Rekordtidig Overshoot Day - Jordens resurser tar slut 8 augusti

2016-08-08
I år infaller Overshoot Day rekordtidigt igen. Redan 8 augusti har vi gjort av med hela årets ekologiska budget. Gapet ökar mellan konsumtionen och vad naturen kan förnya.  Den största boven är koldioxidutsläppen som står för mer än hälften av det ekologiska fotavtrycket.                       


På de fem månader som återstår av 2016 får vi leva vi på lånat naturkapital.
 
Planeten Jorden. Foto: NASA– Pressen på naturresurserna ökar i takt med att vi blir fler på jorden samtidigt som koldioxidutsläppen och konsumtionen ökar.  Nu krävs det drygt 1,6 planeter för att återskapa de naturresurser som konsumeras av oss människor. FNs klimatavtal är ett viktigt steg framåt, men nu måste politiker, företag och finansaktörer i alla länder agera snabbare och kraftfullare om vi ska vända trenden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. 

Enligt nätverket Global Footprint Network, som samarbetar med WWF, har Overshoot Day – ”den ekologiska skuldens dag” – flyttats från oktober till augusti på femton år. Ekosystemen belastas hårt av avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidlagring i atmosfären. 2015 var det varmaste året sedan mätningarna inleddes och 2016 ser ut att bli ännu värre.

– Förutom omställning till förnybar el och klimatsmartare resvanor behöver vi minska matsvinnet och äta mer vegetariskt i de rikare länderna. Kina planerar redan för att minska sina koldioxidutsläpp med 1 miljard ton till 2030 genom halverad köttkonsumtion. Det visar att medvetenheten om konsumtionens roll ökat bland världens länder, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Mycket positivt är på gång. FNs klimatavtal som slöts i Paris 2015 innebär förhoppningsvis spiken i kistan för de fossila bränslena. Investeringarna i förnybar energi ökar. Många städer och företag satsar stort på energieffektivisering, förnybar el, hållbara transporter och klimatsmart mat.

Investeringarna i förnybar energi ökar sedan Parisavtalet markerade början på slutet för de fossila bränslena. Foto: Global Warming Images / WWF

Organisationen Global Footprint Network har myntat begreppet Overshoot day för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.

En hållbar livsstil – det vill säga minskad konsumtion av naturresurser och mindre koldioxidutsläpp – är avgörande för att jordens naturresurser ska räcka och planeten ska fortsätta vara en beboelig plats lång tid framöver.

Läs om klimatvärstingarna bilen, biffen, bostaden och börsen
Bilen, biffen, bostaden och börsen (de fyra B:na) – är fyra viktiga områden som påverkar koldioxidutsläppen. Hur vi transporterar oss, vad vi äter, hur vi bor och hur vi placerar våra sparpengar är avgörande för om vi kan leva klimatsmart och hållbart.
Det här kan du göra för klimatet

Senast uppdaterad 2016-08-26

 

Fakta om Overshoot Day

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med WWF. Varje år beräknar forskarna konsumtionens belastning på naturen. Under större delen av historien har naturens resurser använts för att bygga städer och vägar, odla mat och absorbera koldioxid i en takt som rymts inom jordens budget. I början av 1960-talet användes cirka tvåtredjedelar av resurserna och länderna hade ekologiska reserver. Men i mitten av 1970-talet bröts en kritisk gräns. 1987 inträffade Overshoot Day 24 december och 2012 var det den 11 augusti.

Overshoot Day genom åren:

1987 – 24 december
1990 – 13 oktober
1995  – 7 oktober
2000 –  25 september 
2005  – 29 augusti
2007  – 19 augusti
2008 – 20 augusti
2009 – 24 augusti
2010 – 14 augusti
2011  – 11 augusti
2012 – 11 augusti
2013 – 10 augusti
2014 – 10 augusti
2015 – 9 augusti