Tillgång till färskvatten är viktigt för tigrarna. Foto: Sunny Shah / WWF

 

 

Ny WWF-rapport avslöjar:
Tidigare okända fördelar med att rädda vilda tigrar

2017-11-28

Alla de pengar som har investerats av olika länders regeringar, av hjälporganisationer och som samlats in av supportrar över hela världen för att rädda världens sista vilda tigrar, har visat sig ge många andra, avgörande viktiga fördelar för Asiens vilda djur och miljontals människor. Det framgår i en ny WWF-rapport: ”Beyond the Stripes: Save tigers, save so much more”.

 

Purple pig-nosed frog. Foto: Karthik Bala / WWFVärldens vilda tigrar behöver stora naturområden för att överleva, naturområden där de kan samexistera med många andra hotade arter, som till exempel asiatisk elefant, leopard och orangutang. Att skydda tigerns livsmiljöer ger även ett viktigt skydd åt andra utrotningshotade men mindre kända arter som annars skulle få otillräckligt stöd. Ett exempel är den unika lilafärgade grodan ”Purple pig-nosed frog” (Nasikabatrachus sahyadrensis) som tillbringar större delen av sitt liv under jorden och endast finns kvar i tigerområdena i västra Ghats i Indien.

 

— Varje dollar som investeras i att rädda vilda tigrar, hjälper också till att rädda många andra hotade arter och ekosystemtjänster för miljontals människor, säger Michael Baltzer, som är chef för WWF Tigers Alive. Genom att skydda de naturområden där de vilda tigrarna lever, får vi många fördelar: ren luft, minskad klimatpåverkan, arbetstillfällen, bevarande av sötvattentäkter och skydd av viktiga medicinalväxter.

 

Beståndet av världens vilda tigrar är idag så alarmerande lågt som 5 procent av det ursprungliga antalet och de finns bara kvar i utspridda populationer i Asien. Foto: Emmanuel Rondeau / WWF

 

Beståndet av världens vilda tigrar är idag så alarmerande lågt som 5 procent av det ursprungliga antalet och de finns bara kvar i utspridda populationer i Asien. En ohållbar expansion inom jordbruket och den ständigt pågående urbaniseringen hotar dessutom nära hälften, 43 procent, av de nuvarande livsmiljöerna för tigrarna.

 

De naturområden där de vilda tigrarna fortfarande finns kvar sträcker sig från världens största mangroveskogar i Sundarban, på gränsen mellan Indien och Bangladesh, till tempererade skogar i Bhutans snöiga berg. Tigrarnas utbredningsområden innefattar vildmarker med globalt viktiga ekosystem som miljontals människor är beroende av.

 

Genom att säkra tigrarnas utbredningsområden skulle vi bidra till att skydda minst nio stora vattentäkter, som är källor till färskvatten för upp till 830 miljoner människor i Asien, inklusive städer i Indien, Malaysia och Thailand. Foto: Richard Barret / WWF-UKSkydd av viktiga vattentäkter

Genom att säkra tigrarnas utbredningsområden skulle vi bidra till att skydda minst nio stora vattentäkter, som är källor till färskvatten för upp till 830 miljoner människor i Asien, inklusive städer i Indien, Malaysia och Thailand. På samma sätt skulle bevarandet av tigerlandskapen skydda de sista kvarvarande skogarna, som har avgörande betydelse för att reglera utsläppen av koldioxid och därigenom mildra klimatförändringen.

 

— Nyttan med att skydda världens vilda tigrar går hand i hand med en hållbar utveckling i Asien, menar Baltzer. Med Asiens snabba ekonomiska expansion kommer prioritering av tigerns bevarande att bidra till att säkra det naturkapital – ekosystem, biologisk mångfald och naturresurser – som är nödvändigt för att uppnå de globala målen för hållbara utveckling i regionen. Foto: Souvik KunduFörlusten av skog fortsätter emellertid i alarmerande takt i tigerområdena. Malaysia och Indonesien hör till de länder i världen som står för de högsta utsläppen av koldioxid som är kopplade till skogsförstöring. Om skogsskövlingen fortsätter, skulle de viktiga tigerlandskapen kunna förlora förmågan att absorbera koldioxid och istället bidra till att öka koldioxidutsläppen. Enbart i Sumatra, som är det enda landet i världen där tigrar, orangutanger och noshörningar finns i samma livsmiljö, har skogsskövlingen bidragit till att hälften av skogen har försvunnit under de senaste tre decennierna.

 

— Nyttan med att skydda världens vilda tigrar går hand i hand med en hållbar utveckling i Asien, menar Baltzer. Med Asiens snabba ekonomiska expansion kommer prioritering av tigerns bevarande att bidra till att säkra det naturkapital – ekosystem, biologisk mångfald och naturresurser – som är nödvändigt för att uppnå de globala målen för hållbara utveckling i regionen. Genom att skydda de vilda tigrarna och deras livsmiljöer så vinner alla: tigrarna, ekosystemen och inte minst kommande generationer. Om vi däremot inte lyckas rädda världens vilda tigrar och deras livsmiljöer, kommer misslyckandet att orsaka väsentligt större förluster för oss alla, avslutar Baltzer.

 

Ladda ner rapporten

 

Utbredning av vilda tigrar

Utbredning av vilda tigrar. Klicka för större version.

Klicka på bilden för större version

Senast uppdaterad 2017-11-28

Beyond the Stripes
- Save tigers, save so much more

Ladda ner rapporten

 

WWF-rapporten ”Beyond the Stripes: Save tigers, save so much more” lanseras på sjuårsdagen av toppmötet i St Petersburg, där det globala målet TX2 – att fördubbla antalet vilda tigrar till år 2022 – antogs av regeringarna i 13 tigerländer år 2010.

 

Läs mer om TX2 och WWFs arbete med att fördubbla antalet tigrar på tigers.panda.org