Svenska innovationer får WWFs globala hållbarhetsutmärkelse

2017-05-16

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017. Om lösningarna kan växa på den internationella marknaden kommer de att göra stor klimatnytta i världen och ge Sverige exportintäkter och tillväxt. Totalt får sex nordiska bolag årets utmärkelse, varav fyra bolag är svenska.

Stefan Henningsson. Foto: Birgit Leistmann-Walsh- Svenska innovationsbolag har stor potential att minska koldioxidutsläppen globalt och kan bidra till jobb och tillväxt i och utanför Sverige. Men idag är det ofta svårt att skala upp och nå ut till marknaden. Med Climate Solver vill vi lyfta fram bolag med stor klimatpotential och uppmana politiker och beslutsfattare att underlätta för innovationer att nå ut internationellt, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi & innovation och globalt ansvarig för Climate Solver på WWF.

WWFs beräkningar för de sex innovationerna från Sverige, Finland och Norge visar att de globalt har potential att minska koldioxidutsläppen med mer än 300 miljoner ton varje år - mer än Nordens alla länders samlade årliga koldioxidutsläpp.

- Den här utmärkelsen kommer att hjälpa oss att göra gemensam sak med andra företag och organisationer som delar vår målsättning att förse världen med klimatinnovationer. Climate Solver lyfter fram lösningar som kan skapa långsiktig nytta för kommande generationer, säger Per Hansson, Utvecklingschef på Scandinavian Water Technology och ett av bolagen som utsetts till Climate Solver 2017.

Utnämningen av innovationsbolagen sker idag på Cleantech Forum Europe i Helsingfors.

 

Här är de svenska bolag som blir Climate Solver 2017:

Swedish Algae Factory – Material utvunnet från alger som ökar effektiviteten på solceller med mer än 4 procent, genom deras naturliga förmåga att fånga in ljus. Dessutom renas vatten vid tillverkningsprocessen. Enligt WWFs beräkningar kan denna typ av innovation vid 30 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 21 miljoner ton årligen.

 

Greater Than – Bilförsäkring som styrs efter förarens körmönster i realtid baserat på antal körda mil och hur säkert föraren kör. Föraren får ekonomiska incitament att spara mil, utsläpp och energi, vilket i sin tur ger samhället säkrare trafik, bättre klimat och hälsa genom minskade luftföroreningar. Enligt WWFs beräkningar kan den här typen av innovation vid 30 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 103 miljoner ton årligen.

 

Formconsult – Packar betong så att ytan blir jämnare och får bättre hållbarhet. Det går också snabbare och är mindre kostsamt att använda denna lösning än traditionella alternativ. Enligt WWFs beräkningar kan den här typen av innovation vid 20 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 86 miljoner ton koldioxid årligen.

 

Scandinavian Water Technology – En tvättmaskin som använder filtersystem för att tvätta kläderna rena helt utan kemikalier. Tvättmedel och varmvatten behövs inte längre - kallt vatten räcker. Enligt WWFs beräkningar kan den här typen av innovation vid 10 procents marknadsandel minska koldioxidutsläppen med 21 miljoner ton årligen.

 

 

Övriga nordiska bolag som blir Climate Solver 2017:

Sympower (Finland) och Energynest (Norge) som erbjuder digitala lösningar som på ett kostnadseffektivt och smart sätt reglerar och lagrar energi från förnybara källor som sol och vindkraft.

 

Om Climate Solver:

Climate Solver syftar till att stimulera en omställning till 100 % förnybar energi med nettonollutsläpp av växthusgaser och tillgång till energi för alla genom innovation. Ett sätt är genom att lyfta fram kommersialiserade klimatinnovationer i Sverige och internationellt.  Sedan starten har Climate Solver i samverkan med partners uppmärksammat hundratals innovationer världen över. Läs mer på www.climatesolver.org

 

Climate Solver vore inte möjligt att genomföra utan stöd från Postkodlotteriet och Dustin.

Senast uppdaterad 2017-05-16

 

Climate Solver 2017

Här är de svenska bolag som blir Climate Solver 2017:

 

Swedish Algae Factory – Material utvunnet från alger som ökar effektiviteten på solceller med mer än 4 procent, genom deras naturliga förmåga att fånga in ljus. Dessutom renas vatten vid tillverkningsprocessen.

Swedish Algae Factory – Material utvunnet från alger som ökar effektiviteten på solceller med mer än 4 procent, genom deras naturliga förmåga att fånga in ljus. Dessutom renas vatten vid tillverkningsprocessen.

 

Greater Than – Bilförsäkring som styrs efter förarens körmönster i realtid baserat på antal körda mil och hur säkert föraren kör. Föraren får ekonomiska incitament att spara mil, utsläpp och energi, vilket i sin tur ger samhället säkrare trafik, bättre klimat och hälsa genom minskade luftföroreningar

Greater Than – Bilförsäkring som styrs efter förarens körmönster i realtid baserat på antal körda mil och hur säkert föraren kör. Föraren får ekonomiska incitament att spara mil, utsläpp och energi, vilket i sin tur ger samhället säkrare trafik, bättre klimat och hälsa genom minskade luftföroreningar

 

Formconsult – Packar betong så att ytan blir jämnare och får bättre hållbarhet. Det går också snabbare och är mindre kostsamt att använda denna lösning än traditionella alternativ.

Formconsult – Packar betong så att ytan blir jämnare och får bättre hållbarhet. Det går också snabbare och är mindre kostsamt att använda denna lösning än traditionella alternativ.

 

Scandinavian Water Technology – En tvättmaskin som använder filtersystem för att tvätta kläderna rena helt utan kemikalier. Tvättmedel och varmvatten behövs inte längre - kallt vatten räcker.

Scandinavian Water Technology – En tvättmaskin som använder filtersystem för att tvätta kläderna rena helt utan kemikalier. Tvättmedel och varmvatten behövs inte längre - kallt vatten räcker.

 

 

Övriga nordiska bolag som blir Climate Solver 2017:Sympower (Finland)

Sympower (Finland)

 

Energynest (Norge)

Energynest (Norge)