Därför är COP23 så viktigt

2017-11-08

Just nu pågår klimatmötet COP23. Representanter från nästan 200 länder är i Bonn för att förhandla om klimatet. Varför är mötet viktigt? WWFs klimatkommunikatör Barbara Evaeus reder ut begreppen.

 

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör. Foto: Birgit Leistmann-WalshHallå där Barbara Evaeus, vad är COP23?

– COP är FNs årliga globala klimatförhandlingar som hålls för 23:e gången. COP står för Conference of Parties, partsförhandlingar. I år hålls mötet i Bonn, Tyskland, den 6 – 17.11, och med önationen Fiji som ordförandeland, och nära 200 länder deltar.

Vad vill man uppnå med mötet?
– På mötet ska man komma överens om åtgärder varje land kan göra för att begränsa utsläppen och uppvärmningen. De löften som länderna gett hittills genom Parisavtalet räcker inte, man har sett att de kommer att leda till en temperaturökning på 3 grader. Så ambitionerna behöver vässas, och det är viktigt att det sker under mötet. Det måste skapas en stark grund för den viktiga mekanism som ingår i Parisavtalet och som går ut på att man regelbundet ser över klimatåtgärderna. 

 

De här mötena hålls varje år. Vad är speciellt för i år?

– Det som är väldigt positivt och annorlunda i år är att FNs klimatpanel IPCC har bjudit in ickestatliga aktörer att spela en mycket större roll än tidigare, till exempel företag, städer och olika intresseorganisationer. Man har insett att alla måste vara med och bidra om man ska kunna uppnå målet – en global temperaturökning väl under 2 grader och helst max 1,5 grader. Det är många pusselbitar som måste vara på plats om man ska lyckas!

 

– En sak som hänt i år är att USAs regering bestämt sig för att dra sig ur avtalet från 2020. Det positiva är reaktionerna som detta har lett till i USA där många delstater, städer och företag har gått samman i en kampanj, We Are Still In, och sagt att de kommer att fortsätta jobba mot målen i Parisavtalet oavsett vad den nationella regeringen gör. En annan mycket positiv händelse är  att Syrien  precis har ändrat sig och sagt att de också vill skriva under avtalet efter att ha vägrat tidigare.

 

Är Världsnaturfonden WWF där?

– Javisst, vi har ett internationellt team som följer förhandlingarna på plats, varav flera representanter från Sverige. Vi från Sverige ordnar flera event och seminarier i början av mötets andra vecka. Det handlar om hur man kan höja ambitionsnivån för ländernas klimatlöften, hur man kan ha ett transportsystem baserat på förnybart som också skapar nya jobb, och om lokala klimatlösningar för både städer och naturområden. Ett seminarium handlar om hållbart sparande och de vi ordnar från Sverige kan följas live på Facebook – se faktarutan!

 

Vad är ett lyckat COP23 enligt WWF?

– Ett lyckat möte blir det om länderna visar att de vill höja ambitionsnivån så att vi kan undvika 3-gradersscenariot. Den 17:e när mötet är slut ska man ha kommit överens om ett starkt utkast till text att besluta om till COP24 nästa år.

 

Planeten jorden. Foto: NasaVad tror du om möjligheterna att lyckas?

– Det återstår att se, men det som är bra är att mycket positivt har hänt de senaste två åren. Priset på förnybara energikällor har gått ned, teknisk utveckling har gått framåt, och det finns en högre medvetenhet bland människor. Det finns inte samma motstånd som tidigare utan allt fler är villiga att engagera sig och förstår att det inte bara är nödvändigt utan faktiskt finns massor med fördelar med ett samhälle som ställs om i hållbar riktning – för till exempel hälsa och ekonomi. Allt det här gör att det finns stöd för att vässa ambitionerna i avtalet, vilket är hoppingivande!

 

Det är bra att veta vad som händer på mötet, men vad kan jag som privatperson göra för att minska utsläppen?

– Viktig fråga! Det finns mycket att göra för privatpersoner som vill minska sina utsläpp, gå gärna in och läs på våra sidor om de fem B:na – ”Bilen” (transporter och resor), ”Biffen” (mat), ”Bostaden” (allt som har att göra med hur du bor), ”Börsen” (hur ditt sparande ser ut) och ”Butiken” (kläder och andra saker du handlar).
På vår avdelning Min Vardag finns också många tips.

 

 

 

– Avslutningsvis vill jag säga att det är så otroligt viktigt att politikerna ser till att det blir enkelt för oss privatpersoner att göra bra val i vår vardag. Det är politikerna som ser till att du och jag kan transportera oss på ett sätt som inte orsakar onödiga utsläpp, bland annat. Och det är just det som COP23 handlar om. Att politikerna ska skapa ramverk så att vi kan göra smarta val. På så vis kan ekvationen gå ihop så att vi slipper 3-gradersscenariot.
 

Foto: Doug Allan / Naturepl / WWF

Senast uppdaterad 2018-02-07

 

Fakta: Parisavtalet

Parisavtalet

 

Det globala klimatavtalet från Paris skrevs under 2015 och ska börja gälla senast 2020. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja dem som drabbas. Här är några av de viktigaste punkterna:

  • Hålla uppvärmningen under 2 grader, men helst under 1,5 grader
  • Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år
  • Stöd från rika länder till fattiga länder, nytt mål 2025.
  • Parisavtalet är inte lika ambitiöst som forskningen visar att det behöver vara för att undvika en farlig global uppvärmning. Därför är det viktigt att ambitionerna höjs.

WWFs event på COP

COP23

 

Under COP ordnar WWF en rad event och seminarier, varav flera kan följas live på Facebook.
Du hittar eventen här

Liveeventen hittar du här