© Wild Wonders of Europe / Cornelia Doerr / WWF

 

 

IKEA och WWF - tillsammans vill vi göra skillnad!

IKEA och WWF jobbar tillsammans för att öka andelen FSC-certifierat virke, motverka illegal handel, kartlägga och skydda urskogar och stötta en mer hållbar bomullsproduktion.

 

— Vi har valt att samarbeta med WWF för att bli ett ännu mer hållbart företag. Både WWF och IKEA arbetar för en ansvars­full och hållbar användning av våra naturresurser, säger Jonas Carlehed, som är hållbarhetsansvarig för IKEA Sverige.


— WWF har stor kompetens när det gäller trä och bomull, som är viktiga råvaror för oss.  Det gör WWF till en naturlig partner för oss. Tillsammans driver vi projekt med ambitiösa hållbar­hets­mål, fortsätter Jonas.

 

Hållbart skogsbruk

© Världsnaturfonden WWFAtt världens skogar bevaras och mår bra är avgörande för en levande planet. Därför är ansvarsfullt skogsbruk en viktig del i samarbetet mellan IKEA och WWF. I dessa projekt arbetar vi med att påverka olika länders regeringar för skärpt lagstiftning. Syftet är att bland annat att motverka illegal avverkning och handel med träprodukter.


Tillsammans vill vi också se till att skogsbruket bedrivs hållbart så att skogar med höga bevarandevärden undantas från avverkning. Vårt gemensamma samarbete började med fem skogsprojekt och sju länder 2002. Idag driver vi gemensamma projekt i 13 olika länder som lett till konkreta och betydelsefulla resultat för både människor och miljö.

 

FSC-certifierat virke

När det gäller råvaror har IKEA minimikrav på allt trä som används i företagets produkter och samarbetar även här med WWF och organisationen Forest Stewardship Council, FSC, för att stödja ansvarsfullt skogsbruk. Under IKEAs verksamhetsår 2015 har andelen FSC-certifierat eller återvunnet trä i IKEA-sortimentet ökat till 50 procent. Det långsiktiga målet är att allt trä som används i IKEAs produkter ska vara återvunnet eller komma från skogar som har sitt ursprung i ett ansvarsfullt skogsbruk senast 2020. I känsliga riskområden är kraven högre och skogarna ska vara certifierade till 2017.

 

– En FSC-certifierad skog innebär att skogsbrukaren följer regler för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt skogsbruk, säger Louise Carlsson, som samordnar WWFs och IKEAs skogsprogram.

 

– Ett exempel på detta är kartlägga och undanta speciellt värdefulla skogar från avverkning. Det innebär också att man tar hänsyn till lokalbefolkningen och olika arter som är beroende av skogen på något sätt, fortsätter Louise Carlsson.

 

En mer hållbar bomullsproduktion

© Asim Hafeez / WWF-UKFör partnerskapet mellan WWF och IKEA är arbetet för en mer ansvarsfull bomullsproduktion också ett prioriterat område. IKEA och WWF är två av grundarna till Better Cotton Initiative, BCI. BCIs mål är att förbättra bomullsproduktionen i världen med fokus på att använda mindre vatten och kemikalier och förbättra försörjningen och levnadsvillkoren för bomullsbönderna.

 

Mindre bekämpningsmedel, konstgödsel och vatten

Fler än 44 000 bomullsbönder i Indien och Pakistan har kraftigt minskat sin användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och vatten. 

 

I IKEA sortimentet används idag 100 procent hållbar bomull (sedan 2015).

 

– Vi är väldigt stolta över att ha nått vårt mål ”100 procent bomull från mer hållbara odlingar”. Men det är bara en del av en mycket längre resa med ett ännu större mål. Vi vill hjälpa till att ställa om hela den globala bomullsmarknaden. Vår vision i detta arbete är att göra initiativet ”Better Cotton” mer tillgängligt för alla inköpare runt om i världen och stötta bomullsbönder i att odla mer hållbart. Det är en vinst för alla inklusive miljön, säger Jonas Carlehed.

 

Partnerskapet har lett till bättre hälsa, ekonomi och miljö för bomullsodlarna i projektet. Samarbete med lokala myndigheter har minskat barnarbetet.

 

– Genom att bomullsproduktionen blir mer effektiv och lönsam så går fler barn i skolan. Tidigare var många barn tvungna att hjälpa sina föräldrar på bomullsfälten för att få familjeekonomin att gå ihop. Vi har också sett en ökning av antal flickor i skolorna, säger Marcus Albers, som är WWF-ansvarig för samarbetet med IKEA.

 

Inget barnarbete

IKEA har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år och har nått framgångar inom en rad områden. Företagets uppförandekod, IWAY, sjösattes år 2000. Den har bidragit till många stora och små förbättringar i IKEAs distributionskedja.
– IKEAs produkter måste tillverkas av leverantörer som tar ansvar för människor och miljö. Nej till barnarbete och att inte använda barn som arbetskraft är till exempel ett minimikrav och vi tror stenhårt på att ta ett brett industriansvar för att få bort barnarbetet, avslutar Jonas Carlehed.

 

© Bomull: Anders Envall Vingaland. Skog: Världsnaturfonden WWF
 

Senast uppdaterad 2016-04-19

 

 

 

 

     

 

Fakta:
IKEAs och WWFs samarbete

WWF och IKEA har samarbetat sedan 2002. Idag bedriver partnerskapet projekt i 13 länder där målet är att stödja en ansvarsfull skogs- och bomullsproduktion.

 

Skogsprogrammets viktigaste mål är:

 • Förbättrad skogsförvaltning genom användning av bättre metoder för planering av markanvändning.
 • Skärpa miljö- och kvalitetskriterierna
  i certifieringen av skogsbruk, Forest Stewardship Council.
 • Påverka hela värdekedjan för skogs-
  produkter för ökad hållbarhet.
 • Arbeta för att minska leverantörkedjans fotavtryck genom att fokusera på förnybar energi, återvinning och minskat spill från produktionen. 

 

Bomullsprogrammets viktigaste mål är:

 • Stärka bomullsböndernas kapacitet att odla bomull på ett mer hållbart sätt enligt kriterierna för ”Better Cotton Initiative”.
 • Minska användningen av bekämpnings-medel, vatten och konstgödsel.
 • Öka inkomsterna till bönderna och förbättra arbetsvillkoren för bönderna, deras familjer och anställda.
 • Förbättra jordkvaliteten på bomullsfälten.
 • Stötta den globala marknadsomställningen enligt riktlinjerna för ”Better Cotton Initiative”.

 

Större version av kartan