© Florian Schulz/visionsofthewild.com

 

 

Historisk stabilitet i sikte för svensk klimatpolitik med nytt lagförslag

2017-02-02

Idag presenterade regeringen ett förslag till en svensk klimatlag som tillsammans med ett oberoende klimatråd kan skapa stabilitet i det svenska klimatarbetet.
– Om klimatlagen tas i riksdagen före sommaren blir det en dag att fira både här i Sverige och i omvärlden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.


Glaciär. Foto: Michel Gunther / WWF– Genom Parisavatalet för två år sedan kom alla världens länder överens om att gemensamt arbeta för nettonollutsläpp. Idag visar Sverige omvärlden att vi tar den globala omställningen på största allvar, oavsett kortsiktiga politiska skiftningar. När klimatfrågorna står inför stora osäkerheter i andra delar av världen välkomnar vi en klimatlag som kan säkra en stabilitet i klimatarbetet i Sverige, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
 
I juni 2016 presenterades en parlamentarisk överenskommelse om det svenska klimatarbetet inom ramen för Miljömålsberedningen. Med den som grund har regeringen nu presenterat ett förslag om en ny svensk klimatlag som ska stärkas upp av nationella handlingsplaner och ett oberoende klimatråd.
 
Stefan Henningsson, klimatexpert WWF Foto: Birgit Leistmann-Walsh– Att Sverige lägger in en högre växel mot det fossilfria välfärdssamhället bidrar till hälsa, nya jobbmöjligheter, lägre importberoende av fossila bränslen och konkurrens- och innovationskraft gentemot omvärlden. Sverige kan nå nettonollutsläpp redan 2030 och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.
 
WWF menar att Miljömålsberedningens mål är ambitiösa men att mer krävs för att leva upp till Parisavtalets mål om en maximal global temperaturhöjning på högst 2 grader - och allra helst 1,5 grader. Till exempel behövs ettmål för de konsumtionsbaserade utsläppen, eftersom en stor del av svenskarnas utsläpp från konsumtionen sker utomlands.
 
Genom att bli bäst i världen på innovation, teknikexport, klimatfinansiering och klimatsamarbeten kan Sverige bidra till utsläppsminskningar som är många gånger större än de vi gör i Sverige.
 
– På så sätt kan proaktiva städer, kommuner, företag, myndigheter och intresseorganisationer arbeta strategiskt tillsammans för att successivt minska vår klimatskuld och samtidigt öka vårt positiva bidrag till den globala klimatomställning som nu pågår, säger Stefan Henningsson.

 

Fakta:

Klimatlagen är ett klimatpolitiskt ramverk. Det övergripande målet är att minska växthusgasutsläppen till noll år 2045. Transportsektorn ska ha minskat utsläppen med 70 procent redan till 2030. Förslagen som miljömålsberedningen tidigare lämnat till regeringen stöds av sju riksdagspartier. Lagen är tänkt att träda i kraft 1 januari 2018.

Senast uppdaterad 2017-02-02