Rädda haven!

 

 

Belizes regering stoppar oljeprospektering vid Belizes barriärrev

2017-10-25
Den 20 oktober 2017 införde regeringen i Belize ett moratorium mot oljeexploatering i landets havsområde runt Belizes barriärrev. På sikt vill regeringen införa ett permanent förbud.

 

Det var i oktober 2016 som beslutet att tillåta seismisk undersökning av oljefyndigheter knappt en kilometer från Belizes barriärrev orsakade både nationella och globala högljudda protester om den negativa påverkan som oljeexploatering kan ha på revet och dess unika ekosystem, ett UNESCO Världsarv.

 

Flygvy över korallrev utanför Belize kust. Foto: Anthony B Rath / WWF


Lagstiftningen om moratoriet, det tillfälliga förbudet, är en direkt följd av de massiva protesterna, och beslutet om att skydda Belizes territorialvatten och dess ekonomiska zon från skadlig oljeprospektering välkomnas av WWF.

Inger Näslund. Foto: Peter Knutson— WWF är glada över beslutet om ett moratorium mot oljeutvinning då det är ett viktigt steg framåt, både för globalt bevarande av havens biologiska mångfald och för att skydda det största barriärrevet på västra halvklotet, säger Inger Näslund, havs- och fiskeexpert, Världsnaturfonden WWF.

Belizes barriärrev är ett av världens mest artrika ekosystem och ett av världsarven på UNESCOs lista sedan 1996. Nära 1 400 arter lever på revet som dessutom är en viktig källa till försörjning och mat för över hälften av Belizes befolkning.
 
— Först nu, när förstörelsen av vår natur är så omfattande och går snabbare än någonsin tidigare, har vi börjat förstå naturens oersättliga bidrag till vår egen ekonomi och välfärd, säger Marco Lambertini, WWFs internationelle generaldirektör.

Korallrev vid mesoamerikanska revet utanför Belize. Foto: Audra Melton / WWFBelizes lagstiftning för att skydda barriärrevet är ett slående exempel på den typ av ledarskap som nu akut behövs i världen, menar Lambertini. Utan liknande initiativ kommer vi inte att kunna skydda världshaven och deras mest produktiva men extremt känsliga områden.
 
— Belizes barriärrev är inte bara oersättligt, det är fortfarande i farozonen, och vi uppmanar regeringen att fortsätta på den inslagna linjen och införa lagar som förbjuder försäljning av markområden inom världsarvets gränser samt stödjer en reglering för att skydda världsarvets mangroveområden, säger Nadia Bood, korallrevsforskare på mesoamerikanska rev vid WWF i Belize. Båda insatserna är absolut nödvändiga för att bevara detta unika områdes marina liv och säkra försörjningen för kommande generationer.
 
— Tillsammans med bland andra miljöorganisationen Oceana har WWF uppmanat regeringen i Belize att säkra nödvändiga skyddsåtgärder för att rädda revet från oåterkalleliga skador och på så sätt möjliggöra att detta världsarv kan tas bort från UNESCOs hotlista, slutar Inger Näslund.
 
I en aktuell WWF-rapport kan du läsa mer om den viktiga betydelse revet har för att stärka ekonomin i Belize genom den turism som lockas till landet av revets artrikedom.
 
Läs mer på: http://wwf.panda.org/?314450/Belize-moratorium-on-offshore-oil-activity-a-landmark-moment-for-marine-conservation

 

Korallrev utanför Belize. Foto: Antonio Buriello / WWF

 

 

Senast uppdaterad 2017-10-25

Var med och rädda haven!

 

Vi är problemet, men vi är också lösningen. De senaste 70 åren har vi människor utsatt haven och dess invånare för enorma påfrestningar.
Vi har förorenat och fyllt haven med skräp. Vi har fiskat för mycket av vissa fiskar, och rubbar urgamla marina ekosystem. Vi har redan förlorat nästan en tredjedel av världens korallrev, och om inget görs kan de vara borta 2050.

 

WWF jobbar globalt med att sätta press på politiker och andra beslutsfattare. Nu har de fått upp ögonen för konsekvenserna av människors handlingar och börjat agera – lagar har skärpts och bättre skydd och skötsel av haven har blivit en angelägen fråga. Men det behöver hända mycket mer. Och det är bråttom.
 
Vill du också bli en del av lösningen?

Läs mer om vårt arbete och vad du kan göra för haven: Rädda Haven