Foto: Martin Harvey

 

 

Ökat skydd för många arter på CITES-möte i Sydafrika

2016-10-06

En stor framgång för naturen och ökat artskydd. Det står klart sedan CITES-mötet i Johannesburg i Sydafrika – som reglerar handel med hotade djur och växter – avslutats i veckan.

 

Foto: Martin HarveyMer än 180 länder röstade för att bibehålla det internationella förbudet mot elfenbenbenshandel och noshörningshorn.

 

Flera förslag fanns om att luckra upp reglerna, men röstades ned. Delegaterna röstade också för totalförbud mot handel med åtta arter av världens mest illegalt handlade landdjur – myrkottarna – och den afrikanska papegojan grå jako. Efter en intensiv debatt beslöt länderna att ge betydligt bättre skydd åt flera marina djur. Fyra hajarter och nio arter av rockor fördes upp på CITES så kallade B-lista.

– Det här var ett av de mest framgångsrika CITES- mötena någonsin när det gäller att stoppa ohållbar handel med arter. Regeringarna har agerat kraftfullt utifrån försiktighetsprincipen. De har gått mer på vetenskapliga fakta än kortsiktiga politiska beslut, vilket är hoppingivande. Mötet visade också på ett trendbrott när fiskar och hajar för andra gången förs upp på skyddslistorna, säger Mats Forslund, expert på handel med hotade arter på WWF.

Havssköldpadda. Foto: Nils AukanBeslut togs också om ökat skydd för hjälmnäshornsfågeln, geparder och hotade sköldpaddor. Dessutom förlängdes förbudet mot handel med noshörningshorn. Länder som Vietnam och Mocambique uppmanades att agera mot den för att inte hotas av sanktioner. Alla arter av rosenträ får ökat skydd och skärpta regler ska införas mot tigerfarmer och handel med djur som fötts i fångenskap. 

För första gången på ett CITES-möte diskuterades korruption som en punkt på dagordningen liksom insatser som ska minska konsumenternas efterfrågan på hotade vilda djur.

 

Läs mer här:

Traffics internationella hemsida
Jordbruksverkets hemsida

Senast uppdaterad 2016-10-20

Fakta: CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) är ett internationellt avtal  från 1975 som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter. 183 länder har anslutit sig till den för att garantera den biologiska mångfalden i världen. I Sverige är Jordbruksverket ansvarig myndighet.

Köp inte våra liv

Många vilda djur- och växtarter hotas i dag av handel där souvenirer är en bidragande del. WWFs broschyr hjälper dig som reser att inte bli en ofrivillig smugglare på resan.

 

Ladda ner broschyren

Stoppa tjuvjakten!

Kampen forstätter. Tillsammans kan vi stoppa tjuvjakten.
Bli Noshörningsfadder.