Mindre men bättre kött viktigt för planeten

2016-02-08
Just nu pågår utformningen av regeringens nya livsmedelsstrategi för fullt. Som Sveriges Radio rapporterat om kommer strategin förmodligen inte att ta upp mål för att minska den svenska köttkonsumtionen, något WWF vill se politiskt ledarskap för.

 

– Det är olyckligt om regeringen inte väljer att lyfta hur vi ska minska den svenska köttkonsumtionen i livsmedelsstrategin. Vi måste ställa om till att äta mindre men bättre kött, säger Anna Richert, livsmedelsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Vi äter nu mer kött än någonsin. Vår konsumtion av kött och mejeriprodukter står för cirka femton procent av de totala globala utsläppen av koldioxid. För varje svensk rör det sig om så mycket som en femtedel av de utsläpp som vi släpper ut under vår livstid. Om vi ska hålla oss inom ramen för en planet behöver köttkonsumtionen halveras. Det kött som vi väljer att äta bör också produceras mer hållbart så att vi värnar om vår natur och våra vattentillgångar.

Det behövs ett politiskt ledarskap som hjälper konsumenter och företag i rätt riktning. Det måste ske på såväl lokal, regional som nationell nivå. Exempel på politiska åtgärder som kan bidra till en minskad köttkonsumtion:

  • Regeringen bör sätta nationella mål om en halverad köttkonsumtion och utveckla ekonomiska styrmedel för en hållbar livsmedelskonsumtion som bygger på mindre men bättre kött. Politiska styrmedel behöver utvecklas som tar hänsyn till målkonflikter mellan klimat, biologisk mångfald och djurvälfärd, och som inte hindrar utvecklingen av en effektiv och hållbar produktion av kött i Sverige. Syftet med styrmedlen bör vara att minska konsumtionen av kött som inte lever upp till krav på hållbarhet.

  • Den offentliga upphandlingen måste styras så att mat som erbjuds i skolor, äldreboenden och på sjukhus bidrar till mål om minskad klimatpåverkan och som stärker den biologiska mångfalden. 

  • En målsättning om mindre men bättre kött på lokal, regional liksom nationell nivå behöver ingå i strategin. Upphandlingsrutiner och kriterier behöver införas för hela den offentliga sektorn. 

  • Det måste bli lättare för konsumenter, livsmedelsföretag och restauranger att minska köttkonsumtionen och styra mot mindre men bättre kött. Till det är utbildning och informationskampanjer en förutsättning.


Köttguiden från WWF gör det lätt att välja rätt
För att göra det enklare för konsumenterna att fatta kloka beslut i matbutiken har WWF tagit fram Köttguiden. I den finns vägledning och råd kring hållbara val av kött och andra proteinkällor.
Läs mer och ladda ner Köttguiden som app eller pdf

Sveriges Radio uppmärksammar Sveriges köttkonsumtion
– Om man ska säga att det finns två viktiga frågor så är det köttkonsumtionen och matsvinnet. Köttkonsumtionen är en av de viktigaste frågorna att hantera för planeten och människornas hälsa" säger WWFs livsmedelsexpert Anna Richert om den nya livsmedelsstrategin till Sveriges Radio.
Lyssna till Ekot-inslaget (2,44 min)

Vems ansvar är det att förmå svenska folket att äta mindre kött i framtiden efter att under flera decennier ha ökat sin konsumtion?
Hör WWFs livsmedelsexpert Anna Richert i Studio ett (11 min)

Daniel Öhman och Malin Olofsson granskar politiken bakom våra matvanor och hur det påverkar både vår hälsa och miljön.
Lyssna till programmet Matens Pris om köttet och politiken (32 min)

Senast uppdaterad 2016-02-08

 

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden i lång version

Köttguiden i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden