Habitat 3: Biologisk mångfald prioriteras inte när FN skissar på framtidens boendemiljö

2016-10-22

I dagarna höll FN ett viktigt möte om vårt framtida boende och utvecklingen av våra städer, Habitat 3. Tyvärr saknas vissa viktiga bitar i den programförklaring som mötet tog fram. Inte minst åtgärder för att skydda den viktiga biologiska mångfalden.

 

Grön stadsbild. © Hue City, Vietnamn


Målet med mötet som hölls den 17–20 oktober i Ecuador var att ta fram en ny programförklaring för hur vi människor kan få bättre och mer hållbara boendemiljöer. Detta dokument kallas New Urban Agenda, NUA och ska gälla de kommande 20 åren.

Städer står för mer än 60 procentt av jordens CO2-utsläpp © Paul Forster / WWF– Det är 20 år sedan ett sådant möte hölls, och den här gången var fokus större på miljömässig hållbarhet. Det är både bra och nödvändigt och ligger i linje med Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål och även det globala klimatavtal som skrevs under i Paris förra året. Men det brister fortfarande kring klimatåtgärder samt att skydda naturresurser och den viktiga biologiska mångfalden, säger Barbara Evaeus, klimatkommunikatör hos Världsnaturfonden WWF.


Städer upptar bara 2 procent av jordens yta, men producerar samtidigt mer än 70 procent av koldioxidutsläppen och härbärgerar över hälften av befolkningen. Här bor även två tredjedelar av jordens fattiga. Det innebär stora utmaningar, och New Urban Agenda ska ge förslag på hur vi kan lösa dessa. Men dokumentet är bristfälligt, menar WWF.

Stadsnära odling i Vancouver. © City of VancouverMiljömässig hållbarhet kopplas inte till social integration, hur man kan minska fattigdomen och öka välståndet. Städer och även mindre bostadsorter är helt beroende av så kallade ekosystemtjänster från naturen för att både överleva och blomstra, men NUA innehåller inte tillräckliga åtgärder för att skydda världens biologiska mångfald och naturresurser.

– Dessutom behöver man fokusera mer på klimatutmaningen. Städer och andra mänskliga boplatser ligger i frontlinjen för omställningen från det fossila beroendet till användningen av förnybar energi. Vi menar att det är viktigt att stödja pålitliga system för att övervaka och rapportera hållbarhetsdata, särskilt när det gäller utsläpp av växthusgaser, och detta på stadsnivå, säger Barbara Evaeus.

New Urban Agenda är ändå bättre än den tidigare agendan.
Uppmaningen till världens länder, myndigheter och regeringar, men också företag och civilsamhällen, är att samarbeta för att använda New Urban Agenda som stöd för att skapa hållbar utveckling i våra samhällen.

– New Urban Agenda måste bli färdplanen de kommande 20 åren för hur vi kan öka livskvaliteten för oss alla på vår enda planet. Tillsammans är det möjligt!

 

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2016-10-22

 

    

Årets Klimatstäder prisades

Margareta Rönngren, Umeås kommunstyrelse, tar emot pris som Årets Klimatstad i Sverige 2016 av WWFs ordförande Yolanda Kakabatse Foto: Diego Ananzo WWF Ecuador

Under Habitat 3 i Qieto, Ecuador, fick Årets klimatstäder ta emot pris av WWFs internationella ordförande Yolanda Kakabadse. På bilden räcker hon över diplomet till Margareta Rönngren, vice ordförande i kommunstyrelsen i Umeå, som blev Sveriges Klimatstad 2016.

Årets Klimatstad – eller Earth Hour City Challenge – är en utmaning som WWF driver, läs mer:
Earth Hour City Challenge

Habitat 3 visar vägen för vårt framtida boende

Habitat 3 eller Habitat III är FNs tredje konferens om boendefrågor och hållbar stadsutveckling. Den hölls 17–20 oktober 2016 i Quito, Ecuador. Senast en sådan konferens ägde rum var 1996. Under mötet tog FN fram den New Urban Agenda, NUA, som ska styra hur vi skapar en bättre boendemiljö för människor. Den miljömässiga hållbarheten har fått större fokus i den nya NUA men WWF menar att det fortfarande brister kring klimatåtgärder och skydd av den biologiska mångfalden. Städer upptar bara 2 procent av jordens yta, men producerar samtidigt mer än 70 procent av koldioxidutsläppen och härbärgerar över hälften av befolkningen. Här bor även två tredjedelar av jordens fattiga. Därför medför städera stora utmaningar.