PostkodLotteriet ger miljonstöd till två nya projekt

2017-09-29

Postkodlotteriet ger 7 miljoner i stöd till WWF för projektet “Ett levande Östersjön” samt 12 miljoner till WWF och Plan international för “Vår stad 2030"

 

PostkodLotteriet ger 7 miljoner i stöd till WWF för projektet "Ett levande Östersjön- Marint skydd och hållbar förvaltning av viktiga hav och kustområden". Projektet fokuserar på behovet av att skapa ekologiskt sammanhängande nätverk av marina skyddade områden och få på plats relevanta åtgärder och förvaltningsplaner inom dessa. Arbete inom två olika geografiska områden, ett kustnära och ett ute till havs, kommer inte bara att generera direkta positiva effekter för den biologiska mångfalden, utan även kunskap och verktyg som kan fungera som modeller i andra områden regionalt och globalt. Ett unikt och brett samarbete mellan aktörer från forskningssfären, naturvårdsorganisationer och myndigheter.
 
Dessutom har WWF och Plan International har fått 12 miljoner för att tillsammans genomföra projektet: ”Vår stad 2030- Ungdomars visioner och lösningar för klimatsmarta, motståndskraftiga och hållbara städer”.  WWF och Plan International kommer i partnerskap att mobilisera ungdomar, framförallt unga kvinnor, och utrusta dem med specifikt framtagna verktyg, forum och kapacitetsbyggande aktiviteter. Med dessa resurser kan ungdomar förmedla visioner och lösningar för hållbar stadsutveckling där deras rätt att höras är stärkt och där de kan fungera som aktiva förändringsagenter gentemot beslutsfattare och lokala myndigheter - för att uppnå en klimatsäker och hållbar framtid.

 

Vår stad 2030 - Ungdomars visioner och lösningar för klimatsmarta, motståndskraftiga och hållbara städer

 


Senast uppdaterad 2017-10-02


Världsnaturfonden WWF är

förmånstagare till

Svenska Postkodlotteriet 


Håkan Wirtén tar emot checkar från PostkodLotteriet. Tack till alla lottköpare!

Läs mer