Ska vi nå naturskyddsmålen måste regeringen skruva upp takten

Världsnaturfonden WWF har under fyra år drivit kampanjen Svenska Pärlor och valt ut 63 naturpärlor; platser med fantastisk natur i behov av bättre skydd, tillsammans med engagerad allmänhet och experter. Nu har WWF följt upp med Länsstyrelserna i Sveriges 21 län hur skyddsstatusen ser ut för naturpärlorna.

 

Vildmarksområden i Jelka-Rimakåbbå och Karatj-Råvvåive måste skyddas nu. Foto: Ola Jennersten

 

– Ska vi nå 20 procent skyddad natur till 2020 måste Sveriges regering ta i! Det är mycket viktigt att regeringen nu faktiskt skjuter till de utlovade 250 miljoner kronor, som drogs in i årets budget, till 2017 års budget. Pengarna är inte minst viktiga för att vi ska kunna öka naturskyddstakten genom att arbeta aktivt med ersättningsmark och lösa knutar där det finns stora möjligheter, inte minst bland privata skogsägare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.

Generellt sett har WWF hittills sett en förbättring i skyddsstatusen gällande majoriteten av de utsedda Svenska Pärlorna, sedan kampanjen startade år 2013. Av de dryga 60 Svenska Pärlorna har 40 av dem en tillfredsställande skyddsstatus, medan 20 fortfarande svävar i osäkerhet.

Lavskrikan är vanlig i områden med gammal skogPositivt är att den höjning av anslag för skyddad natur som nuvarande regering budgeterat ger ytterligare möjligheter att åstadkomma en ökning av skyddad natur. Prioritering av anslaget till skog, marina miljöer och stadsnära natur gör dock att andra skyddsvärda naturtyper som våtmarker och odlingslandskap riskerar att nedprioriteras.

– Engagerade miljöhjältar, ett brett spektrum av lokala naturskyddsorganisationer och nätverk, och inte minst Länsstyrelsernas engagerade arbete Sverige över, har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen av skyddsstatusen för våra Svenska Pärlor. Nu kommer WWF att fortsätta följa upp läget för de områden som ännu inte har tillfredsställande skydd, säger Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF.

 

För mer information om Svenska Pärlor:

www.wwf.se/svenskaparlor

 

För mer information, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF, hakan.wirten@wwf.se, 0705-654 515

Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF, ola.jennersten@wwf.se, 070-555 14 02

Torbjörn Hegedüs, WWF, torbjorn.hegedus@wwf,se, 072-5329379

Anna Almberg, presskontakt WWF, anna.almberg@wwf.se, 0709816782.

 

 

Bildspel om Svenska Pärlor 2013 - 2015

 


 

Senast uppdaterad 2016-09-14