Fyrdubbling av marint reservat ger världens största skyddade område

Det marina reservatet  Papahanaumokuakea utanför Hawaii blir nu världens största skyddade område. USAs president Obama har sett till att reservatet kommer att mer än fyrdubblas. WWF välkomnar beslutet.

 

Pincettfisk (Chelmon rostratus) lever i reservatet.

 

– Världens hav utsätts för enorma tryck, både från klimatförändringen och från mänskliga aktiviteter som fiske, sjöfart och turism. Därför ser vi Obamas beslut som mycket positivt.

 

– Men eftersom mindre än 3 procent av haven är skyddade idag, och stora ytor helt saknar Mattias Rust förvaltning, finns mycket mer som världens ledare måste göra för att skydda dem för framtida generationer. Det är viktigt både för dem som lever av havet idag och för dem som hoppas kunna göra det imorgon, säger Mattias Rust, expert på olja, sjöfart och havsplanering hos Världsnaturfonden WWF.

 

Som fyra Östersjön

Papahanaumokuakea Marine National Monument fyrdubblas nu, och blir 1,5 miljoner kvadratkilometer stort. Det motsvarar mer än tre gånger Sveriges landyta, eller nästan fyra Östersjön.

 

Området väster om Hawaii innehåller både havs- och landområden. Här finns mer än 7 000 marina arter, och ungefär en fjärdedel av dem lever endast i Papahānaumokuākea.

 

Friskt korallrev

I Papahānaumokuākea finns också ett av världens mest nordliga och friska korallrev, som enligt forskningen har störst chans att överleva klimatförändringen. 2010 blev Papahānaumokuākea ett UNESCO världsarv.

– I Sverige har vi inte nått minimiåtagandet på 10 procent skyddade havsområden, trots en lång rad miljöproblem, så vi behöver ”Obama-style” på hemmaplan också, avslutar Mattias Rust.

Senast uppdaterad 2016-09-01

 

Mer om hav

All Hands on DeckEtt välmående hav är grunden för vår välfärd och en god ekonomi. För att havet långsiktigt ska må bra krävs en hållbar användning av dess resurser. WWF-rapporten All Hands on Deck tar ett samlat grepp om utmaningen och ger förslag på kursändring.
All Hands on Deck 

 

Principles for a Sustainable Blue Economy

En hållbar ”blå ekonomi” är grundläggande för att vi ska använda havet på ett sätt som inte förstör det. Genom en sådan modell kan vi både öka samhällsnyttan från havet och säkra att det finns kvar för kommande generationer.

Principles for a Sustainable Blue Economy