Glaciär, Bhutan Foto: Tashi Tshering / WWF

 

 

 

Permanent skydd av Bhutans skyddsvärda skogar och vattendrag

2017-11-13
Kungadömet Bhutan tar täten i den globala kampen mot klimatförändringar. En överenskommelse mellan Bhutans regering, WWF, olika donatorer och partners från hela världen i november 2017 ska ge ett permanent skydd för Bhutans skyddsvärda naturområden.

 

I Bhutan finns mer än 700 fågelarter så som Rosthalsad näshornsfågel. Foto: Karma Jigme / WWF Bhutan THIMPHU, BHUTAN: Basen för den unika överenskommelsen mellan kungadömet Bhutans regering, WWF, donatorer och partners från hela världen kommer att vara en fond på 43 miljoner dollar. Fonden som ska bevara Bhutans skyddsvärda områden är den första i sitt slag i Asien.


I klartext betyder överenskommelsen att Bhutans 2 miljoner hektar skog och floder skyddas mot tjuvjägare, olaglig skogsavverkning och andra hot. De skyddade skogarna kommer att kunna absorbera kol så att Bhutan kan fortsätta att vara kolneutrala för all framtid.

Vild flod, Bhutan. Foto: Meeri Koutaniemi / WWF FinlandLandets floder, som ingår i ett nätverk av floder som förser en femtedel av världen med sötvatten, kommer att förbli rena. Naturresurserna kommer att bidra till försörjningen av en stor del av befolkningen på landsbygden och minska påverkan från klimatförändringarna. Sist, men inte minst, kommer överenskommelsen att främja landets djurliv och den naturliga livsmiljön för bland andra bengaliska tigrar och asiatiska elefanter.

— De flesta av vårt lands naturresurser finns i våra skyddade områden och de gröna korridorer som förbinder dem, sa Bhutans premiärminister Dasho Tshering Tobgay i samband med överenskommelsen. Dessa naturresurser är dock i fara, och landet förändras snabbt. För att vi ska kunna ta itu med de ökande hoten mot vår orörda miljö på ett varaktigt sätt, behöver Bhutan en ny solid affärsplan som gör att både bevarande och ekonomisk utveckling kan ske på ett balanserat, hållbart sätt, i all framtid – det vill säga Bhutan for Life.

Potatisbönder i Bhutan. Bhutans ekonomi är baserad på skogs- och lantbruk. Foto: Karma Jigme/WWF Bhutan Inom ramarna för, Bhutan for Life – BFL, som löper under en 14-årsperiod kommer fondens finansiering att kombineras med ett tillskott på 75 miljoner dollar från Bhutans regering. Programmet, som delvis stöds av ett bidrag på 26,6 miljoner dollar från Green Climate Fund, garanterar att det finns finansiering för ett permanent skydd av Bhutans mest värdefulla naturområden, som utgör hela 51 procent av landets yta.

Till en början är de belopp som betalas ut från fonden höga men sjunker sedan till noll efter 14 år. Under 14-årsperioden kommer regeringen i Bhutan att gradvis öka sin egen finansiering för att matcha de minskande bidragen från fonden. Därefter kommer Bhutan att helt ta över finansieringen av samtliga skyddade områden.

En oberoende styrelse med representanter från Bhutans regering, BFL-givare och olika experter kommer att övervaka genomförandet av de BFL-finansierade aktiviteterna under 14-årsperioden.

— Våra naturresurser är vår viktigaste tillgång, säger WWF Bhutans chef Dechen Dorji. De är grunden för Bhutans försörjning, vårt välbefinnande och landets engagemang för att vara kolneutralt. Denna innovativa lösning garanterar permanent skydd och effektiv förvaltning av våra skyddade områden, säkerställer Bhutans framtid och gör Bhutans bevarandearbete till en kraftfull modell för hela världen.

 

Vill du läsa mer?
http://www.bfl.org.bt/

 

Snöleopard, Bhutan. Foto: WWF

Senast uppdaterad 2017-11-23

 

Fakta: Bhutan for Life

Bhutan for Life

 

Bhutan for Life – BFL bygger på ett finansiellt tillvägagångssätt som heter Project Finance for Permanence (PFP). Det har hittills använts av regeringar, WWF och andra i tre länder. Den största PFP-en, ARPA for Life, resulterade i en fond på 215 miljoner dollar för att permanent skydda 150 miljoner hektar av brasilianska Amazonas.

WWF arbetar för att införa ytterligare PFP-finansinstrument runt om i världen, med Bhutan-programmet och andra PFP-modeller som föredömen.

 

http://www.bfl.org.bt/