager får röjas i vad som är kvar av orörd regnskog och andra viktiga ekosystem.

RSPO har tydlig effekt - ny statistik visar att av 1 643 analyserade bränder i Indonesien i november i år förekom endast två på RSPO-certifierade plantager.

 

James Morgan/WWF-Canon

 Skapa tryck

 Certifieringen slår igenom allt mer på svenska marknaden.

-ICA, Axfood,  Coop, Arla och Unilever är några av företagen som nu har som mål att enbart köpa certifierad palmolja. Många andra företag är också på väg att uppnå sina mål om hundra procent certifierad palmolja. Tyvärr framgår det inte alltid på de produkter vi köper, säger Margareta Renström

WWFs råd till alla som vill motverka regnskogsskövling i Indonesien är enkelt och konkret.

-Maila eller ring företaget som producerat den vara du köpt och fråga om palmoljan är RSPO-certifierad. På så sätt kan vi sätta tryck på palmoljeproducenterna, slutar Margareta Renström.

 Senast uppdaterad 2017-12-05

 

Palmolja – världens viktigaste vegetabiliska olja

Palmolja är världens viktigaste vegetabiliska olja och produktionen förväntas fördubblas under de närmaste tio åren. Oljan är mycket användbar och finns i allt från livsmedel till kemisk-tekniska produkter, kosmetika och även som råvara för bioenergi och biodiesel. Framför allt är palmolja den viktigaste matoljan och kalorikällan för många miljoner människor i syd. De länder som konsumerar mest palmolja är Indonesien, Indien och Kina. På fjärde plats kommer EU.

WWFs mål – 50 procent certifierad palmolja år 2020

År 2013 godkände medlemmarna i RSPO skärpta principer och kriterier, vilket är en utveckling i rätt riktning. WWF stödjer också de mer progressiva företag som vill ligga i framkant. I dag är nästan 20 procent av den globala produktionen av palmolja certifierad och WWFs mål är att 50 procent av den globala konsumtionen av palmolja är certifierad enligt RSPO år 2020. Vi är redan en bra bit på väg men både producenter och de som köper palmolja måste stärka sitt arbete samtidigt som finansiärer inom palmoljeindustrin måste ställa krav på mer ansvarsfull produktion.


WWF för en ständig dialog med både producenter och palmoljeköpare över hela världen. Även i Indien, Kina och Indonesien, som är världens största marknader för palmolja, ökar nu medvetenheten, och de allra första företagen har börjat agera.

Oljepalmsplantage hotar ovärderliga regnskogar

En ständigt ökande världshandel gör att vi konsumenter allt mer påverkar förhållanden på andra håll i världen. Ofta är vi konsumenter inte medvetna om vilka effekter våra inköp och vår konsumtion har. Det behöver vi ändra på. Vi måste både reagera och agera! Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer.


Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten. Men det behöver inte vara så; vi kan ställa krav på en mer ansvarsfull produktion som tar hänsyn till både natur och människor.  

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil